Verkkokaupan toteutusvaiheessa siirrytään piirustuspöydältä sorvin ääreen

Verkkokaupan laadukas toteutus vaatii toimivia työkaluja sekä kehittäjän asiantuntemusta. Toteutusvaiheen aikana kehittäjät rakentavat verkkokauppaa sovittaen suunnitelmaa yhteen todellisuuden kanssa. Asiakas pääsee seuraamaan verkkokaupan rakentumista, tekemään linjanvetoja ja kokeilemaan käyttöliittymää. Lisäksi sisällöntuotto pitää asiakkaan kiireisenä.

Kehittäjä tekee töitä näyttöjen ääressä

Linjanvedot auttavat eteenpäin

Suunnitteluvaiheessa nähty vaiva palkitaan toteutusvaiheessa. Mitä selkeämpi suunnitelma on saatu aikaan, sitä vähemmän kehitysvaiheessa tarvitaan iteraatiota eli asteittain tarkentuvia työstökierroksia. Revisiointi ja vaiheittain tapahtuva toteutus on ketterä tapa toteuttaa ohjelmistoprojekteja, mutta työstökierrokset itsessään ovat vain välinearvo laadukasta lopputulosta kohti. Tarpeeton jahkailu ja vatvominen kasvattaa budjettia. 

Kuvitelma saattaa olla, että toteutusvaiheessa kehittäjä vain kertakaikkiaan uurastaa leiskan mukaisen verkkokaupan pala kerrallaan alusta loppuun. Todellisuudessa osa suunnittelusta jää väistämättä toteutusvaiheeseen, jossa suunnitelma yhteensovitetaan todellisuuden kanssa. Tämä johtuu siitä, että monimutkaisen verkkopalvelun toiminnallisuuksia on äärimmäisen vaikeaa ellei mahdotonta suunnitella täysin valmiiksi etukäteen. 

Voidaan esimerkiksi huomata, että verkkokauppaan tarvitaan suunniteltua useampi maksutapa, minkä vuoksi verkkokaupan toiminnallisuutta lisätään ja leiska sovitetaan uuteen toiminnallisuuteen. Tällaisissa tilanteissa asiakasta tarvitaan linjanvetojen tekemiseen: päättämään, mihin suuntaan kuljetaan ja mitä toteutustapoja valitaan. Koodauksen sukkelaa edistymistä auttaa, että kehittäjä saa asiakkaalta nopeasti palautetta ja vastauksia tarkentaviin kysymyksiin. 

Pidämme toteutusvaiheen aikana säännöllisiä koordinointitapaamisia. Lisäksi asiakas pääsee seuraamaan projektin edistymistä usealla eri alustalla. 

Käytössämme on projektin oma Trello-taulu, jossa seuraamme sekä ohjelmistokehityksen että sisällöntuotannon etenemistä. Trello-taululle on jäsennelty kortteja, joissa on kuvattu projektin olennaisimmat tehtävät. Kortit mahdollistavat tehtävien jakamisen tiimiläisille, tehtäväkohtaisen viestinnän ja ominaisuuksista keskustelun. Taululta nähdään, mitä ollaan jo tehty, mitä ollaan tekemässä ja mitä tehtäviä on vielä jäljellä. Näin kaikki projektin osapuolet pysyvät ajan tasalla projektin vaiheista. 

Näkymä tehtäväkorteista projektin Trello-taululla.
Projektin Trello-taululle on jaoteltu eri työstövaiheessa olevat tehtävät.

Trellon tehtävänäkymän lisäksi asiakas pääsee seuraamaan verkkokaupan konkreettista rakentumista QA-testausympäristössä (QA = quality assurance), johon kehittäjät siirtävät toiminnallisia kokonaisuuksia arvioitavaksi sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Näin asiakas pääsee aidosti kokeilemaan verkkokaupan käyttöliittymää ja toiminnallisuuksia, antamaan palautetta ja arvioimaan verkkokauppaa liiketoiminnan näkökulmasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Sisällöntuotto pitää asiakkaan kiireisenä

Asiakas itse on liiketoimintansa ja tuotteidensa paras asiantuntija. Siksi asiakkaalla on päävastuu varsinaisesta sisällöntuotosta, vaikka osa sisällöstä voikin tulla esimerkiksi tuotevalmistajilta, kuvaajilta tai muilta alihankintaketjun kumppaneilta. 

Verkkokauppa leiskataan hienon näköiseksi ja toteutetaan toimivaksi, mutta lopulta jokainen verkkokauppa on olemassa asiakkaan tuotteiden esittämistä varten. Siksi sisällöntuotanto on tärkeässä roolissa. Olemme pohtineet etukäteen yhdessä asiakkaan kanssa sisällön jäsentymistä sekä esitystapoja. Projektiryhmällä on ymmärrys ja ajantasainen näkemys jo tuotetuista sekä vielä työstöä vaativista sisällöistä.  

