Projektin laskutettavat työt ja alitehtävät

Myynnin ja projektinhallinnan toiminnan muuttumisen takia projektin laskutettavat tehtävät on luotava myyntitilauksen kautta. Myyntitilaus voi sisältää esimerkiksi seuraavat rivit:

  • Asennus 1000 € (kiinteä hinta, kirjatut tunnit eivät vaikuta laskutettavaan määrään)
  • Hinnaston räätälöinti 50 h ja 89 € / h (30 h on arvio, laskutus perustuu tehtävälle JA sen alitehtäviin kirjattuihin tunteihin)
  • Myyntianalyysin räätälöinti 8 h ja 89 € / h (8 h on arvio, laskutus perustuu tehtävälle JA sen alitehtäviin kirjattuihin tunteihin)
  • Lisätarpeet 0 h ja 89 € / h (ei arviota, laskutus perustuu tehtävien ulkopuolisiin tuntikirjauksiin)

Koska myyntitilausrivit voivat perustua tehtäville kirjattuihin tunteihin, on ensisijaisen tärkeää, että samaan myyntitilauksella myytyyn toiminnallisuuteen liittyvät tehtävät on liitetty kyseiseen myyntitilausriviin. Tämä voidaan tehdä joko alitehtävillä tai määrittämällä myyntitilausrivi erikseen tehtävällä (huom! vaatii kehittäjätilan).

Ylläolevan esimerkin tehtävä “Hinnaston räätälöinti” on aivan liian iso työstettäväksi yhtenä tehtävänä, joten se on pilkottava alitehtäviin. Alitehtävät löytyvät tehtävän oikeasta ylälaidasta (huom! vaatii projektin asetusten muuttamista, joka vaatii kehittäjätilan/debug moden).

Liittyvät artikkelit