ERP-järjestelmä

ERP-järjestelmä on yrityksen tärkein tietojärjestelmä, joka hallinnoi ja ohjaa yrityksesi resursseja, prosesseja sekä tietovirtoja. Tutustu miksi kannattaa valita moderni ERP-järjestelmä, joka kehittyy yrityksen mukana.

ERP-järjestelmä on yrityksesi tärkein tietojärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP‑järjestelmä (engl. Enterprise Resource Planning) on yrityksen keskeinen tietojärjestelmä, joka yhdistää yrityksen tärkeitä toimintoja kuten myyntiä, taloushallintoa, varastoa sekä tuotantoa. Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on hallinnoida ja ohjata resursseja, prosesseja sekä tietovirtoja.

ERP‑järjestelmän yleisimmät tehtävät

 • Perustietojen ylläpito
 • Tapahtumatietojen hallinta
 • Tietojen välitys organisaation sisällä
 • Suunnitelmien laadinta ja ylläpito
 • Toteumatietojen keruu ja ylläpito
 • Asiakirjojen ja dokumenttien tuottaminen
 • Tilastointi ja raportointi

ERP-järjestelmä kokoaa yrityksen kaikki keskeiset toiminnot yhteen järjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmän tyypillisimpiä osa-alueita ovat mm. 

 • CRM

Myynti

Taloushallinto

Laskutus

Varastonhallinta

Tuotannonohjaus

Toimittajien hallinta

Hankintojen hallinta

Projektinhallinta

Henkilöstöhallinto

Milloin yrityksen tulisi hankkia ERP-järjestelmä?

Tarve ERP-järjestelmälle nousee useimmiten esille silloin kun yritys on suorittanut kasvupyrähdyksen. Tällöin myyntimäärät kasvavat ja palkataan myös lisää henkilöstöä. Aluksi vanhat prosessit ja toimintamallit voivat vielä taipua uuteen tilanteeseen, mutta ilman kunnollista ERP-järjestelmää yrityksien eteen tulee seuraavanlaisia ongelmia:

 • Eri toiminnallisuudet ovat hajallaan useissa eri järjestelmissä
 • Liiketoimintaa pyöritetään excel-taulukoissa
 • Manuaaliset työtehtävät ja tiedon siirtäminen paikasta toiseen vievät aikaa
 • Työntekijöillä ei ole yhtenäisiä prosesseja
 • Heikko näkyvyys yrityksen eri toimintoihin
 • Toiminnasta ei saada luotettavia raportteja
 • Tiedon kulku takkuilee eri osastojen välillä, sähköpostit ja puhelut hukkuvat massaan
 • Toimintaa ei voida ennakoida ja asioihin reagoidaan jälkijunassa

Jos tunnistit yhdenkin edellä mainituista ongelmista, on aika ruveta kartoittamaan ERP-järjestelmän hankkimista. Järjestelmän hankinnassa kannattaa kuitenkin olla huolellinen, ja varmistaa että se pysyy liiketoiminnan vaatimusten tasalla. Moderni ERP sopii ensisijaisesti kehittyville ja kasvaville yrityksille, joissa on tahtotila pysyä kehityksen mukana. Moderni ERP-järjestelmä tukee yritystä kasvussa sen mahdollistaessa yrityksen johtamisen reaaliaikaisella tiedolla, toimintojen tehostamisen automaatiolla ja laajennettavuuden sekä uusien ominaisuuksien käyttöönoton tarpeen mukaan.

Vlog: Mitä on Enterprise resource planning?

Katso Avoin.Systems vlog, jossa käydään läpi mm. mitä ERP tarkoittaa ja milloin yritys tarvitsee toiminnanohjausjärjestelmää.

Yhden miehenkin yritys voi hyötyä ERP:stä, mutta tehokkaimmillaan ERP-järjestelmä on silloin kun useamman henkilön tehtävistä ja suunnitelmista täytyy pysyä ajan tasalla. Mitä suurempi organisaatio sitä suuremmat hyödyt ERP-järjestelmä tarjoaa.

Moderni ERP-järjestelmä on paras vaihtoehto pk-yrityksille

​​Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät muodostuvat yksittäisille osa-alueille kehitetyistä liiketoimintasovelluksista eli moduuleista. Moduulien toimintalogiikka on läpi koko järjestelmän yhtenäinen ja ne integroituvat saumattomasti keskenään. Yksittäiset moduulit mahdollistavat sen, että moderniin ERP-järjestelmään voidaan helposti sisällyttää perinteisten ERP:n toimintojen (osto-myynti-varasto) lisäksi laajemmin erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi verkkokauppa tai CRM. Näin ollen modernin ERP-järjestelmän avulla voidaan ohjata yrityksen koko liiketoimintaa yhdessä integroidussa kokonaisuudessa.

