Referenssi:

Verkkosivusto asiantuntijajärjestön tarpeisiin

STTK on palkansaajien keskusjärjestö, johon kuuluu 14 jäsenliittoa ja 500 000 jäsentä. STTK edustaa suomalaisten työpaikkojen osaajia ja asiantuntijoita.

Pääsimme vastaamaan STTK:n uusien verkkosivujen toteutuksesta. STTK on asiantuntijajärjestö, joten sen tarpeet eroavat suuresti tuotteita tai palveluita myyvistä sivustoista. STTK:n tapauksessa oli tarve saada suuri määrä sisältöä helposti selailtavaan ja hahmotettavaan muotoon. Videolla STKK:n viestintäasiantuntija Kirsi Suominen kertoo heidän tarpeistaan verkkosivustolle ja miten ne onnistuttiin täyttämään.

STTK:n viestintäasiantuntija Kirsi Suominen kertoo yhteistyöstä Web-veistämön kanssa

Selkeät ja hakukoneoptimoidut WordPress-verkkosivut

Verkkosivuprojekti lähti liikkeelle STTK:n huomattua ihmisten tavan selata verkkosivuja muuttuneen. Yhä useampi käyttäjä päätyy sivustolle hakukoneen tai sosiaalisen median kautta, ja sivuston toiminta sekä rakenne tahdottiin suunnitella ensisijaisesti nämä huomioon ottaen. STTK:n visuaaliseen ilmeeseen oli tullut myös uudet raikkaat värit, jotka haluttiin tuoda verkkosivuille. Tärkeä osa uuden verkkosivuprojektin aloitusta oli myös halu parantaa sivuston teknistä toimivuutta. Edellinen sivusto oli jo 6 vuotta vanha, joten toimivuus oli myös sen mukainen ja alusta vanhentunut.

Sisältö pääroolissa

STTK:n slogan on “keskusteleva keskusjärjestö”, joten sivustolla oli tärkeää, että sieltä löytyy ajankohtaisia sisältöjä ja mielipiteitä ja niiden täytyy löytyä selkeällä tavalla. Sivustolta ei etsitä tuotteita tai palvelua, vaan sieltä tullaan ensisijaisesti hakemaan tietoa. Sivusto on rakennettu sisältö edellä. Asiantuntijasisältöjen lisäksi sivustolle lisättiin visuaalisuutta, sivuston uudistuksen rinnalla STTK toteutti kuvitussuunnitelman sivuille oman graafikonsa kanssa.

Uusilla verkkosivuillamme olemme olleet todella tyytyväisiä siihen, että ne ovat joustavat ja teknisesti toimivat. Sivut ovat nyt modernit ja palvelevat meidän asiantuntijaorganisaation tarpeita.

Kirsi Suominen, viestintäasiantuntija STTK

STTK:n verkkosivuille luodaan uutta sisältöä jatkuvasti, joten sivuston suhteen oli tärkeää, että sisältöä on helppo päivittää ja sieltä löytyy valmiina tarvittava määrä erilaisia sivupohjia sisältöjen erilaiseen visuaaliseen julkaisuun. Etusivulla on myös paljon erilaisia elementtejä, joita voidaan tarvittaessa ottaa esille ja laittaa piiloon. Sivustolla tärkeässä roolissa on hakukoneoptimointi googlen ollessa yksi tärkeimmistä liikenteen lähteistä sivustolle. Web-veistämö toimii STTK:n kumppanina myös hakukoneoptimoinnin kehittämisessä ja analytiikan seuraamisessa.

Yhteistyö jatkuu jatkuvan kehityksen parissa

STTK:lle oli alusta asti selkeää, että he haluavat sivuston, jota kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Verkkosivutoimittajan valinnassa oli tärkeää, että viestintä ja vuorovaikutus toimivat yhteistyökumppanin kanssa, sillä yhteistyön tulee jatkua myös julkaisuprojektin jälkeen. Yhteistyö alkoi jo ennen sttk.fi projektia STTK:n snuorille suunnatun työelämäsivuston työelämään.fi uudistuksella. Molempia sivustoja kehitetään ja optimoidaan yhdessä eteenpäin, jotta ne tulevaisuudessakin vastaavat varmasti käyttäjien tarpeita.

Tutustu sivustoon täältä: sttk.fi