Miten ERP-järjestelmä tukee yrityksen kasvua?

ihmisiä tekemässä töitä tietokoneen ääressä

ERP-järjestelmä on tärkeässä roolissa kun yritys tavoittelee kasvua

Yrityksen kasvaessa ERP-järjestelmän puuttuminen voi muodostua kasvun esteeksi, sillä ilman kunnollista ERP-järjestelmää joudutaan turvautumaan manuaalisen työvoiman lisäämiseen. Uusien henkilöiden rekrytointi ei kuitenkaan ole kasvun kannalta paras vaihtoehto, sillä varsinkin Suomessa henkilötyön lisääminen tulee helposti kalliimmaksi kuin järjestelmän hankinta.

Hyvin toteutettu ERP-järjestelmä tuo järjestelmällisyyttä yrityksen toimintaan kun siirrytään manuaalisesta työstä ja excel-maailmasta aidosti digitaalisiin työkaluihin. Järjestelmän avulla voidaan automatisoida monia toimintoja. Tämä luo tehokkuutta, jolloin ihmisille jää aikaa tehdä mielekkäämpiä töitä toistuvien manuaalisten tehtävien sijaan. 

Kasvuyrityksen ERP-järjestelmän pitää tukea päätöksentekoa

Parhaimmillaan ERP tuo toimintaan läpinäkyvyyttä, kun asiat kirjataan aina oikein ja samalla tavalla järjestelmään, jolloin on helppo analysoida mitä yrityksessä tapahtuu. ERP-järjestelmä on aina investointi, joten on tärkeää, että se tarjoaa reaaliaikaista tietoa, jolla voidaan todentaa kasvustrategian edistyminen.

ERP-järjestelmästä pitää saada tietoa miten kasvu etenee ja sen pitää tarjota konkreettisia tunnuslukuja, joita voidaan analysoida. Järjestelmästä tulisi olla helposti saatavissa esimerkiksi uusien asiakkaiden arvo, varaston kiertonopeus tai tuoteperheiden myynnin kehittyminen jne. – eli juuri ne tunnusluvut, jotka ovat tärkeitä yrityksellesi.

Määrämuotoiset prosessit ovat avainasemassa kasvun tavoittelussa

Monessa yrityksessä toistuva klassikkotilanne “mä kirjaan nää sit myöhemmin” on riskialtis toimintatapa. Näkyvyys ja tiedonkulku vaikeutuvat sekä altistuminen inhimilliselle virheille on  todennäköistä jos asioita tehdään vapaasti ilman yhdessä sovittuja käytäntöjä.

ERP-järjestelmä tukee kasvua pakottamalla tekemisen yhdessä hyväksi todettuun prosessiin. Tämä on erityisen tärkeää, koska yksi kasvun edellytys on, että toiminnasta tehdään määrämuotoista ja tietoa pystytään jakamaan aiempaa tehokkaammin. 

Vaikka ERP-järjestelmä automatisoi monia toimintoja, niin se itsessään toimii vain työn tekemisen alustana ja ohjaajana, joka mahdollistaa tiedon jakamisen ja määrämuotoisen tallentamisen. Päätös ja tahto tehdä asioita järjestelmällisesti pitää tulla yrityksen sisältä.

Yksi ERP-projektien haasteista onkin, että se vaatii organisaatiolta halua kasvaa ja kehittyä. Organisaation pitää sitoutua käyttämään ERP-järjestelmää sovitulla tavalla. Oikein käytettynä ERP-järjestelmä automatisoi ja tehostaa työntekoa sekä tuo läpinäkyvyyttä, jolloin voidaan seurata ja analysoida toimintaa ja sitä kautta tehdä oikeita päätöksiä, jotka auttavan yritystä kasvussa.

ERP-järjestelmän tulee kehittyä yrityksen tarpeiden muuttuessa

ERP-hankkeesta ei kannata tehdä liian monimutkaista. Alkuun ei kannata hankkia kaiken kattavaa ja yli 5 vuoden tarpeet täyttävää ratkaisua. Sen sijaan kannattaa tähdätä siihen, että aloitetaan ketterästi ja saadaan ERP-järjestelmä mahdollisimman nopeasti yrityksen käyttöön.

Kasvavan yrityksen ERP-järjestelmän pitää olla kustannustehokas, ei ole järkevää sijoittaa isoja summia massiiviseen ja pitkäkestoiseen ERP-projektiin. Alkuun kannattaa ottaa käyttöön ERP-ratkaisu mahdollisimman standardeilla ominaisuuksilla, sillä järjestelmän räätälöinti kasvattaa aina ERP-projektin aikataulua ja budjettia. Parempi ratkaisu on panostaa modulaariseen järjestelmään, jota voidaan laajentaa vaiheittain yrityksen tarpeiden mukana. 

Jos yritys tavoittelee kasvua, niin järjestelmä ei kuitenkaan saa olla liian kevyt, joten sitä ei pidä ajatella pelkkänä kertahankintana. ERP-järjestelmä tulisi olla rakennettu niin, että siihen voidaan lisätä uusia ominaisuuksia helposti. Sen takia ERP-hankkeissa tulisi budjetoida rahaa myös jatkokehitykseen.

ERP-järjestelmää voidaan ajatella yhtenä työntekijänä, joka hoitaa manuaalisen ja toistuvan työn ihmisten puolesta. ERP maksaa siis kuukaudessa jotain, ja sitä pitää kouluttaa ja kehittää myös eteenpäin. Harva ihminenkään tekee täsmälleen samaa työtä ja samoilla työkaluilla kuin 5 vuotta sitten. Myös ERP-järjestelmän tulee kehittyä yrityksen tarpeiden muuttuessa.

Odoo ERP-järjestelmä kasvun tukena 

Odoo on moderni ERP-järjestelmä, joka soveltuu modulaarisuutensa ansiosta hyvin kasvua tavoittelevan yrityksen toiminnanohjaukseen. Odoon perusta on sen laajassa sovellustarjonnassa, jossa eri toiminnot integroituvat saumattomasti keskenään. Voit valita juuri sinun yrityksellesi sopivimmat sovellukset Odoo-järjestelmän tarjoomasta ja lisätä ominaisuuksia yrityksen tarpeiden muuttuessa. Kysy lisää Odoon eri mahdollisuuksista pk-yrityksille!

Blogin asiantuntijat

Svante Suominen, CFO

Svante on ollut asiantuntijana ja projektipäällikkönä mukana monissa ERP-projekteissa, ja työskennellyt erityisesti sen parissa, miten Odoo saadaan tukemaan pk-yritysten kasvua.

Joni Winsten, Sales Manager

Joni vastaa Avoin.Systemsin ERP-myynnistä . Tiivis asiakasrajapinnassa työskentely tarjoaa ensikäden tietoa yritysten kasvutavoitteista ja nykyisistä toiminnan pullonkauloista.