Odoo 13 -julkaisutiedot

Vanhojen sovelluksien uusia ominaisuuksia ja parannuksia

Talous

Talous ja kirjanpito (Accounting)

Käytettävyysparannus

 • Erääntyneet saatavat/ostovelat raportilta voi siirtyä täsmäämään halutun kumppanin saatavia tai ostovelkoja.
 • Päiväkirjoilla ja päiväkirjavienneillä on nyt keskusteluloki.
 • PDF:n asettelua on muutettu.
 • Monia muita käytettävyysparannuksia.
 • Parannuksia käyttöönoton toimintoihin.

Merkitse epäselvät kirjanpitoviennit

 • Voit hallita tulevia vientirivejä, joiden kirjanpidon kirjauksia ei suorituksen aikana vielä osaa kirjata esim. puuttuneen tositteen vuoksi.
 • “Moves to Check” on suodatusvalikkona myös työpöydällä.

Täsmäytysmallit

 • Uusi pikanäppäin, jolla voi hakea kaikki täsmäytetyt kirjanpidon viennit. Voit täsmäyttää maksuun saatavia sekä velkoja.
 • Täsmäytysraportointia on parannettu.

Tiliotteen täsmäytys

 • Voit täsmäyttää maksuun ostovelkoja ja saatavia.
 • Tiliotteen rivillä on mahdollista käyttää useampia veroja.
 • Uusi järjestelmänlaajuinen etsintä, jolla voidaan etsiä tiliotteen rivejä.

Käyttöomaisuuskirjanpito

 • Käyttöomaisuuskirjaukset, kuten jaksotukset, muodostuvat tiliin liitetyllä asetuksilla.
 • Uusi raportointimalli käyttöomaisuuskirjauksille.

Arvonlisäverot

 • Helpotettu arvonlisäverojen asetuksien määrittämistä, esim. duplikaatit veroryhmät on poistettu. Jatkossa käytetään ainoastaan yhtä arvonlisäveroa.
 • Uusi lukituspäivämäärä arvonlisäverolle. Tämä estää kaikki kirjanpidolliset muutokset lukitulle kaudelle.
 • Kauden lopuksi eri kirjanpidon arvonlisäveroviennit yhdistetään yhden kirjanpidon tilin vienniksi. Uusi ominaisuus auttaa seuraamaan arvonlisäverotuksen määräaikoja sekä automatisoimaan kirjanpidon vientejä.

Päiväkirjavientien parannuksia

Manuaaliseen päiväkirjavientiin on tehty parannuksia. Päiväkirja on oletuksena asetettu, joka varmistaa, että eroavia kirjauksia ei pystytä tekemään.

Lataa myyntilaskuja

Mikäli myyntilaskut tehdään Odoon ulkopuolisessa järjestelmässä, on mahdollista ladata myyntilaskut Odooseen.

Pankkitilin asetukset

Pankkitilin asetuksiin pääsee suoraan kirjanpidon menu-valikosta.

SEPA-suoraveloitus

Erävaraukseen on lisätty asetus, jolla voi säätää käsitelläänkö suoraveloitukset konsolidoidusti vai useina yksittäisinä veloituksina.

Intrastat

Lisätty mahdollisuus näyttää/piilottaa kumppanit ilman ALV-tunnusta.

ALV-tunnus

Mikäli toisella partnerilla on olemassa jo sama ALV-tunnus, varoitus tulee tallentaessa.

Päiväkirjat

On mahdollista valita useampi päiväkirja yhdellä klikkauksella talousraportilla.

Viitteet

Valitse viitetyypit päiväkirjakohtaisesti.

Maksut

Teknisiä parannuksia ja QR-koodin ostolaskujen maksut saatavilla SEPA -alueella.

Arvonlisäverokäsittely

Verojen tyyppi on näkyvissä verojen mäppäyksessä.

Laskumallien muutos

Myyntilasku, ostolasku ja kirjanpidon vientien mallit on yhdistetty, joka mahdollistaa vientien muokkaamisen.

Tekstiviestillä maksumuistutukset

Mahdollisuus lähettää maksumuistutukset tekstiviestinä.

CRM ja myynti

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Toimenpiteiden raportti

Uusi myyntiputken proaktiivisuus-raportti, joka yhdistelee viestejä ja toimenpiteitä. Tehokkaat suodattimet suodattavat myyntimahdollisuuksia ja niihin liittyviä viestejä.

Liidien generointi (Lead Mining, IAP)

Generoi uusia liidejä suoraan myyntiputkesta maan, teknologian, koon jne. mukaan.

