Odoo 10 -julkaisutiedot

Odoo 10 julkaistiin! Odoo 10:ssä uudistukset ovat keskittyneet suurelta osin käytettävyyden sekä sisäisen toiminnan parantamiseen. Uusi Odoo on selvästi nopeampi edelliseen versioon verrattuna johtuen merkittävistä sisäisistä parannuksista. Odoo 10 tuo mukanaan myös uusia moduuleita kuten huolto (maintenance), asiakaspalvelu (helpdesk), tuotannonsuunnittelu (MRP & MPS), tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) ja laadunvalvonta (Quality management). Odoosta on jälleen saatavilla maksullinen Enterprise-versio sekä ilmainen ladattavissa oleva Community-versio.

odoo-10-search-avoin.systems

Alla on listaus tärkeimmistä uudistuksista, jotka Odoo 10-versioon on tullut. Enterprise-versioon sisältyvät uudistukset on merkitty *Enterprise*-merkillä – niitä ei siis ole saatavilla Community-versiossa. Odoon omat julkaisutiedot englanniksi: https://www.odoo.com/page/odoo-10-release-notes

 

Käytettävyys ja helppokäyttöisyys

 • Uusi Android-mobiilisovellus: huomautukset puhelimeen, nopea toiminto, vimpaimet päivä-, aika-, sähköposti-, puhelin- ja relaatiokentille – *Enterprise*
 • Käyttövinkit helpottavat toimintojen käyttöä alussa
 • Uusien tietueiden luomista on nopeutettu (esim. luo uusi projekti tai liidi)
 • Näppäinoikotiet ovat nyt saatavilla ja valikosta voi hakea nopeasti tiettyä näkymää (esim. hyppää suoraan hankintaehdotukseen)
 • Käännöstoiminnallisuus on kehittynyt
 • Yksinkertaisempi yrityksen tietojen konfiguraatio
 • Tiedostojen tuominen on kehittynyt: mm. automaattinen tunnistus päivämäärän muodosta
 • Moniyritysympäristön konfigurointia ja hallintaan on helpotettu
 • Kehittäjätila on saanut uusia ominaisuuksia ja siihen päästään nykyään Asetukset-moduulista

 

Suorituskyky

 • Uusi API-rajapintaa käytetään nyt kaikissa moduuleissa (nopeus)
 • Taustajärjestelmää ja koodia on optimoitu reilusti: mm. vähemmän kutsuja ja optimoidummat tyylitiedostot
 • Verkkosivusto-moduuli, verkkosivut ja muut verkkopalvelut toimivat sulavammin ja nopeammin
 • QWeb-pohjien ajaminen on paljon nopeampaa (jopa 2-5 kertaa nopeampaa)

 

Verkkosivueditori (Website Editor)

 • Uudistettu sisällönhallinta- ja muokkausnäkymä
 • Verkkosivuston teemat ovat kehittyneet uusien sisältöosioiden osalta ja käytettävyyttä on parannettu
 • Uusi asiakasportaali (extranet), jossa asiakas näkee omat tukipyynnöt sekä tiketit, liidit/myyntimahdollisuudet, tarjoukset, myyntitilaukset, toimitustilaukset ja laskut
 • Uusi mediatiedostojen hallintatyökalu: mahdollistaa tiedostot, videot, kuvat ja ikonit
 • Blogisivujen visuaalisen ulkonäön muokkaaminen (blog cover) on monipuolisempaa

 

Verkkokauppa (eCommerce)

 • Kaikki maksun välittäjät ovat saatavilla nykyään sekä Enterprise että Community -versioissa
 • Uudet maksunvälittäjä: Stripe (maailmanlaajuinen)
 • Verkkokaupan työpöytä integroituu Google Analyticsin kanssa (mm. huipputuotteet)
 • Tuotteet loppu -varoitus: estää myynnin
 • Useita menetelmiä vahvistaa myyntitilaus riippuen maksutavasta
 • Tuotteelle useita tuotekuvia
 • Tuotekuvien suurentaminen
 • Tuotekonfiguraattori
 • Seurantakoodin hallinta
 • B2B ja B2C -myynnin helpottaminen (verottomat ja verolliset tuotehinnat)

 

