Mitä tarkoittaa olla Avoin.Systemsin asiakas?

Me Avoin.Systemsillä kehitämme ensiluokkaisia avoimen lähdekoodin toiminnanohjaus- ja verkkopalveluita ihmisläheisellä otteella – tavoitteenamme on olla paras mahdollinen yhteistyökumppani asiakkaillemme, taaten heille luotettavan ja laadukkaan tuotteen.

Tästä blogista löydät kootusti lisää tietoa meistä ja toimintatavoistamme, ERP- ja verkkopalveluidemme sisällöstä sekä miten varmistamme toteuttamiemme järjestelmien laadun.

Projektissa on aina mukana teille osoitettu projektipäällikkö, joka vastaa projektin budjetista, aikataulutuksesta, resursseista, asiakasviestinnästä sekä projektista kokonaisuutena.

Lisäksi projektissa on aina mukana kokenut senior-tason vastuukehittäjä ja toteutettavan järjestelmän laajuudesta riippuen muita asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Olemme Odoo-sertifioitu Silver Partner ja vanhin Odoo-kehitystalo Suomessa – olemme toteuttaneet Odoo ERP-järjestelmiä vuodesta 2013 lähtien. Meillä on Suomen pisimmälle kehittynyt järjestelmän tekninen suunnittelu.

Olemme erikoistunut Odoo-järjestelmän kehittämisessä suomalaisten pk-yritysten tarpeisiin. Kokeneena Odoo-partnerina varmistamme, että yrityksesi saavuttaa liiketoimintatavoitteensa Odoon avulla.

Olemme panostaneet ERP-järjestelmien toteutuksessa erityisesti niiden infrastruktuuriin. Infrastruktuuri toimii alustana toteuttamillemme ERP-järjestelmille ja verkkokaupoille.

Infrastruktuurilla tarkoitetaan niitä palveluita ja työkaluja, joiden avulla järjestelmää ajetaan, ohjataan ja pidetään toimintakykyisenä. Infrastruktuurin muodostavat verkkoyhteydet, palvelimet, tietokannat, sovelluspalvelut sisältäen itse ERP-järjestelmän sekä muut ohjelmistot (mm. monitorointi- ja varmuuskopiointiohjelmistot), jotka sijaitsevat palvelimella.

Laadukas infrastruktuuri varmistaa, että järjestelmä toimii nopeasti ja varmasti, sekä vähentää tietoturvariskejä.

Järjestelmän tekninen toteutus itsessään antaa tietyt raamit millainen infrastruktuuri on mahdollinen, mutta järjestelmän toimittaja voi myös itse vaikuttaa siihen erilaisin työkaluin.

Olemme valinneet tarkkaan käyttämämme eri komponentit, mikä mahdollistaa sen, että järjestelmän suorituskyky on hyvä, järjestelmän toimintaa pystytään valvomaan tarkasti ja automatisoimaan esimerkiksi ympäristöjen uudelleenkäynnistyminen ongelmatilanteissa.

Käytämme suomalaisen UpCloud Oy:n pilvipalvelimia ja kaikki tuotantopalvelimemme sijaitsevat EU-alueella.

Infrastruktuurin lisäksi panostamme ERP-järjestelmissä ja verkkokaupoissa niiden laatuun – laatu on myös yksi yrityksemme toimintaa ohjaavista arvoista.

Miten varmistamme toteuttamiemme järjestelmien laadun?

Prosessit

 • Olemme määritelleet yhtenäiset toimintamallit, jotka mahdollistavat yhteismitalliset asiakasprojektit.

Kartoitus ja määrittely

 • Toteutamme jokaisessa projektissa vaatimusmäärittelyn asiakkaan kanssa, jossa luodaan selkeä yhteisymmärrys mitä järjestelmältä tai verkkopalvelulta vaaditaan.

Koodi

 • Meillä on tiukat laatuvaatimukset tuottamallemme ja ylläpitämällemme koodille.
 • Noudatamme hyviä koodauskäytäntöjä; ohjelmakoodissa ei ole mitään ylimääräistä, se on loogisesti rakennettu ja se on jatkossa myös ylläpidettävää.
 • Yksikkötestaus on merkittävä tekijä, jolla varmistamme tuottamamme koodin laadun. Yksikkötestaus varmistaa että järjestelmästä ei löydy kriittisiä virheitä.
 • Lisäksi koodi vertaisarvioidaan aina senior-kehittäjän toimesta koodikatselmuksessa.

Testaus

 • Kaikki kehitystyö testataan ylläpitämässämme asiakaskohtaisessa testiympäristössä ennen tuotantoon viemistä.
 • Jokaisessa projektissa suoritetaan laaja testaus sekä meidän että asiakkaan toimesta.

