WooCommerce-verkkokaupan räätälöinti

Tässä blogissa käymme läpi WooCommerce-verkkokaupan räätälöinnin eri vaihtoehtoja ja mitä asioita sinun tulisi asiakkaana ottaa huomioon.

Eri verkkokauppa-alustoihin tutustunut on varmasti törmännyt WooCommerceen, onhan se Suomessakin jo yleisimpiä alustoja. Tarkemmin määriteltynä WooCommerce on maailman yleisimmän verkkosivualustan WordPressin laajennos eli lisäosa, jonka avulla verkkosivustoon tuodaan mukaan sähköiseen kaupankäyntiin tarvittavat ominaisuudet, kuten tuotesivut, käyttäjätilit, ostoskorit ja maksumenetelmät.

Jos et ole aiemmin perehtynyt alustaan, lisää WooCommercen ominaisuuksista voit lukea oheisesta blogista: Millaiselle verkkokaupalle WooCommerce sopii?

WooCommerce on erittäin muokattava verkkokauppa-alusta ja tämän blogin punainen lanka muodostuukin avainsanan räätälöity ympärille. Puhumme siis WooCommerce-verkkokaupoista, joita muokataan asiakkaiden erikoistarpeisiin. 

Mikä on räätälöity WooCommerce-verkkokauppa?

Avoimen lähdekoodin alustana WooCommerce soveltuu hyvin räätälöitäviin verkkokauppatoteutuksiin. WooCommerce-verkkokauppaa voidaan muokata monin eri tavoin asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, kevyimmillään alkaen valmiiden lisäosien asennuksesta.

Kun WooCommerce asennetaan, siihen kuuluvat ainoastaan tietyt perusominaisuudet eli esimerkiksi rajalliset maksu- ja toimitustavat. Lähes jokainen suomalainen WooCommerce-verkkokauppa onkin jollain tasolla “räätälöity”, koska harvoin perusominaisuudet riittävät vielä yrityksen tarpeiden tai vision mukaiseen verkkokauppaan – yleensä verkkokauppaa laajennetaan vähintään jollain valmiilla lisäosalla, jotta maksu- ja toimitustavat saadaan tarpeeksi kattaviksi yrityksen tarpeisiin.

Nämä kevyimmät lisäosilla tehtävät muokkaukset rajaamme kuitenkin pois tämän blogin laajuudesta, vaan puhumme laajemmin räätälöidyistä verkkokauppatoteutuksista.

Tässä blogissa jaamme WooCommercen räätälöinnin kolmeen eri tasoon:

  1. Räätälöity design – visuaalisen ilmeen, käyttöliittymän ja asiakaskokemuksen räätälöinti.
  2. WooCommercen ominaisuuksien tai toimintalogiikan muokkaaminen tai laajentaminen soveltumaan paremmin yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin.
  3. WooCommercen integrointi muihin järjestelmiin.
Coston ekologisia hattuja ja asusteita myyvä verkkokauppa on toteutettu WooCommercen avulla.

WooCommerce-verkkokauppa räätälöidyllä ulkoasulla

Verkkokaupan ulkoasun muokkaaminen yrityksen brändin mukaiseksi on verkkokauppaprojektissa melkein itsestäänselvyys. Onhan tärkeää, että verkkokauppasi erottuu kilpailijoista ja tarjoaa asiakkaillesi yksilöllisen kokemuksen. Design ulottuu väreistä ja typografiasta taittoon sekä elementtien asetteluun sivupohjissa.

Työmäärä voi yllättää, sillä design ottaa kantaa myös useisiin käyttöliittymäkomponentteihin, kuten alasvetovalikoihin, nappeihin, lomakkeisiin ja niiden dynaamisiin elementteihin, animaatioihin sekä visuaalisiin transitioihin.

Paras tulos saadaan kun verkkokaupan käyttöliittymä suunnitellaan yhdessä ammattilaisen kanssa, jolloin lopputuloksena syntyy yrityksesi brändin mukainen ja käytettävyydeltään laadukas verkkokauppa, joka ennen kaikkea palvelee sen kohderyhmää.