Kirjanpito

 • Uusille laskuille ennalta määritellyt oletusehdot
 • Mahdollisuus tehdä ajastettu maksusuunnitelma hyvityslaskuille
 • Toimitusosoite myös laskulle, tiedot suoraan myyntitilaukselta
 • Parannetut SEPA-maksut – *Enterprise*
 • Myyntisaatavia ja ostovelkoja voi tarkastella helpommin samasta näkymästä pureutuen – *Enterprise*
 • Koetaseraportin syvempi hierarkia
 • Talousraporttien lataaminen Exceliin (XLSX-tiedostot) – *Enterprise*
 • Automaattiset täsmäytysmallit voidaan nyt määritellä tilikarttojen yhteydessä
 • Camt.053-formaatin tuki tiliotteiden tuontia varten – *Enterprise*
 • CSV-tiliotteen tuontiin liittyvät parannukset
 • Yhtenäistetyt maksatustavat (tilisiirto, toistuvaismaksut, luottokorttimaksut)
 • Moniulotteiset talousraportit, ryhmittelyt tägien tai analyyttisten tilien perusteella, mahdollisuus merkata tägejä – *Enterprise*
 • Uusi mekanismi täystäsmäytyksille

 

Odoo Studio – *Enterprise*

 • Uusi Studio-moduuli, joka helpottaa muokkausten tekemistä ja mahdollistaa nopeamman uusien moduulien rakentamisen
 • Raporttien räätälöinti
 • Käännösten hallinta
 • Toimintojen editori (actions)
 • Näkymien muokkaaminen: listat ja lomakkeet
 • Automaattiset toiminnot

 

Tuotannonohjaus ja valmistus (MRP)

 • Tuoterakenteet (BOM, Bill-of-material): parempi jako perinteisiin tuoterakenteisiin sekä tuotepaketteihin
 • Rajallisen kapasiteetin ajastus ja suunnittelu (Finite Capacity Scheduler): aikatauluta työ perustuen työpisteiden kapasiteettiin
 • Valmistustilaukset näkyvät varaston työpöydällä
 • Push & pull -säännöt
 • Tuotannon suunnittelu & näkymät (MPS, Master Production Schedule), joilla voi suunnitella tulevia tuotantoja – *Enterprise*
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness), joka mahdollistaa hukan seurannan mm. suorituskyvyn tai laatuongelmien tunnistamisessa – *Enterprise*
 • Yksinkertainen Tablet-näkymä työpisteille: seuraa tuotantoaikaa, tee laatutarkastuksia, lue viivakoodeja ja käynnistä ilmoituksia – *Enterprise*
 • Uudet raportit: mm. jälkilaskenta perustuen teoreettiseen arvoon sekä toteumaan, huoltoraportti ja laaturaportti – *Enterprise*
 • Uusi työpöytä: helpottaa suorituskyyn seurantaa ja päästä käsiksi toimintoihin – *Enterprise*

 

Tuotteiden elinkaaren hallinta (PLM) – *Enterprise*

 • Versionhallinta
 • Dokumenttien hallinta
 • ECO (Engineering Change Orders), jotka helpottavat tuotteiden ja tuoterakenteiden muutoksien hallintaa, versioiden hallintaa ja mahdollistavat tuoterakenteiden muutosten vahvistamisen

 

Laadunvarmistus ja -hallinta (Quality Management) – *Enterprise*

 • Kontrollipisteet: automaattiset laatutakastukset vastaanotossa, valmistuksen toimenpiteissä tai pakkauksessa/toimituksessa
 • Laatutarkastukset
 • Laatuhälytykset: näkymiin saadaan huomautuksia laatuongelmista ja ne sähköpostitetaan
 • Automaattiset tilastot

 

Huolto (Maintenance) – *Enterprise*

 • Ennaltaehkäisevä huolto: KPIt ja niiden seuranta
 • Huototilaus ongelmatilanteessa
 • Kalenterinäkymä huoltotiimille
 • Raportit mm. keskivertoaika ongelman ilmentymisestä tai huoltotoimenpiteen suorittamiselle

 

Tuki ja asiakaspalvelu (Helpdesk) – *Enterprise*

 • Tuki usealle lähteelle: sähköposti, verkkosivuston lomake, verkkosivuston online-chat, API-rajapinta
 • Linkitä asiakaspalvelu tietopankkiin, jonne voi kerätä usein kysyttyjä kysymyksiä sekä kävijöiden kirjoituksia (forum)
 • Helppo konfigurointi
 • Tukitasot eli SLAt (Service Level Agreements)
 • Tikettien ja pyyntöjen automaattinen tai manuaalinen osoittaminen henkilölle
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kyselyllä
 • Työpöytä aktiviteeteista, tehtävistä asioista ja suorituskyvystä

 

