Tavoitteellista työpäiväkokemusta rakentamassa

Kun työntekijät voivat luottaa digitaalisten järjestelmien tehokkuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen, he voivat keskittyä enemmän vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön keskenään. Lue toimitusjohtajamme Pekka Walkaman mietteitä asiakas- ja työpäiväkokemuksen yhteydestä.

Missiomme Avoin.Systemsissä on mahdollistaa asiakkaillemme heidän koko liiketoimintansa yhdessä systeemissä. Se pitää sisällään liiketoiminnan rakentamisen, tehostamisen ja skaalaamisen kaikissa digitaalisissa ja fyysisissä kanavissa – ihmisläheisesti ja kestävällä tavalla. Tavoitteemme on kasvaa Pohjoismaiden johtavaksi ja suurimmaksi Odoo-pohjaisten liiketoimintajärjestelmien ja niihin integroitujen verkkokauppojen toimittajaksi.

Tavoitteemme ei kuitenkaan ole pelkästään kasvattaa liiketoimintaa, vaan samalla myös tukea asiakkaiden sekä oman organisaatiomme työelämän laadun parantamista. Teknisten ja organisaatiosiilojen vähentäminen edistää tätä tavoitetta ja tukee yrityksiä niiden matkalla kohti menestystä ja kestävää kasvua. Kasvun myötä voimme tarjota entistä laajempia ja monipuolisempia ratkaisuja sekä palvelua eri toimialojen tarpeisiin.

Suutarin lapsen kengät on kaikkien tuntema metafora, jota haluamme Avoin.Systemsillä välttää kaikin keinoin. Oman tarjoomamme osa-alueet ovat yhtä relevantteja meille itsellemme kuin asiakkaillekin ja yhteentoimivan teknisten ratkaisuiden ja toimintatapojen muodostaman systeemin jatkuva kehittäminen on kriittinen osa kasvutarinaamme.

Koko organisaatio yhdessä systeemissä

Modernissa työelämässä työntekijöillä on entistä enemmän vastuuta omasta ajankäytöstään ja työn suorittamisestaan. Itseohjautuvuus on arvostettu piirre, mutta sen aikaansaaminen vaatii kulttuurin ja teknologian tukea. Johtamisen kannalta työn tulosten todellinen mittaroitavuus on avainasemassa. Laadukas liiketoimintasysteemi mahdollistaa työn tulosten arvioinnin ja suorituskykymittareiden reaaliaikaisen seurannan – sen avulla päätöksiä voidaan tehdä ajantasaisen tiedon pohjalta.

Asiakas- ja työpäiväkokemuksen välinen yhteys on kiistaton. Yritys, joka tarjoaa huippuluokan asiakaskokemuksen, mutta laiminlyö työntekijöidensä työpäiväkokemuksen, ei voi odottaa menestyvänsä pitkällä aikavälillä. Näin ollen asiakas- ja työpäiväkokemuksen muodostama liitto on oleellinen myös tuloslaskelman näkökulmasta.

Työpaikka ei ole pelkästään fyysinen (tai digitaalinen) tila, jossa suoritetaan tehtäviä ja pidetään kokouksia. Se on myös sosiaalinen ympäristö, jossa työntekijät viettävät suuren osan ajastaan ja sitoutuvat yrityksen tavoitteisiin. Kun työntekijät voivat luottaa digitaalisten järjestelmien tehokkuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen, he voivat keskittyä enemmän vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön keskenään.

Lue lisää blogistamme: Näin parannat työntekijäkokemusta ERPin avulla

Pelkkä tekninen ratkaisu ei tee autuaaksi, vaan vähintään yhtä tärkeitä osia systeemissä ovat organisaation toimintatavat, joilla digiratkaisuja käytetään. Toki on kuitenkin välttämätöntä, että valittu teknologia soveltuu modernin liiketoimintaympäristön luomiseen. Odoo alustana mahdollistaa liiketoimintaprosessien ja järjestelmien integroimisen yhdeksi systeemiksi. Se itsessään tarjoaa lähes kaikki ominaisuudet, joita yritys voi kaivata. Lisäksi se mahdollistaa räätälöinnit ja tehokkaat integraatiot muiden järjestelmien välillä läpinäkyvästi avoimen lähdekoodin kehitysmalleilla. Odoo onkin siten meille Avoin.Systemsissä itsestäänselvä valinta myös oman toimintamme tekniseksi selkärangaksi.

Tekoja ja älyä

Työpaikkojen ja töiden muuttuminen sekä modernisoituminen ovat keskeisiä teemoja nykyaikaisessa työelämässä. Toisaalta tekoäly ja automaatio ovat myös herättäneet huolta työpaikkojen katoamisesta ja tehtävien korvaamisesta koneilla. 

Itse uskon, että tekoäly ei niinkään korvaa työntekijöitä, vaan pikemminkin täydentää heidän taitojaan ja lisää tehokkuutta. Työpaikkojen luonne saattaa kyllä muuttua, kun rutiinitehtävät automatisoidaan ja tekoäly ottaa vastuulleen tietojen analysoinnin ja päätöksenteon tukemisen.

Tekoäly pystyy suorittamaan monimutkaisia tehtäviä nopeammin ja tarkemmin kuin ihmismieli, mikä vapauttaa ihmisten aikaa keskittymään luoviin ja strategisiin tehtäviin. Tämä muutos on luonut uusia mahdollisuuksia työntekijöille kehittää ja laajentaa osaamistaan, mutta samalla  se vaatii organisaatioilta jatkuvaa koulutusta ja uudelleenkoulutusta pitääkseen työvoimansa ajan tasalla.

Odoo alustana tarjoaa myös monipuolisia työkaluja automaation ja tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Tämä mahdollistaa asiakkaidemme toimintojen virtaviivaistamisen ja tehokkuuden lisäämisen, mikä puolestaan parantaa heidän työpäiväkokemustaan, kun he voivat keskittyä merkityksellisempiin tehtäviin ja saavuttaa parempia tuloksia lyhyemmässä ajassa.

Lue lisää oppaastamme: Tekoälyn mahdollisuudet yrityksen toiminnanohjauksessa

Kun kehityksen vauhti kiihtyy, uuden oppimisesta tulee aina vaan keskeisempi osa työtä. Organisaatioiden on omaksuttava kulttuuri, joka rohkaisee innovointia ja kokeiluja, eikä pelkää muutosta. Sen sijaan että pelkäämme tekoälyn vievän työpaikat, meidän tulisi keskittyä siihen, miten voimme parantaa työelämän laatua ja tukea liiketoimintaa sekä työntekijöiden hyvinvointia.

Kirjoittaja

Pekka Walkama

Pekka on pitkän linjan digialan yrittäjä ja Avoin.Systemsin toimitusjohtaja. Hänen yli 20 vuoden ohjelmistoalan kokemuksensa pitää sisällään kansainvälisiä menestystarinoita perustamisesta yrityskauppoihin saakka.