Odoo: helpotusta PK-yritysten myynninhallintaan

bussiness

Usein myynnissä on ongelmana se, että esimies haluaa mahdollisimman paljon dataa myyjien tekemisestä ja myyjät eivät ole raportoinnin suurimpia ystäviä. Itse olen kokenut oman myyntiurani aikana Excel-painajaisia ja suurien korporaatioiden jäykkiä järjestelmiä. Kumpikaan edellä mainituista ei minusta sovi PK-yrityksen pyörittämiseen. Pitäisi löytää järjestelmä, joka sopii muutaman hengen startup-tyyppiselle toimijalle ja skaalautuu siitä ylöspäin toiminnan kasvaessa.

Usein kuultuja selityksiä kunnollisen CRM:n tai myynninohjausjärjestelmän puuttumiseen on pääoman puute tai ei nähdä syytä vaihtaa nykyistä viiden eri Excelin hallinnoimaa “raportointijärjestelmää” johonkin hieman enemmän 2000-lukuiseen ratkaisuun. Uusien innovaatioiden myötä PK-yritysten ei tarvitse tyytyä kankeisiin ja raskaisiin valmisratkaisuihin.

Screen Shot 2015-02-05 at 5.37.53 PM

Myyjät ovat usein tyytyväisiä, kun myyntimahdollisuuden edetessä voi sitä helposti siirtää järjestelmässä myyntisyklin mukaisesti eteenpäin. Odoossa hienoa on se, että jokainen yritys voi itse päättää minkälainen on heille sopivin myyntivaiheistus liidin etenemisestä kaupaksi.

Mahdollisuuksien (Opportunities) perusnäkymä on selkeä ja siitä näkee tarvittavat asiat nopeasti. Niiden arvottaminen on myös työtä helpottava asia ja sillä saa priorisoitua hyvin omaa tekemistään. Tämän lisäksi myyjä saa näytettyä esimiehelleen mihin asiakkaisiin kuluu eniten aikaa tulevina päivinä.

Screen Shot 2015-02-04 at 9.05.41 AMScreen Shot 2015-02-04 at 8.54.39 AMpicture3

Odoo tarjoa myyjille ja myynnin johdolle visuaalisen näkymän myyntilukuihin, jossa pienellä vilkaisulla näkee helposti yksittäisen myyjän tai koko tiimin tilanteen. Tämä helpottaa ennustamaan tulevan kuukauden tulosta, sekä reagoimaan nykytilanteeseen entistä paremmin. Olemme huomanneet, että tämä myös usein vähentää myyjän raportoinnin tarvetta esimiehelle, koska tarvittava data on aina johdon ulottuvissa.

Ihmisillä on usein mielikuva, että ERP:n tai CRM:n uusiminen on erittäin kallista ja sen myötä pitää pistää kaikki uusiksi. Tämä monesti kyllä pitääkin paikkansa, mutta olemme kuitenkin halunneet Odoon myötä tuoda suomalaisille yrityksille mahdollisuuden erillaiseen lähestymistapaan. Jos kuvittelemme, että ERP on yrityksen sydän ja se toimii lähes moitteettomasti, mutta siellä on tukos, joka häiritsee toimintaa (esimerkiksi myynninohjaus). Nyt yrityksen ei enää tarvitse etsiä ratkaisua, joka korvaa koko nykyisen järjestelmän, vaan parempi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi Odoo-integraatio, joka personoidaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Näin saadaan myyjät tyytyväisemmiksi, esimiehet paremmin kartalle siitä mitä myyjät touhuavat ja yritykselle enemmän myyntiä.