Asiakkaan luominen uudessa tarjouksessa

Anna käyttäjälle mahdollisuus luoda uusi asiakas tai käyttää olemassa olevaa asiakasta, kun luodaan tarjousta suoraan myyntimahdollisuudelta.

Käytettävyys

 • Uudelleennimeä myyntitiimien näkymät.
 • Liidien hakutoiminnallisuuksia on paranneltu.

Ennustava liidien pisteytys (Predictive Lead Scoring)

Tilastollinen analyysi ehdottaa myyntimahdollisuuden todennäköisyyttä ja päivittää sitä myynnin edistyessä (voit myös asettaa todennäköisyyden manuaalisesti).

Tekstiviestit (SMS)

Lähetä tekstiviestejä liideille ja myyntimahdollisuuksille.

Liidien rikastaminen (Lead Enrichment, IAP)

Rikasta liidien tietoja organisaatiosta sähköpostiin perustuen.

Myyntitiimit

Yksinkertaistettu myyntitiimien konfigurointia.

Myynti (Sales)

Hyvitys (Refund)

Näet hyvitetyn laskurivin myyntitilauksella.

Laskutus

Paremmat selitetekstit. Ennakkomaksun kentät tulevat näkyviin vasta tarvittaessa. Valitse vuokrauksen alkamis- ja päättymisajankohta uudella päivävalitsimella.

Allekirjoitus (Signature)

Allekirjoita ja maksa tarjous yhdessä helpossa prosessissa. Uusi vimpain allekirjoitusten generoimiseen.

Järjestelmän laajuiset käytettävyysparannukset (UX/UI)

 • Luo, allekirjoita ja maksa yhdellä helpolla prosessilla
 • Asiakkaan allekirjoitus
 • Onboarding

Tuotteen variantit

Voit lisätä useita tuotekuvia per variantti.

Tuotekonfiguraattori

 • Yhdenmukainen tapa lisätä tuote riippumatta siitä onko kyseessä vakiotuote vai tuotekonfiguraattorilla räätälöitävä tuote.
 • Odoo Experience 2019 esitys tuotekonfiguraattorista englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=F7qhZjpNefY

Uusi myyntitilauksen lomakenäkymä

Selkeämmin erotellut tilausrivit ja sarakkeiden otsikot.

Uusi hyväksyntäsähköposti

Tilausvahvistusten sähköpostipohjat ovat nyt räätälöity kanavan mukaan: tarjous vs. verkkokauppamyynti.

Alipay

Verkkokauppaan voi lisätä Alipayn maksutavaksi.

Lisämaksut

Verkkomaksun lisäkustannukset näytetään nyt selvemmin maksulomakkeella.

Vaihtoehtoiset tuotteet

Vaihtoehtoiset tuotteet päivitetään, kun vaihdetaan tarjouspohjaa.

Toimitusmaksut

Parempi käyttöliittymä kuljetusliikkeen valintaan ja toimituskulujen lisäämiseksi tilaukselle.

Tuotevariaatioiden massatilaus

Uusi taulukkovimpain, jolla voit lisätä useita tuotteen variaatioita kerralla.

Moniyritysympäristö (Multi-Companies)

Enää ei ole mahdollista jakaa tuotteita yritysten välillä.

Amazon Sync

Synkronoi automaattisesti myyntitilauksesi Amazonista Odooseen ja vie toimitustieto Amazoniin.

Hinnastot

Lisää enemmän hintoja myyntihintaan.

Tilauspäivä

Tilaus- ja vahvistuspäivä (Order and confirmation date) ovat nyt yksi yhtenäistetty kenttä.

Materiaalivirrat

Varastonhallinta (Inventory)

Reitit

“Make to Order” (MTO) -reitti on nimetty “Replenish on Order”-nimiseksi asioiden selkeyttämiseksi (usein tavaraa ei valmisteta tilaukseen vaan ostetaan).

Kirjanpito

Käyttäjää varoitetaan jos hän epähuomiossa asettaa tuotekategorialle samat tilit sekä arvon muutos -tileiksi (Stock Input/Output) että arvostus-tiliksi (Stock Valuation).

Moniyritys

Varastosiirtojen riveille lisätty company_id-kenttä, jotta käyttäjä näkee vain omaan yhtiöönsä liittyvät siirrot.

Tuotteen kuvaus

Tuotteen kuvaus näkyy varastosiirroilla. Kuvausta voi muokata eri siirtotyypeille sopivaksi (toimitus, sisäinen tai vastaanotto).

Käytettävyyden parannuksia

Varastointisääntöjä pääsee muokkaamaan tuotteelta tai tuotekategorialta suoraan.

