Ratkaisut – ERP-järjestelmä

ERP, joka toimii nyt ja tulevaisuudessa

Hahmota yrityksesi tilanne reaaliajassa

ERP-järjestelmä on yrityksesi tärkein tietojärjestelmä, joka hallinnoi ja ohjaa yrityksesi resursseja, prosesseja sekä tietovirtoja – eli kokoaa yrityksesi kaikki keskeiset toiminnot yhteen järjestelmään.

Modernin ERP-järjestelmän avulla johdat yritystä reaaliaikaisella tiedolla, tehostat toimintoja automaatiolla ja saat näkyvyyden kaikkiin yrityksesi bisneskriittisiin toimintoihin.

Tutustu uuden sukupolven toiminnan­ohjaukseen CRM:n ja myynnin kautta

Ota nämä asiat huomioon ERP-hankinnassa

Säästä aikaasi vaihtoehtojen vertailussa ja varaailmainen kartoitus kanssamme, jossa saat selkeän suunnitelman miten edetä ERP-projektissanne.

ERP-järjestelmä on yrityksesi tärkein tieto­järjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP‑järjestelmä (engl. Enterprise Resource Planning) on yrityksen keskeinen tietojärjestelmä, joka yhdistää yrityksen tärkeitä toimintoja kuten myyntiä, taloushallintoa, varastoa sekä tuotantoa. Toiminnanohjaus­järjestelmän tehtävänä on hallinnoida ja ohjata resursseja, prosesseja sekä tietovirtoja.

ERP‑järjestelmän yleisimmät tehtävät

 • Perustietojen ylläpito
 • Tapahtumatietojen hallinta
 • Tietojen välitys organisaation sisällä
 • Suunnitelmien laadinta ja ylläpito
 • Toteumatietojen keruu ja ylläpito
 • Asiakirjojen ja dokumenttien tuottaminen
 • Tilastointi ja raportointi

ERP-järjestelmä kokoaa yrityksen kaikki keskeiset toiminnot yhteen järjestelmään.

Toiminnanohjausjärjestelmän tyypillisimpiä osa-alueita ovat mm. 

CRM

Myynti

Taloushallinto

Laskutus

Varastonhallinta

Tuotannonohjaus

Toimittajien hallinta

Hankintojen hallinta

Projektinhallinta

Henkilöstöhallinto

Milloin yrityksen tulisi hankkia ERP-järjestelmä?

Tarve ERP-järjestelmälle nousee useimmiten esille silloin kun yritys on suorittanut kasvupyrähdyksen. Tällöin myyntimäärät kasvavat ja palkataan myös lisää henkilöstöä. Aluksi vanhat prosessit ja toimintamallit voivat vielä taipua uuteen tilanteeseen, mutta ilman kunnollista ERP-järjestelmää yrityksien eteen tulee monia ongelmia.

Järjestelmän hankinnassa kannattaa kuitenkin olla huolellinen, ja varmistaa että se pysyy liiketoiminnan vaatimusten tasalla. Moderni ERP sopii ensisijaisesti kehittyville ja kasvaville yrityksille, joissa on tahtotila pysyä kehityksen mukana.

Moderni ERP-järjestelmä tukee yritystä kasvussa sen mahdollistaessa yrityksen johtamisen reaaliaikaisella tiedolla, toimintojen tehostamisen automaatiolla ja laajennettavuuden sekä uusien ominaisuuksien käyttöönoton tarpeen mukaan.

Yhden henkilönkin yritys voi hyötyä ERP:stä, mutta tehokkaimmillaan ERP-järjestelmä on silloin kun useamman henkilön tehtävistä ja suunnitelmista täytyy pysyä ajan tasalla. Mitä suurempi organisaatio sitä suuremmat hyödyt ERP-järjestelmä tarjoaa.

Näistä tekijöistä tiedät, että yrityksesi kaipaa ERP-järjestelmän päivitystä

 • Eri toiminnallisuudet ovat hajallaan useissa eri järjestelmissä
 • Liiketoimintaa pyöritetään excel-taulukoissa
 • Manuaaliset työtehtävät ja tiedon siirtäminen paikasta toiseen vievät aikaa
 • Työntekijöillä ei ole yhtenäisiä prosesseja
 • Heikko näkyvyys yrityksen eri toimintoihin
 • Toiminnasta ei saada luotettavia raportteja
 • Tiedon kulku takkuilee eri osastojen välillä, sähköpostit ja puhelut hukkuvat massaan
 • Toimintaa ei voida ennakoida ja asioihin reagoidaan jälkijunassa

Kuulostiko tutulta? Tiedät, että on aika ryhtyä korjaustoimenpiteisiin.

