Yllättävä käänne yritysten IT-investoinneissa

Tivin artikkelin mukaan yritysten IT-investointien odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 4,3% tänä vuonna, yhteensä arviolta 4,3 biljoonaan euroon.

Tähän mennessä yritysten IT-projekteilla on pyritty lisäämään liikevaihtoa tai parantamaan asiakaskokemusta. Tutkimusyhtiö Gartnerin tuoreimman ennusteen mukaan organisaatioiden investoinnit tulevat painottumaan IT-ratkaisuihin, joilla optimoidaan ja tehostetaan yritysten sisäisiä toimintoja.

Gartnerin mukaan ohjelmistoala kasvaa nopeimmin tänä vuonna, jopa 13,5 % viime vuotta nopeammin. Investoinnit kohdistuvat erityisesti ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmiin sekä CRM- eli asiakkuudenhallintajärjestelmiin. Kokonaiskasvua ajaa myös toimittajien hinnoissa näkyvä inflaatio.

Vain yhdellä sektorilla, ICT-laitteissa, kulutus on laskussa. Taloustilanne saa organisaatiot olemaan varovaisempia laitehankinnoissa.

Ensi vuoden ennusteet IT-sektorille ovat lupaavia. Gartner povaa alalle 8,8% kasvuvauhtia, mikä on kaksinkertainen tähän vuoteen nähden. Ohjelmistot ja IT-palvelut jatkavat edelleen eturintamassa.

Ennustettujen investointien painotus kertoo siitä, että tässä maailmantilanteessa yritykset pyrkivät yhä useammin kehittämään kannattavuuttaan liikevaihdon kasvattamisen sijasta.

Seuraa havaintojamme monikanavaisesta myynnistä, toiminnanohjauksesta ja markkinatilanteesta somessa tunnisteella #AvoinInsights!