Aseta vastuukäyttäjä keräilyille

Keräilyille voi asettaa vastuukäyttäjän. Käyttäjän voi asettaa joko yksittäiselle keräilylle tai useille siirroille listanäkymässä.

Toimitustapojen käytettävyys

Toimitustavan voi asettaa myynnin alla olevasta napista. Toimitustavalle voi määritellä tulisiko asiakkaan maksaa arvioidut vai toteutuneet toimituskustannukset.

Tulosta palautuslähete

Palautuslähetyksen palautusrahtikirjan voi tulostaa automaattisesti DHL, EasyPost, UPS, FedEx ja Bpostille. Asiakkaalle voidaan antaa näkyvyys palautuslähetteisiin asiakasportaalissa.

LIsätiedot erä/sarjanumerolle

Erä- ja sarjanumeroille voi asettaa lisätietoja uuteen Note-kenttään.

Arvostuskerrokset

Varaston arvostus lasketaan nyt käyttäen nk. arvostuskerroksia, joka sallii käyttäjien nähdä selkeästi ja eroteltuna ne muutokset, jotka ovat kohdistuneet varaston arvoon.

Suunniteltu päivämäärä

Reitin säännölle voidaan määritellä, jos suunnitellun päivämäärän muutokset tulisi välittää eteenpäin seuraaville siirroille.

Varastosaldojen päivittäminen

Muokkaa helposti tuotteiden saldoja ilman erillistä varastoinventaariota.

MTO/MTS

Käyttäjät voivat nyt käyttää uutta reittiä, joka on sekoitus MTO:ta (make-to-order eli tilataan tarpeeseen) ja MTS:ää (make-to-stock eli tilataan etukäteen). Jos tuotetta löytyy varastosta, se otetaan varastosta. Muussa tapauksessa sitä tilataan lisää.

Toimitusosoitteen muuttaminen

Jos vahvistetulle myyntitilaukselle vaihdetaan toimitusosoite, kaikille liittyville toimituksille kirjataan tehtävä, joka informoi varastoa muutoksesta.

Näytä erä- ja sarjanumerot laskulla.

Erä- ja sarjanumerot näytetään laskulla.

Toimituksen suunnittelu MTO:ssa

Käyttäjälle ilmoitetaan tehtävän avulla jos edellistä siirtoa ei voida toteuttaa ajallaan.

Erä- tai sarjanumeroiden massaluonti

Vastaanottaessa voi luoda erä- tai sarjanumeroita automaattisesti. Numeroita voi joko luoda numeerisella sekvenssillä tai leikkaa/liimaamalla numeroita taulukosta.

Landed Costs

Landed Cost -dokumentteja voi nyt luoda toimittajan laskulta.

Lähetä automaattisesti sähköpostia toimitukselta

Toimitukselta voidaan lähettää automaattisia sähköposteja vahvistettaessa siirto.

Varastoennuste

Ennustettu varastosaldo näkyy helpommin parannettujen näkymien johdosta.

Landed Cost ja AVCO

Landed Costeja voi nyt määritellä tuotteille, joilla on keskimääräinen varastonarvostus (AVCO).

SMS

Toimituksilta voi lähettää SMS-viestejä.

Hankinnat ja ostot (Purchase)

Peruuta seuraava siirto

Varmista, että seuraavan varastosiirron peruutus hoidetaan oikein loppuun asti riippuen reitityksestä.

Ostojen analyysiraportti

Uusi työpöytä ostojen ja toimittajien analysointiin.

Oston vastuuhenkilö

Jätetään vastuullinen oston henkilö tyhjäksi, kun sen on luonut OdooBot.

Tuotevariaatioiden massatilaus

Uusi tuotevariaatioiden taulukkonäkymä, jolla voit lisätä useita tuotevariaatioiden määriä kerralla tilaukselle.

Ostotilaus

Lisää väliotsikoita ja -osioita sekä tekstirivejä ostotilaukselle.

Valmistus ja tuotannonohjaus (Manufacturing & MRP)

Tilaukset

Sallitaan käyttäjän luoda uusi sarjanumero/eränumero kun valmistetaan tuote valmistusmääräykseltä (MO) tai työmääräykseltä (WO).

Osaluettelo kustannus ja rakenne raportti

Käyttäjä voi nähdä osaluettelon version ja käynnissä olevat muutosmääräykset (ECO) osaluettelon kustannus ja rakenne raportilta.

Suunnittele työmääräykset

Käyttäjä voi määrittää aloituspäivämäärän työmääräyksille, että milloin ne halutaan tehdä.

