Systemaattista vastuullisuustyötä Ekokompassin kanssa

Oletko koskaan pohtinut, miten valtavan sähkönkulutuksen taakse teknologian ja erityisesti tekoälyn kehitys kätkeytyy? Tekoälyn räjähtänyt kysyntä tarkoittaa jopa viisinkertaista sähkön kulutuksen kasvua maailmanlaajuisesti. IT-yritysten energiakulutuksella on nyt yhteiskunnallisesti entistäkin korostuneempi merkitys. Me olemme mukana kantamassa vastuuta – Ekokompassi-sertifioituna yrityksenä.

Vastuullisuus on ollut koko yrityksen olemassaolomme ajan luonnollinen osa toimintaamme. Nyt osana Ekokompassi-ympäristöohjelmaa pääsemme tekemään vastuullisuustekoja entistä systemaattisemmin ja tavoitteellisemmin.

Päämääränä kasvaa ja kukoistaa – kestävällä tavalla

Päämäärämme on yritystasolla kasvaa ja kukoistaa kestävällä tavalla, ja tätä tukeaksemme ryhdyimme rakentamaan Ekokompassi-ympäristöohjelmaa. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä ympäristöasioissa ja mitata sekä minimoida toimintamme aiheuttamat todelliset ympäristövaikutukset.

Kannamme vastuun ympäristöstämme ja olemme ympäristöasioiden edelläkävijä. Mittaamme ja minimoimme toimintamme ja palveluidemme aiheuttamat todelliset ympäristövaikutukset.

– Avoin.Systemsin ympäristölupaus

Osana Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa teimme alkuvuonna 2023 vuoden ympäristötavoitteet, painottaen kehityskohteiden valinnassa aidosti merkityksellisiä ja vaikuttavia toimia.

Ympäristötavoitteiksemme muodostuivat seuraavat:

 1. Ympäristötekijöiden huomioiminen hankinnoissa (erityisesti palvelimet)
 2. Työmatkojen ympäristökuormitusten mittaaminen
 3. Kannustaminen ympäristötekoihin

Pääsimme vuoden 2023 aikana tärkeimpään tavoitteeseemme eli ympäristöasioiden huomiointiin hankinnoissamme, sillä nyt palvelimistamme 100 % pyörii uusiutuvalla energialla yhteistyössä Upcloudin kanssa. Lisäksi meiltä löytyy laitteiden hankintaopas, joka ohjaa tekemään vastuullisia laitehankintoja. Suosimme laitehankinnoissa ensisijaisesti kierrätettyjä laitteita.

Työmatkojen osalta korona-aika muutti muiden yritysten tavoin työskentelypolitiikkaamme merkittävästi, sillä viihdymme nykyään hyvin etä- ja hybridityössä. Ympäristön kannalta muutos on siis erittäin positiivinen, vaikka suuri osa työntekijöistämme kulkee muutenkin työmatkansa julkisilla kulkuvälineillä. Logistiikan ja liikkumisen osa–alueella tavoitteenamme säilyy minimoida autolla liikkuminen ja kompensoida liikkumisesta aiheutuvat päästöt.

Kolmantena teemana haluamme vaikuttaa ja kannustaa muita ympäristötekoihin – näistä näkyvimpänä jatkamme aktiivista Save Pond Hockey -toimintaa toisen perustajamme Svanten johdolla!

Vastuullisuustekomme osana Ekokompassi-ympäristöohjelmaa:

 1. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä; seuraamme ja päivitämme lakilistaa.
 2. Meillä on nimetty ympäristövastaava (Svante Suominen).
 3. Olemme kartoittaneet ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaneet toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Olemme laatineet ympäristölupauksen, jolla sitoudumme ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
 5. Ohjeistamme henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassamme.
 6. Meillä on jätehuoltosuunnitelma ja toimimme jätesäädösten mukaisesti eli kierrätämme.
 7. Pidämme kirjaa vaarallisista jätteistä (SER), pidämme ne erillään toisistaan, varastoimme ne turvallisesti ja toimitamme asianmukaiseen käsittelyyn.
 8. Varastoimme ja luetteloimme käyttämämme (vähäiset) kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.
 9. Olemme laatineet ympäristöohjelman, tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 10. Raportoimme vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista.

Vastuullinen kasvupolku Ekokompassin siivittämänä

Ekokompassi-sertifioituna yrityksenä jatkamme matkaamme vastuullisella kasvupolulla hyvillä mielin ja etsimme lisää mahdollisuuksia vastuulliseen liiketoimintaan.

Yhtenä nousevana alueena näemme green codingin eli vihreän ohjelmistokehityksen, jonka avulla pyritään minimoimaan ohjelmistojen energiankulutusta. Oikeilla valinnoilla voidaan päästä merkittäviin säästöihin pilvikapasiteetin käytössä.

Omassa työssä ympäristön näkökulmasta mietityttää erityisesti energiaa säästävä green coding, joka on osa omaakin toimintaa. Tässäkin pitää kuitenkin ottaa huomioon tekeillä olevan palvelun kohderyhmä, koska moderni koodi ei välttämättä toimi vanhemmissa järjestelmissä.

– Jyri Ojala, web developer

Maailma ei ole valmis, mutta uskomme, että voimme esimerkillämme innostaa muita yrityksiä vastuullisempaan toimintaan. Uskomme, että vain aidosti vastuullisesti toimivat yritykset lunastavat paikkansa asiakkaiden sydämissä seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. 💚