Myynti ja asiakkuudenhallinta (CRM)

 • Liidin merkitseminen hävityksi ja siihen liittyvä syy
 • Cohort-analyysi
 • Myyntiputken vaiheet ovat oletuksena samat kaikille myyntitiimeille (voidaan myös räätälöidä)
 • Jälleenmyyjien portaalinäkymä

 

Kassapääte (Point of sale)

 • Kassapääte ei enää vaadi myynti-moduulia
 • Uutta demodataa
 • Poikkeusten parempi hallinta (esim. saman istunnon avaaminen kahteen kertaan)
 • Voit asettaa vakiomääräisen alkukassan
 • Kassapääte osaa nyt käsitellä sarjanumerot & erät

 

Projektit

 • Ennustaminen ja suunnittelu – *Enterprise*
 • Tuki alitehtäville: työn jakaminen pienempiin osiin
 • Asiakastyytyväisyys: kyselyitä ja arvioita voidaan tehdä tehtävien valmisuessa ja myös tietyn aikataulun mukaisesti

 

Varastonhallinta

 • Viivakoodin lukeminen: parempi käytettävyys ja mobiilinäkymät – *Enterprise*
 • Kuljetusliikkeen integroiminen tiukemmin pakkaustoimintojen kanssa – *Enterprise*
 • Inventaarion helpottaminen ja yksinkertaistaminen
 • Useiden paikkojen ja varastojen hallintaa on helpotettu: mahdollistaa varaston usealla paikalla ja useita varastoja ilman paikkojen hallintaa
 • Palautukset ja hyvitykset
 • Sisäiset huomautukset
 • Pakkaukset: mahdollisuus lukea ja asettaa pakkaus ja sen paino keräilylle

 

Tapahtumien hallinta

 • Tuki viivakoodeillle (barcode): osallistujien seuranta nimilappujen viivakoodien lukemisella – *Enterprise*
 • Sähköpostien aikataulutusta parannettu
 • Twitter-seinä

 

Hankintojen hallinta ja ostot

 • Muokattavat ostotilaukset: voit muokata ostotilauksia ja tällöin vastaanoton määrät muuttuvat automaattisesti
 • Luo ostotilauspohjia/-sopimuksia (blanket orders), jotka mahdollistavat useat ostotilaukset yhdelle sopimukselle
 • Ostotilauksien tarjouspyyntöjen parannukset
 • Ostotilauspohjat (templates): voit ladata kaikki haluamasi pohjan tuotteet tilaukselle

 

Tuntikirjaukset

 • Uusi taulukko-/matriisinäkymä (gridview) tuntikirjausten syöttämiseen, joka nopeuttaa prosessia – *Enterprise*
 • Tuntikirjaukset perustuvat nyt projekteihin ja tehtäviin eikä enää analyyttisiin tileihin
 • Laskutustapa: tunnit voidaan laskuttaa jatkossa vahvistus-vaiheen jälkeen eikä suoraan tuntikirjauksen synnyttyä. Tämä helpottaa viikottaista tai kuukausittaista tuntien laskuttamista.  – *Enterprise*

 

Läsnäolo (attendance)

 • Uusi tablet-käyttöliittymä
 • Viivakoodi-tuki: tulosta nimilappuja, joissa on työntekijän viivakoodi
 • PIN-koodin tuki

 

Uutiskirjeet ja massapostitus (Mass Mailing)

 • Teemat ja tyylit: enemmän valmiita malleja ja tyylejä – *Enterprise*
 • Uusia teemoja – *Enterprise*
 • Uusittu muokkausnäkymä ja sisältöosiot

 

Keskustelu ja chat (Discuss)

 • Vastaanottajien seuranta: tarkista sähköpostien lähetyksen tila
 • Online-chatin arvostelu: asiakas voi jättää palautteen keskustelusta
 • Voit huomauttaa henkilöä missä tahansa keskustelussa: (ät)henkilön nimi
 • Valmiit vastaukset (canned responses): esikirjoitetut tekstivastaukset tai oletustekstit keskuteluihin
 • Chatin komennot: /-merkillä näet listan chatin komennoista

 

Kulukirjaukset ja matkalaskut

 • Kuluraportit: lähetä kulukirjaukset yhdessä erässä esimiehellesi
 • Parannettu kulujen hyvitys
 • Liitetiedostot: Liitä kuva kuitista ja hallitse liitetiedostoja kulukirjaukselta
 • Lähetä kulukirjaus sähköpostitse, jolloin Odoo luo automaattisesti kulukirjauksen