Ohjelmistokehityksen lisäksi sisällöntuoton edistymistä on tärkeä seurata, jotta sisällöt ovat valmiina syötettäviksi sivustolle. Sisällöntuoton voi aloittaa, kun verkkokaupan sisältörakenne on selvillä, tai viimeistään leiskojen valmistuttua. Verkkokauppaprojektin yhtenä riskinä on, että toteutusvaiheen jälkeen julkaisu viivästyy, koska sisällönsyöttövaiheessa merkittävä osa sisällöstä on kesken. Kommunikaatio on tärkeässä roolissa, sillä sisältöjen muuttuminen vaikuttaa suoraan toteutukseen: esimerkiksi julkaisuajankohdan tienoilla käännösten puuttuessa voidaan sopia yhteisesti, että kaikkia kieliversioita ei julkaista kerralla. 

Sisällöntuotantanto mielletään usein tuotetietojen ja muiden leipätekstien kirjoittamiseksi sekä valokuvien tuottamiseksi. Sisällöntuotantoon kuuluu lisäksi suuri määrä muuta verkkokaupalle välttämättömätöntä sisältöä: nappuloiden, otsikoiden ja valikoiden tekstit, sähköpostipohjat, tilausehdot ja tietosuojailmoitukset. Sisällöntuottoon kannattaakin osallistaa innostunut joukko taitavia tekijöitä. 

Lähikuva muistiinpanoja tekemistä käsistä, taustalla tietokone.

Samaan aikaan asiakas aktivoi tarvittaessa ulkopuoliset myynti- ja markkinointiorganisaationsa, valmistelee tulevia mainoskampanjoitaan ja käy läpi toiminnanohjausjärjestelmänsä tulevaa verkkokauppaa varten. Lisäksi verkkokaupan liiketoiminnan valmisteluihin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan tuotteiden veroprosenttien ja toimituskulujen säätämistä sekä erilaisten alennuskuponkien tuottamista. Siispä tekemistä riittää, vaikka toteutusvaiheessa ei olisikaan intensiivistä yhteistyötä kehittäjän ja muun projektitiimin kanssa.

Versionhallinta pitää kehittäjien langat käsissä

Verkkopalvelua on usein toteuttamassa useampi kehittäjä ja toisinaan tiimissä on mukana myös muita asiakkaan alihankkijoita. Useampi kokki ei kuitenkaan tarkoita sekavampaa soppaa, kunhan työvälineet ovat kunnossa. Siinä, missä Trello hallinnoi projektin kokonaistilannetta,  Git-versionhallintajärjestelmä on kivijalka kaikelle systemaattiselle kehitystyölle. 

Versionhallinnassa säilytetään ohjelmistokoodin runko, johon kaikki kehittäjät tallentavat oman työnsä. Sieltä kaikki kehittäjät näkevät koodiin tulleet muutokset sekä sen, kuka on työstänyt mitäkin. Tämä vähentää päällekkäisen työn riskiä. Kehittäjä voi myös kirjata versionhallintaan kommentteja ja perusteluita tai linkittää muutokseen liittyvän keskustelun Trellosta. Versionhallinnan ansiosta kehittäjillämme on vapaasti käytettävissä ohjelmiston eri versioita, joissa työstettävän ominaisuuden eri muunnelmia tai työstövaiheita voidaan tarkastella. 

Lähikuva näppäimistöllä koodaavista käsistä

Mistä laadukkaan toteutuksen tunnistaa?

Hyvä toteutus sisältää kaiken, mitä asiakas tarvitsee, mutta ei mitään ylimääräistä. Emme käytä valmisteemoja, mikä lisää joustavuutta, sillä usein valmisteemat rajoittavat ulkoasun muokattavuutta. Laadukas koodi toimii, se on jäsennelty loogiksiksi kokonaisuuksiksi, toiminnallisuudet on testattu ja koodia on helppo tulkita myös jälkikäteen. Laadukas koodi on muokattava ja laajennettava: jo projektin aikana on huomioitu, miten verkkokauppaa tulevaisuudessa tullaan jatkokehittämään. Selkeän ja helppokäyttöisen verkkopalvelun toteutus vaatii runsaasti asiantuntemusta sekä paljon työtä ja hiomista. 

Kaksi työkaveria tarkastelemassa koodia hymyillen

Hyvin toteutettu verkkokauppa huomioi eri käyttäjäryhmät, kuten verkkokaupan asiakkaat ja pääkäyttäjät. Pääkäyttäjälle on tärkeää kaupan käyttäjäystävällinen hallinta sekä intuitiivinen ja joustava sisältöjen muokkaus. On tärkeää, että verkkokauppa muokkautuu eri kampanjoihin ja kausimyynteihin. Tätä varten pääkäyttäjä voi luoda uutta sisältöä ja säätää elementtien asetuksia tavoitteenaan tehostaa myyntiä.

Toteutusvaiheen loppusuoralla koulutamme asiakkaan pääkäyttäjät uutuuttaan hohtelevan verkkokaupan käyttöön ja autamme siirtämään sisällöt alustalle. Näin asiakas pääsee mahdollisimman varhaisin opettelemaan verkkokaupan käyttöä. Näistä jatkamme blogisarjan seuraavassa osassa. 

Lue myös verkkokauppa projektin etenemistä käsittelevän blogisarjamme kaksi edellistä osaa:

Kirjoittaja

Salla toimii Avoin.Systemsillä projektipäällikkönä. Salla nauttii uuden oppimisesta, ahaa-elämyksistä ja tiimityöstä, joita monipuolinen projektityöskentely tarjoaa. 

Salla profiilikuva

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?