Miksi toimiva varastonhallinta on elintärkeää verkkokauppasi menestykselle?

Verkkokauppasi ei pysty saavuttamaan täyttä myyntipotentiaaliaan, jos et pysty skaalaamaan sen taustalla olevia prosesseja.

Verkkokauppatoimintaa aloittaessa sinulla ei välttämättä ole vielä tarvetta integroidulle varastonhallinnalle. Toiminnan laajentuessa verkkokaupan ylläpidon työmäärä kuitenkin kasvaa jokaisen tilauksen myötä. 

Lue mitä hyötyjä voit saavuttaa kun verkkokauppasi integroituu varastonhallintaan, joka palvelee aidosti verkkokauppasi kasvattamista.

Hyvästit manuaaliselle työlle – hallitse kaikkia tietoja yhdessä paikassa

Verkkokauppaan kannattaa kytkeä erillinen varastonhallinta jo pelkästään keskitetyn tiedonhallinnan takia. Moderni varastonhallintajärjestelmä auttaa tuomaan järjestelmällisyyttä toimintaan ja kerää kaiken tarvittavan tiedon samaan paikkaan.

Yleisimmät tiedot, joita siirretään verkkokaupan ja taustajärjestelmien välillä ovat asiakas-, tilaus-, tuote-, hinta- ja toimitustiedot sekä varastosaldot. Kun kaikissa verkkokaupan taustaprosesseissa hyödynnetään samaa tietokantaa, verkkokaupassasi ovat aina oikeat tuote- ja hintatiedot sekä ajantasaiset varastosaldot. 

Verkkokauppaan integroidun varastonhallinnan avulla nämä tiedot siirtyvät automaattisesti eri prosessien välillä, mahdollistaen sen, ettei sinun tarvitse kirjata niitä useaan kertaan erillisiin järjestelmiin. 

Tiedon ajantasaisuudella on myös  yhteys asiakaskokemukseen. Järjestelmän avulla kaikilla työntekijöillä on ajantasainen tieto mitä on myyty, ja oikeat henkilöt osaavat tehdä oman työnsä valmiin tuotteen tai palvelun toimittamisessa asiakkaalle ilman viivästyksiä.

Mitä verkkokaupan varastonhallinnassa pitää ottaa huomioon?

Aloita kartoittamalla tarpeesi – varaa 30 minuutin ilmainen kartoitus, jossa autamme kartoittamaan tarpeesi verkkokaupan taustajärjestelmälle.

Automaation avulla vähennät virheitä ja säästät useita työtunteja

Pienillä volyymeillä verkkokaupan toimintaa on mahdollista pyörittää joko pelkästään verkkokaupan sisäisillä työkaluilla tai erillisillä järjestelmillä. 

Myyntimäärien kasvaessa virheiden mahdollisuus kuitenkin kasvaa jokaisessa vaiheessa, kun tietoa siirretään manuaalisesti järjestelmästä toiseen. 

Verkkokaupan toimintojen automatisoinnilla voit säästää useita työtunteja viikossa. Mitä suoraviivaisempi koko tilausprosessi ja sen käsittely ovat, sitä vähemmän aikaa sinulla menee toistuvaan työhön ja virhepaikkojen määrä vähenee. 

Integroidun varastonhallinnan avulla verkkokaupan ylläpidon tehtävät  voidaan pilkkoa pienempiin osakokonaisuuksiin, joita sinun on helpompi automatisoida ja tarvittaessa myös ulkoistaa.

Taustaprosesseilla on merkittävä rooli myös verkkokaupan asiakaskokemuksessa

Asiakas näkee vain pienen osan verkkokauppasi toiminnasta, mutta taustalla tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat siihen, millainen mielikuva verkkokaupasta jää. Sujuvan asiakaskokemuksen varmistamiseksi taustaprosessien tulisi tapahtua mahdollisimman automaattisesti. 

Asiakkaat painottavat ostopäätöksissään entistä enemmän sujuvaa ja nopeaa toimitusta, joka on vaikea toteuttaa jos tilauksen käsittely ja toimitusprosessi sisältävät useita manuaalisia vaiheita. 