Moderni ERP-järjestelmä mahdollistaa tulevaisuuden kasvun

Avoin.ERP:n avulla pääset eroon nykyisistä pullonkauloista, teet toiminnasta läpinäkyvää ja seurattavaa sekä mahdollistat liiketoiminnan skaalautumisen.

 • Keskitetty datan hallinta
  Voit seurata esimerkiksi yrityksen myyntiä, varaston tilannetta tai asiakaspalvelutikettejä reaaliaikaisesti yhdestä järjestelmästä.
 • Määrämuotoiset prosessit
  ERP järjestelmän tuoma määrämuotoisuus nopeuttaa asioiden käsittelyä, vähentää virheitä ja tuo läpinäkyvyyttä kaikkiin prosesseihin.
 • Toimintojen automatisointi
  Säästät useita työtunteja viikossa automatisoimalla rutiininomaiset työt, jolloin yrityksesi työntekijöille vapautuu aikaa tehdä oikeasti tuottavaa työtä.
 • Saumaton seuranta ja tiedon kulku
  Kun kaikki tieto kirjataan ainoastaan yhteen järjestelmään, se on aina ajantasaista ja kaikkien saatavilla.
 • Reaaliaikaiset raportit ja liiketoiminnan ennustettavuus
  Laadukkaan ja reaaliaikaisen datan avulla voit analysoida ja kehittää tehokkaasti yrityksesi toimintaa.
 • Mahdollisuus skaalautua
  ERP-järjestelmä mahdollistaa, että yrityksesi kasvu ei valu hukkaan lisääntyneen työmäärän myötä, vaan pienemmällä työmäärällä voidaan saavuttaa aiempaa parempia tuloksia.

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Kaksi ihmistä tervehtimässä

Setera Communications

“Yhteistyö Avoin.Systemsin kanssa on sujunut erittäin hyvin, he ovat olleet erittäin kiinnostuneita juuri meidän liiketoiminnasta ja tarjonneet ratkaisuja kuinka voisimme kehittää sitä Odoo ERP-järjestelmän avulla.”

Marko Lahnala, ERP Manager

Pelago asiakastarina

Pelago Bicycles

“Odoo ERP-järjestelmästä löytyy todella paljon toiminnallisuuksia ja huomaan jatkuvasti käyttäväni sitä päätöksenteon apuna. Tähän kokoluokkaan pääseminen ei olisi onnistunut ilman tällaista järjestelmää.”

Jari Säntti, Myyntijohtaja

Pure Waste Textiles

“Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Avoin.Systemsin kanssa. Arvokkain hyöty asiakkaana oli yritys joka pystyi toteuttamaan meille sekä verkkokaupan että toiminnanohjausjärjestelmän.”

Hannes Bengs, Pure Waste

Mitä kaikkea ERP-järjestelmän hankinnassa pitäisi ottaa huomioon?

Järjestelmän vaihdos on iso päätös ja vaihtoehtoja on paljon. Säästääksemme aikaasi vaihtoehtojen vertailussa, suosittelemme varaamaan kartoituksen kanssamme, jossa selvitämme millainen ERP-ratkaisu sopii yrityksesi tarpeisiin.

Ratkaisun taustalla avoimen lähdekoodin Odoo‑järjestelmä

Odoo on avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä,
joka sopii erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Odoo on joustava, kustannustehokas sekä erittäin käyttäjäystävällinen järjestelmä.

Monipuolisuudestaan huolimatta järjestelmä on erittäin looginen ja helppokäyttöinen, sillä moduulien toimintalogiikka on yhtenäinen läpi koko järjestelmän ja eri toiminnot keskustelevat saumattomasti keskenään.

Näin rakennamme järjestelmän käyttöösi

Olemme yli 10 vuoden kokemuksella rakentaneet standardoidun Avoin.Go -toteutusmallin.

Avoin.Go -käyttöönotto

Projektin kick-off
 • Käydään läpi asiakkaan sekä toimittajan keskeiset tehtävät. 
 • Sovitaan projektin aikataulu sekä toistuvat tapaamiset.
Järjestelmän toteutus
 • Järjestelmän työstäminen pala palalta ketteriä menetelmiä käyttäen.
 • Asetusten konfigurointi ja järjestelmän räätälöinti.
 • Tietojen tuonti järjestelmään.
Koulutus ja testaus
 • Asiakkaan koulutus järjestelmän käyttöön.
 • Järjestelmän testaus, sekä meidän että asiakkaan toimesta.

