Rakennusala on ahdingossa ja pakottaa yritykset uudistumaan

Rakennusalan ahdinko kiihtyy korkean inflaation, kohonneen korkotason ja kiristyneen velkarahoituksen saatavuuden johdosta. Loppuvuodelle odotetaan konkurssiaaltoa, josta Jukkatalo ja Siklatilat ovat vasta esimakua. Rakennusalalla odotetaan nyt poliittisia päätöksiä riit­tä­vän asun­to­tuo­tan­non ja ta­lous­kas­vun var­mis­ta­mi­sek­si lä­hi­vuo­sil­le.

Kuva: Tilastokeskus

Pitkään jatkunut rakennusalan ahdinko on johtanut asuntojen hintojen laskuun ja uusien rakennushankkeiden määrä on romahtanut. Näkymä seuraaville vuosille on hälyyttävä. Tänä vuonna rakennusala putoaa jopa alle finanssikriisin tason.

Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmon mukaan asun­to­ra­ken­ta­mi­sen puolella korkojen ja kus­tan­nus­ten yh­täai­kai­nen nou­su on jää­dyt­tä­nyt asun­to­lai­naa­mi­sen ja asun­to­kau­pan. Uusia asuntolainoja on otettu yhtä vähän viimeksi 20 vuotta sitten.

Asuntorakentamisen ahdinko vaikuttaa koko rakennussektoriin. Viime vuosien vilkastuneen rakentamisen ansiosta supistuminen ei kuitenkaan vielä näy voimakkaasti kasvavana työttömyytenä. Jonkin verran mahdollisuuksia löytyy julkiselta sektorilta, joka investoi edelleen vahvasti teollisuushankkeisiin, kertoo SRV:n toimitusjohtaja Salkunrakentajan artikkelissa.

Suhdannevaihtelut tarjoavat aina tilaisuuksia uudistumiselle ja erottavat jyvät akanoista. Kriisit supistavat mikro- ja pienyritysten toimintaa, pakottaen ne tehostamaan toimintaansa, parantamaan kannattavuutta ja uudistumaan.

Jos yrityksen kassa kestää tai lainahanat antavat myöden, on otollinen aika sisäisten prosessien tehostamiselle, tuotekehitykselle, tuotteistamiselle ja brändin rakentamiselle.

Erityisesti teollisuudessa ja muilla kompleksisen B2B-myynnin aloilla on potentiaalia yksinkertaistaa ja tehostaa myyntiprosessia verkkokaupan tai räätälöidyn käyttöliittymän avulla, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden tuote- ja varastotietoon. Tarjousportaalien ja -konfiguraattoreiden käyttöönotto nopeuttaa kaupan läpimenoaikaa, yhtenäistää myyntiosaston toimintaa, parantaa asiakaskokemusta ja tuo yhtälön avulla investoinnille yllättävän nopean takaisinmaksuajan.

Markkinointia ja asiakassuhteiden hoitoa on erityisen tärkeää tehdä aktiivisesti myös laskusuhdanteessa, jotta suhdanteen kääntyessä yritys voi nauttia kasvaneesta tunnettuudesta ja helpommista avauksista uusien, potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Erityisesti tehokasta on tehdä datapohjaisesti kohdennettua markkinointia, jolla testataan samalla uusien tuotteiden kysyntää.

Digitalisointi ja vihreä siirtymä avaavat kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusilla strategioilla, innovoinnilla ja digitaalisten työkalujen avulla liiketoimintaa on mahdollista muotoilla uudelleen. Ei ole sattumaa, että Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannekatsauksessa kasvuyritysten segmentissä 80% yrityksistä kertoo kysynnän lisääntymisestä.

Rakennusteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet ovat monimuotoisia. Seuraa havaintojamme monikanavaisesta myynnistä, toiminnanohjauksesta ja eri alojen markkinatilanteesta #AvoinInsights tunnisteella. Älä jää paitsi arvokkaista oivalluksista – anna meidän auttaa sinua navigoimaan tulevaisuuden haasteissa.

Lähteet:

Johanna Valkonen

Johanna toimii Avoin.Systemsillä markkinointijohtajana, seuraten aktiivisesti eri toimialojen markkinatilannetta, tulevaisuustietoa ja trendejä. Johannan motto on ”kaikille kaikkea on ei mitään kellekkään”.