Komponenttien joustava kulutus

Osaluettelon asetuksista voidaan määrittää että onko kulutettavien komponenttien määrä ennaltamääritetty vai joustava.

Sivutuote toiminnallisuus

Käyttäjä voi helposti antaa sarjanumeron tai eränumeron sivutuotteelle, joka on tuotettu valmistusmääräykseltä (MO) tai työmääräykseltä (WO).

Näytetään varatut määrät työmääräyksellä

Varatut komponentit ehdotetaan oletuksena kulutukseen työmääräyksillä.

Tuotannon pääaikataulu (MPS)

Tuotannon pääaikataulu on kokonaan uusittu ja sen käytettävyyttä on parannettu. Vahvistetut myynnit voi nyt nähdä näkymästä ja verrata niitä estimaatteihin.

Vaihtoehtoiset työpisteet

Mahdollistaa työpisteen korvaamisen toisella. Tämä on kätevää kun kaksi työasemaa voi tehdä saman työn.

Näytä ajastin työmääräyksellä

Ajastin voidaan näyttää työmääräyksen tabletti-näkymässä.

Suunnittele tilaukset

Käyttäjä voi määritellä päivämäärän josta lähtien työmääräykset voi suunnitella ja täten välttää “heti kun mahdollista”-suunnittelun.

Valmistustilauksen (MO) peruutus

Valmistustilauksen voi perua helpommin.

Alihankinta

 • Osaluetteloita voi asettaa alihankkijoille jolloin komponentteja seurataan alihankkijan paikassa ja vastaanotetaan valmiita tuotteita.
 • Odoo Experience 2019 esitys alihankinnasta Odoossa: https://www.youtube.com/watch?v=bw9ijPHgBeY

Google Slides -integraatio

Käyttäjät voivat käyttää Google Slides esityksiä Odoossa tehtäväpapereina.

Projektit ja tuntikirjaukset

Projektit (Project)

Ennuste

Projektin ennusteen käytettävyyttä on paranneltu ja suunnittelutyötä helpotettu. Sisältää myös toistuvat tapahtumat, poissaolojen integraation ja vakionäkymän.

Projektin yhteenveto- ja analyysinäkymä

 • Projektin yhteenvetonäkymä on uudelleenkirjoitettu.
 • Parempi kulujen ja tulojen hallinta projektilla.

Tuntikirjaukset (Timesheets)

Käynnistä/pysäytä

Käynnistä tuntikirjausten tuntilaskuri tehtävään liittyen.

Laskutetut tuntikirjaukset asiakasportaalissa

Laskutetut tuntikirjaukset näkyvät asiakasportaalissa.

Henkilöstöhallinto

Työntekijät ja henkilöstöhallinto

Läsnäolon seuranta

Seuraa työntekijöidesi läsnäoloa IP-osoitteen, lähetettyjen sähköpostien ja kirjautumisen perusteella.

Käyttäjän valinnat

Hallitse käyttäjien valintoja ja työntekijöihin liittyvää tietoa yhdessä paikassa.

Muokkaus

Työntekijät voivat nyt muokata heidän omia yksityistietojaan.

Osaamisen hallinta

Hallitse osaamisalueita ja osaamisen tasoa työntekijäkortilla.

CV / Ansioluettelo

 • Työntekijäsi voivat täyttää CV:n heidän omasta taustastaan ja kokemuksestaan.
 • Integraatio eLearning-sovellukseen.

Uuden työntekijän työlista (Onboarding)

Määrittele onboarding-suunnitelma, joka sisältää vaadittavat toimenpiteet uudelle työntekijälle.

Käytettävyys

Uusi hakuominaisuus työntekijöiden tunnisteilla hakemiseen.

Ylimääräinen korvaus

Bonus- tai lomapalkkojen hallinta.

Raportointi

Voit katsella tilastoja työsopimuksiin liittyen ja myös työntekijöiden generoimaan liikevaihtoon.

Työsopimus ja palkka

Erityiset palkkavähennykset.

Allekirjoitus (työsopimus)

Pyydä allekirjoitus työsopimukselle.

Osa-aikainen työsopimus

Hallitse osa-aikaisten työsopimuksia.

Käytettävyys (contract)

Virheiden hallinta, seuraa päättyneitä työsopimuksia ja työntekijöitä ilman työsopimusta.

Tietoturva

Työntekijän profiili ja palkkahallinto on eroteltu paremman tietoturvan takia.

Läsnäolo

Katso onko kollegasi parhaillaan läsnä vai ei.

Käytettävyys

Zoomaa profiilikuvaan ja lisää työntekijä järjestelmän käyttäjästä.