Opi tuntemaan liiketoimintasi syvällisemmin Business Intelligence -työkalujen avulla

Tällä kertaa blogissamme on vuorossa vieraskynä-artikkeli yhteistyökumppaniltamme BI Bookilta, jossa käydään läpi Business Intelligence -työkalujen hyötyjä ja millaisia raportteja niillä voidaan toteuttaa.

BI-työkalut tiedolla johtamisen tukena

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä datalla johtamisesta on tullut yritysten kilpailukyvyn säilyttämisen elinehto. Nykyään yrityksillä on käytössään useampia järjestelmiä liiketoiminnan eri osa-alueisiin: Lähes poikkeuksetta jokaiselta yritykseltä löytyy vähintään jokin ERP-, HR-, CRM- ja kirjanpitojärjestelmä. Monella kuvaan astuu myös esimerkiksi erilaisia markkinoinnin ja verkkokaupan järjestelmiä. 

Tehokas tiedolla johtaminen edellyttää, että eri liiketoiminnan osa-alueiden dataa pystytään tarkastelemaan yhdessä organisaation eri funktioissa, jolloin saadaan kattava kokonaiskuva liiketoiminnasta. Tulevaisuuden ennusteiden tekeminen datasta vaatii myös sitä, että transaktioihin tunnuslukujen takana pystytään porautumaan syvällisesti. Kehittyneimmät Business Intelligence -työkalut pystytään valjastaa palvelemaan tehokkaasti näitä tarpeita.

Yhdistele dataa useammasta järjestelmästä

Kehittyneiden BI-työkalujen, kuten esimerkiksi Power BI:n, avulla dataa voidaan hakea eri järjestelmistä ja yhdistää halutulla tavalla yhtenäisiksi raporteiksi. Power BI:n ja muiden BI-työkalujen yhdistäminen eri järjestelmiin tapahtuu integraatioiden avulla. 

BI-työkalujen käyttöönotto ja integraatioiden rakentaminen eri järjestelmiin vaatii kuitenkin usein BI-asiantuntijoiden apua sekä raporttipohjien ja tietovaraston luomisen. BI Book -raportointityökalun avulla pystyt välttämään nämä kaikki alkupanostukset ja integroimaan Odoon ja muut käyttämäsi järjestelmät helposti ja kustannustehokkaasti Power BI:hin ja muihin analytiikkatyökaluihin kuten Looker, Qlik ja Tableau.

Esimerkki ERP-järjestelmän datasta tehdystä raportista BI Bookissa:

BI Book -raportointi- ja analytiikkatyökalun avulla saat helposti kaikki Power BI:n ydinhyödyt käyttöösi ilman tarvetta rakentaa omaa tietovarastoa tai suuria implementaatiokustannuksia. Työkalun avulla pystyt yhdistämään näppärästi dataa esimerkiksi Odoosta, Netvisorista, verkkokaupasta ja 50 muusta järjestelmästä halutessasi yhtenäisiksi raporteiksi. BI Book hakee raportoitavan datan integraation avulla suoraan Odoosta ja muista järjestelmistä ja esittää sen visuaalisten dashboardien avulla. Sovellus hakee datan järjestelmistä kerran yössä, mikä mahdollistaa sen, että sinulla on aina ajantasaisimmalla datalla päivitetyt raportit käytettävissäsi.

Esimerkki kirjanpitojärjestelmän datasta tehdystä raportista BI Bookissa:

BI Book tekee dynaamiset Power BI -raportit automatisoidusti puolestasi valitsemiesi järjestelmien datasta. Kaikkia raportteja pystyy helposti muokkaamaan muutamalla klikkauksella BI Book -portaalissa ja rakentamaan erilaisia näkymiä eri kohderyhmille. Voit hyödyntää BI Bookin valmiita raporttipohjia tai luoda ja muokata omia.

Raporttien näkyvyyttä eri kohderyhmille pystyy myös rajaamaan työkalussa vaivattomasti eri käyttäjäoikeuksia muokkaamalla. Visuaaliset raportit mahdollistavat tunnuslukujen taakse kätkeytyvien transaktioiden tarkastelun tarkasti. Näin pystyt seuraamaan yksityiskohtaisesti esimerkiksi projektien kannattavuutta ja porautumaan verkkokaupan kampanjoiden kannattavuuteen. 

Avoin.ERP Ready + BI Book

BI Book voidaan helposti yhdistää osaksi Avoin.ERP Ready -ratkaisua! BI Book hakee reaaliaikaisesti datan Odoosta ja muista käyttämistäsi järjestelmistä ja muuttaa sen visuaalisiksi raporteiksi. Työkalu mahdollistaa kaikkien käytössä olevien järjestelmien datan yhdistelyn myös yhtenäisiksi raporteiksi.

Lue lisää BI Book -raportointityökalusta ja sen Odoo-integraatiosta.