Koulutus ja käyttötuki

 • Käyttöönottoprojektimme sisältävät aina laajan koulutuksen pääkäyttäjille ERP-järjestelmän tai verkkopalvelun käyttöön.
 •  Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laadukkaan suomenkielisen asiakaspalvelun, joka sisältää virhetilanteiden korjaamisen sekä päivittäistä käyttötukea ohjelmiston käyttöön.

Toteuttamamme järjestelmät varmuuskopioidaan joka yö ja varmuuskopioita säilytetään sopimuksen mukaan, maksimissaan 180 päivää. Varmuuskopioimme aina sekä tietokannan että tiedostot.

Järjestelmän valvonnalla varmistamme, että järjestelmä pysyy toimintakykyisenä, seuraamme järjestelmästä tulevia virheviestejä sekä valvomme integraatioita ja niiden toimintaa.

Järjestelmän tietoturvaan vaikuttavat itse järjestelmä (Odoo) sekä sen infrastruktuuri.

Miten varmistamme asiakkaidemme järjestelmien tietoturvan?

  • Suoritamme tietoturvapäivitykset kaikkiin ylläpidossamme oleviin järjestelmiin ajallaan.

  • Säilytämme kaiken käsittelemämme tiedon EU:n sisällä. Tuotantopalvelimemme sijaitsevat Suomessa, testipalvelimet EU:ssa.

  • Teemme kaiken työn EU:ssa, eli edes koodia ei siirretä missään vaiheessa EU:n ulkopuolelle.

  • Teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tietoturva-asiat.

  • Asiakkaan halutessa järjestelmään voidaan ottaa käyttöön 2-vaiheinen tunnistautuminen ja VPN.

  • Tietoturvaan liittyvistä riskeistä viestitään välittömästi asiakkaalle.

  • Käytämme kaikissa palveluissamme vahvoja salasanoja.

Onko avoin lähdekoodi turvallista?

Avoin lähdekoodi on turvallista, eikä siihen sisälly muita järjestelmiä enemmän riskejä. Kun lähdekoodi on avointa ja julkisesti nähtävillä, niin virheet huomataan ja korjataan todella nopeasti, ja koko järjestelmä kehittyy jatkuvasti.

Lisätietoa Odoon tietoturvasta: https://www.odoo.com/security

Avoin.Systemsin periaatteisiin kuuluu hyvä ja pitkäaikainen asiakassuhde, joten asiakaspalvelu on kytketty kiinteäksi osaksi ylläpitoa.

Avoin.Systemsin asiakkailla on yksi kiinteä kuukausimaksu, joka sisältää infrastruktuurin, teknisen ylläpidon, laadukkaan suomenkielisen asiakaspalvelun sekä Odoo-käyttöohjeet suomeksi.

Tekninen ylläpito on kaikkea järjestelmän toimintaan liittyvää tekemistä, kuten pienet päivitykset, tietoturvasta huolehtiminen, varmuuskopioinnit, palvelimien sekä sovellusten päivittäminen yms.

Asiakaspalveluun sisältyy virhetilanteissa auttaminen sekä mahdollisten ongelmien selvittäminen sekä käyttötukea ohjelmiston käyttöön. Käyttötukea sisältyy valittavissa oleva määrä ylläpitomaksun piiriin.

Moderniin ERP-järjestelmään voi aina lisätä uusia ominaisuuksia jälkikäteen ilman räätälöintiä tai massiivisia lisäkuluja, joten suosimme vaiheistettua käyttöönottoa, jolloin alkuun pyritään lähtemään kevyemmällä kokonaisuudella liikkeelle oppimisen ja aikataulun takia, ja sitä pystytään myöhemmin laajentamaan.

Kun on rauhassa tutustuttu järjestelmään ja sen toimintalogiikkaan, voidaan aidosti todeta onko siinä jokin hidastava tekijä tai puuttuva ominaisuus, ja alkaa miettimään järjestelmän räätälöintiä.

ERP-järjestelmän jatkokehitys toimii projektiluontoisesti, jossa kehitystarpeet tulevat asiakkaalta. Jatkokehitysprosessissa yhdessä asiakkaan kanssa säännöllissä tapaamisissa käsitellään esille nousseita tarpeita ja kehityskohteita. Tapaamisia voi olla esimerkiksi parin viikon tai kuukauden välein tai jatkokehitys voi myös olla kausittaista.

Yhteistyömalli jatkokehityksessä toimii parhaiten, kun jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan nykyisiä prosesseja ja miten niitä voisi parantaa. Toimittajana meidän tehtävämme on löytää paras tekninen ratkaisu miten Odoon avulla päästään yrityksenne tavoitteisiin.

Jatkokehityksen lisäksi tarjoamme konsultointia ja lisäkoulutusta asiakkaillemme.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?