Toiminnanohjausjärjestelmän tärkein tehtävä on auttaa yrityksen liiketoimintaprosessien ohjaamisessa. Modernin ERP-järjestelmän muodostuessa toisiinsa integroituvista moduuleista, kaikki tieto kirjataan ainoastaan yhteen järjestelmään, jolloin se on aina ajantasaista ja kaikkien saatavilla. Nykyaikaisissa ERP-järjestelmissä keskeinen hyöty yrityksille on, että tätä tietoa saadaan hyödynnettyä laajasti. Tiedon pitää olla helposti saatavilla, ajantasaista ja ymmärrettävässä muodossa, moderni ERP-järjestelmä tukee tätä ja tarjoaa monipuoliset ja visuaaliset raportointimahdollisuudet. Ajantasainen, läpinäkyvä ja relevantti tieto johtaa siihen, että pystytään tekemään luotettavia päätelmiä ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa sen pohjalta. ERP-järjestelmä auttaa tehostamaan yrityksen toimintaa automatisoimalla manuaalisia vaiheita ja tiedon siirtämisen eri toimintojen välillä tai järjestelmästä toiseen. Automaatio tuottaa yritykselle suoria taloudellisia hyötyjä toimintojen tehostamisella sekä vähentää virheitä. 

Moderni teknologia mahdollistaa tulevaisuuden kasvun

Nykyaikaiset ERP-järjestelmät ovat pilvipohjaisia eli ne ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta ja toimivat myös mobiilissa. Tämä mahdollistaa sen, että järjestelmää voidaan käyttää niin toimistolla, kotikonttorilla, asiakkaan luona kuin vaikka junamatkallakin tarpeen mukaan. Moderni teknologia tukee myös siinä, että ERP-järjestelmä on aina mahdollisimman tulevaisuusyhteensopiva. Jo ERP-järjestelmää hankittaessa on tärkeää miettiä ennakkoon tulevaisuutta ja miten ERP-järjestelmä pystyy tukemaan yritystä sen muuttuvissa tarpeissa tai vastaamaan ympäröivän maailman kehityskulkuun. Nykyaika haastaa ERP-järjestelmiä, joten modernin erpin pitää kehittyä koko ajan ja olla kehityksessä mukana.

Modernin ERP-järjestelmän hyödyt

 • Toimintojen automatisointi
 • Määrämuotoiset prosessit ja virheiden väheneminen
 • Kaikki tieto yhdessä paikassa
 • Läpinäkyvyys ja seurattavuus
 • Reaaliaikaiset raportit
 • Ennustettavuus
 • Liiketoiminnan skaalautuminen

Vanhoissa ERP-järjestelmissä yksi yleinen silmiinpistävä ominaisuus on hankala käyttöliittymä ja monimutkainen rakenne. Laajoista ominaisuuksista huolimatta, jos järjestelmän toimintalogiikka on liian monimutkainen, ne jäävät vajaakäytölle ja kaikkia toiminnallisuuksia ei hyödynnetä. Yritysten liiketoiminnan tulisi kehittyä ympäröivän maailman mukana ja ERP-järjestelmän auttaa ja tukea tässä kehityksessä. Modernin teknologian ja käyttäjäystävällisyyden lisäksi nykyaikaisen ERP-järjestelmän keskeinen ominaisuus on myös sen muokattavuus. Perinteiset ERP-järjestelmät ovat melko staattisia kokonaisuuksia joiden räätälöinti on kallista ja uusien ominaisuuksien lisääminen jopa mahdotonta. Modernin ERP-järjestelmän ydin sen sijaan on, että se on joustava ja siihen voidaan lisätä uusia ominaisuuksia tai integraatioita yrityksen liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Odoossa yhdistyvät modernin ERP-järjestelmän parhaat ominaisuudet

Avoin.Systemsin erikoisalaa on pk-yritysten ERP-käyttöönotot, ratkaisumme perustuvat Odoo ERP-järjestelmään. Odoossa yhdistyvät monet modernin ERP-järjestelmän parhaat ominaisuudet: se on modulaarinen, käyttäjäystävällinen, tarjoaa hyvät raportointimahdollisuudet, voidaan ottaa käyttöön kustannustehokkaasti, mutta myös laajentaa tulevaisuudessa ja integroida helposti muihin järjestelmiin. Lue miten Odoo ERP-järjestelmän avulla voit tehostaa yrityksesi toimintaa, reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja mahdollistaa tulevaisuuden kasvun.

Odoo ERP-järjestelmä kasvun tukena

Asiakastarina: Pure Waste

Pure Waste on vuonna 2013 perustettu suomalainen tekstiilialan yritys, joka myy 100 % kierrätetyistä langoista valmistettuja kankaita ja vaatteita. Pure Waste lähti etsimään uutta ERP-järjestelmää vanhan järjestelmän päivitysten tultua tiensä päähän. Pure Waste toimii nykyään maailmanlaajuisesti myyden valmisvaatteita kivijalassa, nettikaupassa, jälleenmyyjille sekä yritysasiakkaille.

Odoo valikoitui ERP-järjestelmien joukosta sen monipuolisuuden ja laajennusmahdollisuuden vuoksi. Yrityksessä haluttiin moderni järjestelmä, joka pystyy kasvamaan yrityksen mukana ja tarjoamaan enemmän tietoa, dataa ja raportteja. Pure Wastella Odoo on käytössä laajasti ja sitä hyödynnetään lähes jokaisessa yrityksen toiminnossa, kuten esimerkiksi myynnissä, raportoinnissa ja projektinhallinnassa. 

Ota yhteyttä

Modernin ERP-järjestelmän avulla pääset eroon nykyisistä pullonkauloista, teet toiminnasta läpinäkyvää ja seurattavaa sekä mahdollistat liiketoiminnan skaalautumisen. Autamme yritystäsi pääsemään liiketoimintatavoitteisiinne modernin Odoo ERP-järjestelmän avulla.

Yhteydenottolomake