Arvonlisäveron korotus 2024 – näin ALV päivitetään Odoossa

Hallituksen esityksen mukaisesti yleinen arvonlisäverokanta nousee tämän hetken tietojen mukaan 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Muutos tullaan soveltamaan tavaroihin ja palveluihin, joiden nykyinen verokanta on 24 prosenttia. Tämä tarkoittaa muutoksia toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmiin.

Suomen yleinen arvonlisäverokanta on tämän hetken tietojen mukaan nousemassa 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Muutos tullaan soveltamaan tavaroihin ja palveluihin, joiden nykyinen verokanta on 24 prosenttia.

Siirtymäkauden aikana uuden ja vanhan verokannan soveltamisesta löydät tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivustolta.

Miten ALV-muutos tehdään Odoossa?

Arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa muun muassa Odoon ja verkkokaupan asetuksiin. Jos Odoossa on integraatio toiseen järjestelmään, tulee asetukset Odoossa tarkistaa integraation toimivuuden varmistamiseksi. Integraatiorakenteet vaikuttavat eri asetuksiin eri tavoin.

Tärkeää

Ethän päivitä nykyistä 24 prosentin veronimikettä järjestelmässä suoraan 25,5 prosenttiin, jotta historialliset tiedot eivät päivity takautuvasti virheelliselle veronimikkeelle. Oikea tapa on luoda uusi veronimike. Samaa koskee muita mahdollisia veronimikkeitä, kuten yhteisökauppaa.

Jos käytät Odoota liiketoiminnassasi, arvonlisäkannan muutos vaikuttaa väistämättä moniin eri asetuksiin, kuten veronimikkeisiin, raportteihin ja verokantoihin:

  1. Odoon kirjanpidon asetuksissa “Verot”-kohdassa määritellään kaikki järjestelmässä käytössä olevat veronimikkeet. Muutoksen myötä rekisteriin tulee lisätä uudet verot eri verotyypeille.
  2. Kirjanpitoraporttien asetusten kautta määritellään nykyisen ALV-raportin laskenta ja rivikohtaiset tekstit.
  3. Verokantojen mukaan asetetaan automaattisesti oikeat verot asiakkaiden ja toimittajien sijainnin perusteella. Liiketoiminnalle on tyypillistä, että eri veronimikkeitä saatetaan tarvita eri sijaintien ja tapahtumien mukaan.

Verokantanäkymä Odoo 17 -versiossa.

Varmista sujuva ALV-päivitys järjestelmääsi

Jotta siirtymäkausi uuteen verokantaan olisi mahdollisimman sujuva, asiantuntijamme ovat valmiina tukemaan sinua. Ota yhteyttä niin varmistamme, että kaikki liiketoimintasi tapahtumat rekisteröityvät jatkossakin oikein ja sujuvasti.

Artikkelin asiantuntija

Henrik Neirama

Artikkelin asiantuntijana toimi taloushallinnon asiantuntija Henrik Neirama. Henrik konsultoi asiakkaita sekä suomalaiseen että kansainväliseen Odoo-taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Artikkeli päivitetty 14.6.2024