Näin tehtiin Avoin.Systemsin bränditutkimus

Viimeiset seitsemän kuukautta on vierähtänyt siivillä uudistuvan Avoin.Systemsin brändityön parissa. Tutkimukseni ”One Brand – Uusi brändistrategia organisaatiomuutoksessa” julkaistaan 2023 ja on osa MBA-opintojani Haaga-Heliassa.

Brändityö starttasi liiketoiminnan tarpeista

Olin Svanten ja Tuomon kanssa lounaalla alkukeväästä 2022 ja juttelimme alustavasti Web-veistämön ja Avoin.Systemsin markkinointitarpeista ja verkkosivujen yhdistämisestä. Mielenkiintoni heräsi.

Osana markkinoinnin ja viestinnän opintojani olin opiskellut strategista brändin johtamista, ja näin mahdollisuuden toteuttaa laajan brändiin liittyvän kehittämistyön Avoin.Systemsin liiketoimintatarpeisiin. Visioni oli, että panostamalla brändityöhön liiketoimintayksikköjen yhdistyessä, voimme identiteetin kirkastamisen kautta vahvistaa kulttuuria entisestään ja pystymme viestimään tarjoomasta selkeämmin asiakkaillemme.

Pääsimme hyvin nopeasti yhteisymmärrykseen työnkuvastani ja prosessi eteni seuraavasti.

  • Aloitin tutkimuksen huhtikuussa 2022 brändityön vetäjänä haastatellen henkilöstöä. Lisäksi havainnoin meininkiä MegaDemo-risteilyllä, jossa simuloitiin todellista asiakasprojektia myynnistä laskutukseen asti. Heti kättelyssä vaikutuin yrityksen rennosta, mutta osaavasta kulttuurista, josta ei nörttihuumoria puutu! Huhtikuusta starttasi myös brändityöryhmän toiminta.
  • Toukokuussa lähetin henkilöstölle identiteettiä ja kulttuuria koskevan kyselyn, johon vastattiin upealla 84% vastausprosentilla. Kuun aikana keräsin myös asiakasymmärrystä haastattelemalla tietyn segmentin asiakkaitamme ja lähettämällä niin ikään verkkokyselyn. Lisäksi haastattelin Isko Lappalaista Oomin brändiuudistuksesta (joka pokkasi Oomille Vuoden brändinrakentaja 2022 -palkinnon!).
  • Kesäkuussa käsittelin aineistot digitaalisella yhteistyöalustalla (Miro) ja teemoittelin ne CBIM-brändimatriisin osa-alueiden mukaan. Lisäksi aineistosta nousi matriisin ulkopuolisia teemoja. Kirjoitin teemoittelun pohjalta analyysin, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset strategiatyöhön. Raportista lähti tärkeitä huomioita myös operatiivisiin suunnitelmiin.
  • Vedin kesän alussa pari strategiatyöpajaa brändityöryhmälle. Tuolloin tapasin ensimmäistä kertaa myös Pekka Walkaman, josta sittemmin tuli yrityksemme uusi toimari.
  • Heinäkuussa pidin lomaa, annoin ajatusten hautua ja otin etäisyyttä projektiin. Tämäkin oli työn kannalta olennainen vaihe.
  • Elokuussa työstin työryhmän kanssa brändistrategian elementit loppuun ja syyskuussa esittelin sen kiteytettynä henkilöstölle firman GetTogetherissa. Samalla vastuualueeni laajeni brändin ohella markkinointiin ja siitä lähtien olen johtanut brändiuudistusprojektia yrityksen markkinointijohtajana.

Taustalla teoriapohja brändinrakentamisesta, organisaatioiden muutoksesta ja ihmisten sitoutumisesta

Brändiuudistus tarkoittaa muutosta, joka ulottuu läpi koko organisaation. Jatkuvasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä muutosta on johdettava menetelmillä, johon Kotterin kahdeksan askelta ei riitä. Millaisen kehikon kautta muutosjohtamista tulisi tarkastella? Mistä ihmisten sitoutuminen muutokseen todella kumpuaa?

“Jatkuvasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä muutosta on johdettava menetelmillä, johon Kotterin kahdeksan askelta ei riitä”

Tutkimus ja brändistrategia pohjautuivat Mats Urden (2013) brändimatriisiin, jonka kautta brändin sisäiset ja ulkoiset elementit tulivat helpommin hallittavaksi. Muutosta lähdin hahmottamaan yhteiskehittämisen, fasilitoinnin ja systeemiajattelun kautta. Sitouttamisen osalta taustalla vaikuttivat positiivinen psykologia, kulttuurin ja arvojen vaaliminen työn eri vaiheissa, sekä aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus.

Brändiuudistus sulautui myynnin ja markkinoinnin sprinttimalliin

Projektinhallinta sujui aikatauluttamalla projekti vaiheittain tehtävätasolle sekä ideoimalla workshopien teemat ja valmistelemalla ne ennakkoon. Elokuussa ei ollut enää tarvetta erilliselle brändityöryhmälle ja toiminta sulautui myynnin ja markkinoinnin sprintteihin operatiiviselle tasolle.

Uusi brändistrategia näkyy käytännössä markkinointiviestinnässämme ja uusilla verkkosivuillamme. Tästä esimakua oli myös yrityksemme nimen vaihtuminen Avoin.Systems Oy:ksi, johon verkkopalveluyksikkömme Web-veistämö yhdistyi lokakuussa 2022.

Jos kaipaat vinkkejä muutosjohtamisen tai kompleksisempaan digitaalisen transformaation läpivientiin, jaan mieluusti kokemuksiani prosessista. Muutoksen onnistumisessa olennaista on sitouttaa ihmiset prosessiin ja varmistaa, että organisaatiolla on modernit operatiivisen tason työkalut käytössään, läpi kaikkien toimintojen.

Blogin kirjoittaja

Johanna Valkonen, Markkinointijohtaja

johanna.valkonen@avoin.systems