CRM-järjestelmä

Hallitse myyntiputkeasi helposti ja vaivattomasti Odoo CRM-moduulin avulla.

Myynti on keskeisessä roolissa yritysten toimintaa ja sen tukena toimii asiakkuudenhallintaan tarkoitettu työkalu: CRM- eli Customer Relationship Management -järjestelmä. CRM-järjestelmän avulla voit hallita kaikkea yrityksesi vuorovaikutusta nykyisten sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. CRM-järjestelmä auttaa hallitsemaan uusia liidejä, virtaviivaistaa asiakkuudenhallinnan prosesseja ja myös parantamaan yrityksesi kannattavuutta.

Tarve CRM-järjestelmälle nousee esiin varsinkin kasvavissa yrityksissä, joissa huomataan, että toimintaa pitää tehdä määrämuotoisemmaksi ja saada parempi näkyvyys myynnin aktiviteetteihin. Pk-yritysten pullonkaulaksi muodostuu helposti se, että myyjät työskentelevät omissa siiloissaan ja kaikki asiakaskommunikaatio tapahtuu sähköpostin välityksellä tai puhelimitse. Keskusteluja ei kirjata määrämuotoisesti ylös, joka vaikeuttaa myynnin seurantaa ja raportointia. CRM-järjestelmän avulla myyntiin ja asiakkuudenhallintaan saadaan läpinäkyvyyttä ja voidaan helposti seurata, analysoida ja ennustaa myyntiä.

Katso Odoon CRM-moduulin esittelyvideo! (englanniksi)

Odoo on asiakaskeskeinen CRM, jonka avulla myyntitiimi pysyy ajan tasalla­
jokaisesta aktiviteetista

CRM Odoossa tarkoittaa ensisijaisesti uusien asiakkaiden hankintaan tarkoitettua työkalua, jolla saadaan erilaiset myyntimahdollisuudet yhden katon alle järjestelmällisesti ja määrämuotoiseen formaattiin. Myyntitapaamisten seuranta ja sisäinen sekä ulkoinen viestintä tapahtuu suoraan CRM-järjestelmästä. Ensisijaisesti pyritään tarjoamaan työkalu siihen, että myyntitiimisi pysyy ajan tasalla jokaisesta liidistä ja myyntiputken seuranta on helppoa ja tehokasta.

Odoon myyntiprosessin ytimessä on, että se muuntaa paljon taitoa ja osaamista vaativan myyntitoiminnan sellaiseksi, että sen eteen tehty työ, tulokset ja prosessit ovat näkyvissä selkeästi ja helposti. Näin pystytään tekemään luotettavia ennusteita yrityksen tulevaisuudesta ja parantaa toimintaa määrämuotoisesti.

Odoo CRM-järjestelmän hyödyt

  • Kaikki liidit ja myynnin aktiviteetit ovat helposti nähtävillä
  • Kaikki asiakasviestintä tapahtuu suoraan yhdestä järjestelmästä 
  • Sinulla on käytössäsi muokattavat myynnin työpöydät, jossa näet tarvitsemasi mittarit
  • Yritykselläsi on aina reaaliaikainen tieto päätösten tukena

Odoo CRM tarjoaa työkalut myynnin hallintaan ja ennustamiseen

Odoon CRM-järjestelmän avulla seuraat helposti hankittuja liidejä, soitettuja puheluita ja palavereja sekä luot muistutukset jatkotoimenpiteistä. Modernin CRM:n avulla saat visuaalista informaatiota muun muassa jatkotoimenpiteistä, lupaavimmista mahdollisuuksista ja odotettavissa olevasta liikevaihdosta.

Odoo CRM chat-näkymä

Aktiviteettien ja muistutusten avulla voit toteuttaa monimutkaisen myyntiprosessin suoraan ilman ylimääräistä työtä. Myyjän työ helpottuu selkeän ja intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Odoon CRM-järjestelmästä voidaan suoraan kommunikoida asiakkaalle, joten asioita ei tarvitse kirjata useaan kertaan ja tiedot pysyvät aina ajan tasalla. Jokaisen myyjän on helppo nähdä, mitä tietyn asiakkaan kohdalla on sovittu, joka helpottaa esimerkiksi loma-ajan tuurauksia ja asiakkuuksien siirtämistä myyjältä toiselle.

Odoo CRM mahdollistaa myyjille uudenlaisen näkyvyyden koko organisaation läpi. Asiakkuushistoria, myyntitilastot, tuotteet ja varaston tilanne voidaan hyödyntää suoraan myyjän työkaluiksi, koska kaikki toiminnot löytyvät samasta järjestelmästä toisiinsa kytkeytyneenä. Ei enää soittoja myyjältä varaston saatavuuden tai edellisten toimenpiteiden tarkistamiseksi!

Yksinkertaistettu kuvaus Odoon CRM-prosessista

Usein CRM-prosessi lähtee liikkeelle asiakkaan yhteydenotosta, esimerkiksi verkkosivujen yhteydenottolomakkeesta tai asiakkaan lähettämästä sähköpostiviestistä. Nämä voidaan helposti kytkeä suoraan Odoo CRM-järjestelmään, jolloin lomakeyhteydenotot tai myynnin sähköpostiin tulevat viestit muodostavat automaattisesti liidejä.

Liidin saapuessa CRM-järjestelmään on tärkeää, että ne käsitellään määrämuotoisesti. Ensimmäinen askel liidin saapumiseta on se, että Odoo vastuuttaa automaattisesti myyntihenkilön liidille. Ensimmäinen vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi myyntipäällikkö, joka vastuuttaa uudet liidit eteenpäin myyjien kesken. Vastuuhenkilön avulla vastuu liideistä on selkeä, ja ne saadaan nopeasti liikkumaan eteenpäin myyntiputkessa. Vastuutettu henkilö ottaa liidin käsittelyyn ja voi asettaa asiakaskortille tageja, perustietoja, odotettavan tuoton ja halutessaan myös prioriteetin.

​​Oli prosessin ensimmäinen askel sitten sähköpostiviesti, puhelu tai tapaaminen, niin se voidaan asettaa aikataulutettuna toimintona myyjälle tehtäväksi, kuten myös prosessin muut vaiheet. Jokainen aikataulutettu toiminto tallennetaan Odooseen niin, että myynnin johto tietää mitä myyntitiimi tekee eikä mahdollisuuksia jää roikkumaan.

Kanban-näkymästä sekä myyjät että johtajat näkevät koko myyntiputken tilanteen, ja hyvin määritellyn myyntiprosessin avulla saadaan parannettua merkittävästi myynnin tehokkuutta.

Odoon CRM-moduulin kanban-näkymä tarjoaa visuaalisen kuvauksen myyntiputken tilanteesta, voit valita näkymään haluamasi määrän vaiheita

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja

Lähetä viesti yhteydenottolomakkeella