Integroidun varastonhallinnan avulla voit automatisoida lähes kokonaan tilausten käsittelyn toistuvat rutiinitehtävät sekä verkkokaupan ja taustajärjestelmän välisen tiedonsiirron.

Automatisointi mahdollistaa tilausten nopeamman käsittelyn ja tekee prosesseista suoraviivaisempia, jolloin sinulla jää aikaa myös muihin tärkeisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi verkkokaupan analysointiin ja optimointiin – jotka kaikki palvelevat asiakastasi.

Integroidun varastonhallinnan avulla skaalaat verkkokauppasi myyntiä

Usein integroidun järjestelmän tarve nousee esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun manuaalisesta työstä alkaa muodostua este verkkokaupan kasvulle. 

Verkkokauppasi toimintaan muodostuu pullonkauloja, mikäli  tuotetietojen tai varastosaldojen kirjaus sekä tilausten laskutus vaatii paljon manuaalista työtä. Nämä pullonkaulat estävät sinua saavuttamasta verkkokauppasi täyttä myyntipotentiaalia.

Toiminnan laajentuessa verkkokaupan ylläpidon työmäärä kasvaa, jolloin on tärkeää, että verkkokaupan taustalla olevat prosessit skaalautuvat ja toiminta on mahdollisimman määrämuotoista sekä automatisoitua.

Onnistuessaan verkkokauppa on hyvin skaalautuva myyntikanava ja integroitu varastonhallintajärjestelmä on keskeisessä asemassa siinä, että verkkokaupan liiketoimintaa voidaan kasvattaa tai laajentaa uusille alueille. 

Tehokkain kokonaisratkaisu ulottuu taloushallintoon saakka

Yrityksen varastolla on merkittävä vaikutus tuloslaskelmaan ja kustannuslaskentaan, ja tehokkain kokonaisratkaisu yhdistääkin verkkokaupan varastonhallinnon suoraan taloushallintoon.

Varastonhallinta Netvisor-taloushallintoon integroituna siirtää myynti- ja ostolaskut sekä asiakas- ja tuotetiedot automaattisesti ohjelmistojen välillä. Tämä poistaa manuaalisia työvaiheita, nopeuttaa tiedonkulkua ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Kun ohjelmistot tuovat tarkkuutta toimituksiin ja laskutukseen, myös asiakastyytyväisyys paranee.

Ratkaisu tehostaa myös työntekijäkokemusta, kun tieto on kaikkien työntekijöiden helpommin saatavilla ja tiedon etsintä sujuu nopeasti. Ohjelmistojen muistutukset helpottavat varaston ajan tasalla pitämistä ja tekevät laskutuksesta tarkempaa. Työnteko tehostuu monella saralla!

Miten valitset oikean järjestelmän verkkokaupan taustalle?

Kuten verkkokauppa-alustan, myös taustajärjestelmien hankinnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ne skaalautuvat yrityksesi kasvutavoitteiden mukaan.

Verkkokaupan taustalle tulisi valita moderni ja ketterä järjestelmä, joka tukee aidosti verkkokaupan kasvua. 

Avoin.ERP Ready on moderni verkkokauppaan sopiva taustajärjestelmä, joka mahdollistaa erityisesti varastonhallintaa tehostavan kokonaisratkaisun.

Ratkaisun avulla tiedonsiirto ja tilausten käsittelyn rutiinitehtävät verkkokaupan ja taustatoimintojen (varasto, CRM, ostot) välillä voidaan automatisoida lähes kokonaan.

Ota käyttöön verkkokauppaasi sopiva taustajärjestelmä kokeneen kumppanin kanssa

Osaavan kumppanin kanssa saat taustajärjestelmän nopeammin käyttöösi parhailla käytännöillä. Meillä on 10 vuoden kokemus sekä verkkokauppojen että niiden taustajärjestelmien toteuttamisesta.

Blogia päivitetty 7.3.2023