Varastonhallinnan kartoituskysely

Tämä testi mittaa varastonhallinnan digitalisaation tasoa. Testin tekeminen kestää 5–10 min ja saat tulokset heti tarkasteltaviksi.

Mitä järjestelmää tällä hetkellä käytätte varastonhallintaan?

Kuinka paljon järjestelmänne vaatii manuaalista työtä?

Kuinka monta varastosiirtoa tehdään kuukausittain?

Mitä seuraavista ominaisuuksista tarvitsette varastonhallintaan?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Kuinka hyvin myyjät tietävät suoraan tuotteiden varastosaldot?

Mikä kirjanpidon järjestelmä teillä on käytössä?

Miten ostoja ohjataan?

Miten myynti on järjestetty?

Katso tulokset seuraavalla sivulla