Odoo: helpotusta PK-yritysten myynninhallintaan

Blogia päivitetty 01/2021

Odoo tarjoaa kustannustehokkaat työkalut PK-yrityksille myynninhallintaan. Tässä blogissa käymme tiivistetysti läpi miten Odoon avulla myyntiä voidaan helposti seurata, analysoida ja ennustaa.

Usein myynnissä on ongelmana, että esimies haluaa mahdollisimman paljon dataa myyjien tekemisestä ja myyjät eivät ole raportoinnin suurimpia ystäviä. Itse olen kokenut oman myyntiurani aikana Excel-painajaisia ja suurien korporaatioiden jäykkiä järjestelmiä. Kumpikaan edellä mainituista ei minusta sovi PK-yrityksen pyörittämiseen. Pitäisi löytää järjestelmä, joka sopii muutaman hengen startup-tyyppiselle toimijalle ja skaalautuu siitä ylöspäin toiminnan kasvaessa.

Usein kuultuja selityksiä kunnollisen CRM:n tai myynninohjausjärjestelmän puuttumiseen on pääoman puute tai ei nähdä syytä vaihtaa nykyistä viiden eri Excelin hallinnoimaa “raportointijärjestelmää” johonkin hieman enemmän 2000-lukuiseen ratkaisuun. Uusien innovaatioiden myötä PK-yritysten ei tarvitse tyytyä kankeisiin ja raskaisiin valmisratkaisuihin.

Myyjät ovat usein tyytyväisiä, kun myyntimahdollisuuden edetessä voi sitä helposti siirtää järjestelmässä myyntisyklin mukaisesti eteenpäin. Odoossa hienoa on se, että jokainen yritys voi itse päättää minkälainen on heille sopivin myyntivaiheistus liidin etenemisestä kaupaksi.

Odoon CRM-moduulin kanban-näkymä tarjoaa visuaalisen kuvauksen myyntiputken tilanteesta, voit valita näkymään haluamasi määrän vaiheita

CRM:n perusnäkymä on selkeä ja siitä näkee tarvittavat asiat nopeasti, kuten liidien vaiheet ja aikataulutetut toiminnot. Liidien arvottaminen on myös työtä helpottava asia ja sillä saa priorisoitua hyvin omaa tekemistään. Tämän lisäksi myyjä saa näytettyä esimiehelleen mihin asiakkaisiin kuluu eniten aikaa tulevina päivinä.

Odoo tarjoa myyjille ja myynnin johdolle visuaalisen näkymän myyntilukuihin, jossa pienellä vilkaisulla näkee helposti yksittäisen myyjän tai koko tiimin tilanteen. Tämä helpottaa ennustamaan tulevan kuukauden tulosta, sekä reagoimaan nykytilanteeseen entistä paremmin. Olemme huomanneet, että tämä myös usein vähentää myyjän raportoinnin tarvetta esimiehelle, koska tarvittava data on aina johdon ulottuvissa.

Ihmisillä on usein mielikuva, että ERP:n tai CRM:n uusiminen on erittäin kallista ja sen myötä pitää pistää kaikki uusiksi. Tämä monesti kyllä pitääkin paikkansa, mutta olemme kuitenkin halunneet Odoon myötä tuoda suomalaisille yrityksille mahdollisuuden erilaiseen lähestymistapaan. Jos kuvittelemme, että ERP on yrityksen sydän ja se toimii lähes moitteettomasti, mutta siellä on tukos, joka häiritsee toimintaa (esimerkiksi myynninohjaus). Odoon CRM:n avulla saadaan myyjät tyytyväisemmiksi, esimiehet paremmin kartalle siitä mitä myyjät touhuavat ja yritykselle enemmän myyntiä.