Järjestelmän käyttöönotto
 • Järjestelmän julkaisu. 
 • Tehostettu asiakastuki käyttöönoton ajan.
Järjestelmän ylläpito ja asiakaspalvelu
 • Laadukas ylläpito ja suomenkielinen asiakaspalvelu.Moderni ERP-järjestelmä on paras vaihtoehto pk-yrityksille

Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät muodostuvat yksittäisille osa-alueille kehitetyistä liiketoimintasovelluksista eli moduuleista. Moduulien toimintalogiikka on läpi koko järjestelmän yhtenäinen ja ne integroituvat saumattomasti keskenään.

Yksittäiset moduulit mahdollistavat sen, että moderniin ERP-järjestelmään voidaan helposti sisällyttää perinteisten ERP:n toimintojen (osto-myynti-varasto) lisäksi laajemmin erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi verkkokauppa tai CRM. Näin ollen modernin ERP-järjestelmän avulla voidaan ohjata yrityksen koko liiketoimintaa yhdessä integroidussa kokonaisuudessa.

Toiminnanohjausjärjestelmän tärkein tehtävä on auttaa yrityksen liiketoimintaprosessien ohjaamisessa. Modernin ERP-järjestelmän muodostuessa toisiinsa integroituvista moduuleista, kaikki tieto kirjataan ainoastaan yhteen järjestelmään, jolloin se on aina ajantasaista ja kaikkien saatavilla. Nykyaikaisissa ERP-järjestelmissä keskeinen hyöty yrityksille on, että tätä tietoa saadaan hyödynnettyä laajasti. Moderni ERP-järjestelmä tukee tätä ja tarjoaa monipuoliset ja visuaaliset raportointimahdollisuudet.

Ajantasainen, läpinäkyvä ja relevantti tieto johtaa siihen, että pystytään tekemään luotettavia päätelmiä ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa sen pohjalta. ERP-järjestelmä auttaa tehostamaan yrityksen toimintaa automatisoimalla manuaalisia vaiheita ja tiedon siirtämisen eri toimintojen välillä tai järjestelmästä toiseen. Automaatio tuottaa yritykselle suoria taloudellisia hyötyjä toimintojen tehostamisella sekä vähentää virheitä.

Moderni teknologia tukee yrityksesi kasvutavoitteita

Nykyaikaiset ERP-järjestelmät ovat pilvipohjaisia eli ne ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta ja toimivat myös mobiilissa. Tämä mahdollistaa sen, että järjestelmää voidaan käyttää niin toimistolla, kotikonttorilla, asiakkaan luona kuin vaikka junamatkallakin tarpeen mukaan. Moderni teknologia tukee myös siinä, että ERP-järjestelmä on aina mahdollisimman tulevaisuusyhteensopiva.

Jo ERP-järjestelmää hankittaessa on tärkeää miettiä ennakkoon tulevaisuutta ja miten ERP-järjestelmä pystyy tukemaan yritystä sen muuttuvissa tarpeissa tai vastaamaan ympäröivän maailman kehityskulkuun. Nykyaika haastaa ERP-järjestelmiä, joten modernin erpin pitää kehittyä koko ajan ja olla kehityksessä mukana.

Modernin ERP-järjestelmän hyödyt

 • Toimintojen automatisointi
 • Määrämuotoiset prosessit ja virheiden väheneminen
 • Kaikki tieto yhdessä paikassa
 • Läpinäkyvyys ja seurattavuus
 • Reaaliaikaiset raportit
 • Ennustettavuus
 • Liiketoiminnan skaalautuminen

Lue lisää aiheesta

ERP Kasvavalle yritykselle – huomioi nämä 7 asiaa ERP-järjestelmiä vertaillessa
Mitä vaiheita ERP-projektiin sisältyy? – Lue kuinka toteutamme ERP-projektit Avoin.Systemsillä
Onnistuneen ERP-projektin kulmakivet – katso 6 keskeistä tekijää

Minkä kokoiselle yritykselle Odoo soveltuu?

Ota yhteyttä

Toimimme kumppanina yrityksesi kehittämisessä – laita meille viestiä ja autamme sinua löytämään yrityksesi tarpeisiin sopivan ratkaisun.

  Juuso Jääskeläinen, Sales Manager

  +358 457 820 6710
  myynti@avoin.systems