Miksi UX- ja UI-suunnittelu ovat tärkeä osa verkkosivuprojektia?

Verkkosivujen rakentaminen on eräänlainen polku, johon isona osa-alueena kuuluu palvelun konseptointi ja suunnittelu, joihin tulisi varata tarpeeksi aikaa.

Suunnittelulla pyritään siihen, että verkkosivut vastaavat tilaajan tarvetta, ovat liiketoiminnan kannalta järkeviä ja asiakkaiden on miellyttävä käyttää niitä. Suunnittelulla ei tarkoiteta pelkästään verkkosivun visuaalista ilmettä – verkkosivun ulkoasu on viimeinen silaus, jota edeltää UX- ja UI-suunnittelu. Selaa alaspäin ja lue mitä nämä kirjainyhdistelmät käytännössä tarkoittavat.

UX-suunnittelu eli käyttäjäkokemussuunnittelu

UX-suunnittelu (user experience design) eli suomeksi käyttäjäkokemussuunnittelu tai konseptisuunnittelu on termi, joka liittyy tiiviisti verkkosivujen suunnitteluvaiheeseen. UX-suunnittelussa keskitytään kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen ja sen tarkoituksena on suunnitella palveluista loppukäyttäjän kannalta mahdollisimman yksinkertaisia, toimivia ja lisäarvoa tuottavia. UX-suunnittelu lähtee aina kohderyhmän tarpeiden tunnistamisesta, miten verkkosivun loppukäyttäjät toimivat ja miten verkkosivu saadaan vastaamaan juuri heidän tarpeitaan.

Esimerkki UX-suunnittelusta:

Ensimmäisessä kuvassa footerin (=alapalkki) napit ovat liian samannäköisiä kuin yllä oleva kenttä, josta liitytään postituslistalle. Anna palautetta- ja Ilmoita materiaali -linkkejä voi siis erehtyä luulemaan tekstikentiksi, vaikka ne ovat pelkkiä linkkipainikkeita.

Jälkimmäisessä kuvassa painikkeet on muutettu keltaisiksi, jolloin käyttäjät eivät sekoita linkkipainikkeita tekstikentän kanssa.

UI-suunnittelu eli käyttöliittymäsuunnittelu

UI-suunnittelu (user interface design) eli suomeksi käyttöliittymäsuunnittelu.

Käyttöliittymällä tarkoitetaan verkkosivun, sovelluksen tai vaikkapa ohjelmiston osaa, jonka kautta käyttäjä on vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Eli verkkosivuja suunnitellessa käyttöliittymällä tarkoitetaan sitä kaikkea, minkä käyttäjä näkee tietokoneen tai puhelimen ruudullaan verkkosivua käyttäessään.

Käyttöliittymäsuunnittelulla puolestaan tarkoitetaan tuon käyttäjälle näkyvän kokonaisuuden suunnittelua. Käyttöliittymäsuunnitteluun liittyy paljon muutakin kuin verkkosivun ulkoasun värien ja fontin valinta, sen ensisijainen tavoite ei ole tehdä verkkopalvelusta visuaalisesti näyttävää, vaan tehdä palvelun käyttäminen mahdollisimman helpoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivulla vierailijat löytävät ne asiat, joita palveluntarjoaja haluaa heidän löytävän.


Sekä käyttäjäkokemus- että käyttöliittymäsuunnittelu pohjautuu siihen, että tunnetaan palvelun käyttäjät – keitä he ovat, miten he käyttävät palvelua, mitkä toiminnallisuudet ovat heille tärkeitä, minkälaista kieltä he käyttävät jne. – siksi meillä Web-veistämöllä on tärkeässä roolissa kommunikaatio asiakkaidemme kanssa. Mitä paremmin tunnemme toisemme ja toimintatapamme sitä parempi on myös lopputulos.

Verkkosivuprojekteissamme panostamme siihen, että määrittely- ja suunnitteluvaiheet toteutetaan hyvin ja kattavasti.