Odoo-käännösprojektissa päästiin hienoihin tuloksiin FUUG-säätiön tuella

Avoin.Systems ja Suomen Odoo-yhteisö pääsi erinomaiseen tulokseen FUUGin apurahan avulla Odoon käännösprojektissa. Apurahan avulla Odoon suomenkielinen käännöstaso nousi 46 %:sta 59 %:iin, joka tarkoittaa ~3600 termiä!

Käännettyjen termien määrä on valtava, koska käännettävät termit voivat olla yksittäisistä sanoista aina pitkiin ohjeviesteihin tai sähköpostipohjiin. Käännöstyö tehtiin Transifex-järjestelmään, josta käännökset siirtyvät osaksi avoimen lähdekoodin Odoo-järjestelmää. Apurahassa keskityttiin Odoo 9 -version käännöstyöhön ja sen käännöksien parantamiseen. Odoosta julkaistiin Odoo 10 -versio lokakuussa, jonne uudet käännökset on jo viety.

FUUG-apuraha käytettiin kahden käännöstapahtuman järjestämiseen sekä itsenäiseen käännöstyöhön. Käännöstapahtumat järjestettiin Tampereella 17.6. ja Helsingissä 28.10. Käännöstapahtumiin osallistui yhteensä 20 henkilöä, jonka lisäksi saimme etätukea ja itsenäistä käännöstyötä myös muualta Suomesta. Tuttuun tapaan Avoin.Systemsistä oli vahva edustus molemmissa tapahtumissa!

Myös muut apurahalle asetetut tavoitteet täyttyivät. Tapahtumiin sekä itsenäiseen käännökseen osallistui innokkaasti henkilöitä eri organisaatioista ja eri taustoista. Termejä saatiin yhtenäistettyä, käännöksissä keskityttiin useimmin käytettyihin ja tärkeisiin moduuleihin (kaikkia moduuleita ei ole edes järkeä kääntää) ja käännöstyötä opetettiin ja harjaannutettiin niin, että käännösyhteisön jäsenet pystyvät itsenäisesti kääntämään termejä. Tätä varten luotiin myös ohjeistusta.

Fuugin säätiö jakaa vuosittain apurahoja avoimen lähdekoodin kehittämiseksi, erityisesti suomalaisia hyödyttävällä tavalla. Avoin.Systems on aktiivisin toimija Suomessa Odoo-yhteisön ja suomalaisen räätälöinnin kehittämisessä.