Odoon ja Netvisorin saumaton yhteistyö – lue mitä hyötyjä saat taloushallinnon integraatiosta

Tässä blogissa käsittelemme Odoon ja Netvisor taloushallinto-ohjelmiston välistä integraatiota ja kerromme mitä hyötyjä Odoon integrointi ulkoiseen taloushallinto-ohjelmistoon tuo yrityksille.

kaksi läppäriä ylhäältä päin kuvattuna

Poiketen Odoon yleisestä ideologiasta (kaikki toiminnot yhdessä järjestelmässä) olemme todenneet, että joissain tilanteissa kannattaa tehdä poikkeuksia, eli toteuttaa tarkkaan harkittuja ja hyvin suunniteltuja integraatioita ulkoisiin järjestelmiin. Yksi esimerkkitapaus on integraatio Odoon ja Netvisor taloushallinto-ohjelmiston välillä.

Perustelut integraatiolle ovat yksinkertaiset: Odoosta ei löydy yhtä laajoja taloushallinnon ominaisuuksia kuin Netvisorista, ja Odoon taloushallinto vaatii vahvaa räätälöintiä toimiakseen Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan. Netvisor puolestaan tarjoaa yrityksille modernin ja laajan taloushallinnon kokonaisuuden, josta voidaan valita sopivat toiminnot yrityksen tarpeen mukaan.

Toimintojen jako järjestelmien välillä on selkeä

Netvisor on monipuolinen talouden hallinnan työkalu, jolla voidaan hoitaa laskutus, reskontrat, kirjanpito, raportointi, kulu- ja matkalaskut ja palkanlaskenta yhdessä järjestelmässä. Odoon avulla voidaan puolestaan tuoda Netvisoriin laajempi ja monipuolisempi varaston- ja materiaalihallinnon kokonaisuus. 

Myynti-ostot-varasto -kokonaisuuden lisäksi Odoo ERP-järjestelmää voidaan missä tahansa vaiheessa laajentaa yrityksesi tarpeiden mukaan, esimerkiksi CRM-, projektinhallinta- tai rekrytointi-moduuleilla. 

Taloushallinnon ja Odoon saumattomalla yhteistyöllä hoidat yrityksesi toimintaa sujuvasti ja varmistat, että yrityksen myynti, varastonhallinta ja kirjanpito ovat synkronoituna. Asiakkaalle toimintojen jako järjestelmien välillä on selkeä ja asioita ei tarvitse kirjata manuaalisesti kahteen eri järjestelmään. 

ERP-järjestelmän ja taloushallinnon laadukas kokonaisuus

Käyttäjän näkökulmasta keskeinen syy ottaa käyttöön Odoo + Netvisor -yhdistelmä on taloushallinnon ja ERP-järjestelmän laadukas kokonaisuus, jolloin yrityksellä on aina modernit ja kehittyvät työkalut käytössä. 

Netvisor on erikoistunut taloushallinnon työkaluihin, jotka ovat reaaliaikaisia ja tuovat automaatiota taloushallinnon rutiineihin. Odoon ydinosaamista on puolestaan materiaalivirtojen hallinta ja siihen liittyvät toiminnot, eli myynti, ostot ja varastonhallinta, johon Odoo tarjoaa modernit ja helppokäyttöiset työkalut. 

Suurin hyöty saadaan siitä, että kaksi järjestelmää integroituvat saumattomasti keskenään, jolloin kaikki tarvittava tieto siirtyy automaattisesti ohjelmistojen välillä. Esimerkiksi myynti- ja ostolaskut sekä asiakas- ja tuotetiedot siirtyvät järjestelmästä toiseen automaattisesti. Tämä poistaa manuaalisia työvaiheita, nopeuttaa tiedonkulkua ja vähentää virheiden mahdollisuutta. 

Luotettava ratkaisu

Laadukas integraatio, joka automatisoi tiedonsiirron järjestelmien välillä mahdollistaa sen, että yrityksesi myynti, varastonhallinta ja kirjanpito ovat synkronoituna. Vaihto-omaisuudella eli varastolla on merkittävä vaikutus tuloslaskelmaan ja kustannuslaskentaan, joten reaaliaikaiset raportit ja niiden oikeellisuus on tärkeää. Tämän takia integraation toimivuus on yksi Avoin.Systemsin painopisteistä ja sitä monitoroidaan ja päivitetään aktiivisesti.

Asiakkaan näkökulmasta ulkoinen taloushallinnon järjestelmä on myös luotettava ratkaisu. Monella yrityksellä taloushallinnon hoitaa ulkopuolinen kumppani ja integraatio mahdollistaa sen, että yritys voi valita kaikista integroitua taloushallinnon ohjelmistoa käyttävistä tilitoimistoista tai osaajista.

Netvisorin kumppaniverkosto kattaa yli 500 tilitoimistoa. Luotettavuutta lisää myös laaja käyttäjämassa, Netvisorilla on jo yli 30 000 suomalaista asiakasta ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

Ota huomioon taloushallinnon muutokset

Kirjanpito voidaan toteuttaa Odoossa, mutta Odoon taloushallinto ei ole Suomessa kovin laajassa käytössä ja järjestelmän kehityksessä pääpaino ei ole taloudenhallinnan työkaluissa. Tästä johtuen, taloushallinnon muutokset ja siihen tehtävät räätälöinnit ovat haastavia ja aikaa vieviä kokonaisuuksia. 

Taloushallinnon työkalujen kehittäminen onkin voimakkaasti riippuvaista asiakkaista ja sitä kautta myös kustannukset voivat tulla asiakkaiden maksettavaksi, joka nostaa koko ERP-järjestelmän kustannuksia. Taloushallintoon erikoistuneiden ohjelmistojen (kuten Netvisor) kyky reagoida taloushallinnon muutoksiin on puolestaan huomattavasti nopeampaa kuin Odoossa.

Kahden eri järjestelmän käyttö voi kuulostaa toimintaa hidastavalta tekijältä, mutta tosiasiassa kaksi järjestelmää vähentää ylimääräistä työtä kun toiminnot ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä ja tieto kulkee järjestelmien välillä saumattomasti. 

Mikäli Netvisor on jo valmiiksi yrityksesi käytössä, se voidaan liittää helposti Odoo ERP-järjestelmään ja yrityksesi talousihmisten tai tilitoimiston ei tarvitse opetella uutta järjestelmää.

Avoin.ERP Ready

Hallitse myyntiä, varastoa ja materiaalivirtoja käyttäjäystävällisellä järjestelmällä, josta on reaaliaikainen yhteys taloushallintoon.