Asiakkaana tunnet parhaiten omat asiakkaasi ja toimialasi erikoistarpeet. Käyttöliittymäsuunnittelija puolestaan osaa tuottaa sinun tarpeisiisi räätälöidyn käyttöliittymän parhaisiin käytänteisiin pohjautuen.

WooCommercen toimintalogiikan muokkaaminen tai laajentaminen

Verkkokauppojen laatuvaatimukset ovat nousseet ja riippumatta siitä, hoitaako asiakas asiakkuuttaan myymälässä, asiakasportaalissa tai verkkokaupassa, asiakaskokemuksen tulisi olla yhdenmukainen ja yhtä kattava. Puutteellinen tai heikko asiointikokemus verkkokaupassa voi olla yllättävän suuri haitta ja B2B-maailmassa jopa keskeinen kilpailuvaltti. 

Jotta asiakkaiden toiveisiin pystytään vastaamaan, verkkokaupoissa onkin tärkeää pystyä toteuttamaan myös räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat yrityksesi tai toimialasi erityistarpeisiin. Tälläisiä ominaisuuksia voisi olla esimerkiksi asiakasportaali, jossa asiakas hallitsee sopimustaan tai asiakkuuttaan, massatilaukset (satoja tuotteita), toistuvien tilauksien tehokas kopiointi, valmiit toimitustiedot, sopimustuotteet jne. 

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että verkkokaupan ylläpitäminen on sitä helpompaa (ja edullisempaa), mitä vähemmän siellä on erilaisia lisäosia ja räätälöityä koodia. Tämän vuoksi jo kauppaa rakentaessa kannattaa sen suunnittelussa rajata realistinen joukko ominaisuuksia ja huolehtia, että tehdyt lisäykset ovat liiketoiminnan kannalta perusteltuja sekä ylläpidollisesti järkeviä.

Jokainen lisäominaisuus, muutos ja räätälöinti kasvattaa ns. teknistä velkaa eli monimutkaisemman verkkokauppakokonaisuuden ylläpitäminen on aina raskaampaa. 

Verkkokaupan integrointi muihin järjestelmiin

Sinulle voi tulla yllätyksenä, että verkkokauppahankkeen suurin menoerä on usein ohjelmiston integrointi yrityksen muihin järjestelmiin. Verkkokaupan integraatiossa liikkuu useita eri tietoja, kuten esim. tuote- ja asiakastiedot, varastosaldot sekä hinnastot, mikä tekee niistä laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia.

Integraatioissa maksaa sekä itse integraation rakentaminen että sen selvitystyö – jos verkkokauppaan liitettävän järjestelmän teknologia ja toimintalogiikka eivät ole tiedossa, vaatii paljon selvittelyä, miten kaksi eri tavalla toimivaa ja erilaisista tietomalleista muodostuvaa järjestelmää saadaan keskustelemaan keskenään ja että tieto liikkuu molemmissa järjestelmissä oikeaan paikkaan. 

Kuten muissakin räätälöinneissä, myös integraatioissa tulee miettiä tarkkaan, onko sen avulla saavutettava hyöty liiketoiminnallisesti merkittävä, sillä integraation toteuttaminen on aina rahallisesti merkittävä panostus.

Lue lisää WooCommerce-verkkokaupan integroimisesta täältä!

Verkkokaupan tavoitteet vaikuttavat räätälöinnin laajuuteen

Verkkokauppoja voidaan siis räätälöidä monella eri tasolla ja mitä laajemmin verkkokauppaa räätälöidään, sitä enemmän siihen kuluu resursseja.

Jos verkkokauppa on liiketoimintasi ytimessä, niin sen toimivuudesta ja asiakaskokemuksesta ei kuitenkaan kannata tinkiä. Monessa tapauksessa verkkokaupan räätälöinti maksaa itsensä takaisin, varsinkin kun puhutaan laajoista integroiduista kokonaisuuksista.

Panosta siis verkkokauppakumppanin kartoitukseen sekä rajaa halutut ominaisuudet tarkasti. Kokenut WooCommerce-kumppani osaa antaa realistisen arvion halutun räätälöinnin työmäärästä sekä onko sen toteuttaminen liiketoiminnallisesti järkevää. 

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?