Digitaalinen myynti 2020

Tietokoneelle tietokoneen työt ja ihmiselle ihmisen

Svante

Yritykset elävät myynnistä – ja ennen kaikkea myyntityön toisesta osapuolesta, asiakkaasta. Tämän takia mielestäni kaiken kasvun ja kehityksen keskiössä pitäisi olla, miten asiakkaan tarpeet saadaan mahdollisimman miellyttävästi ja tehokkaasti mätsättyä oman organisaation tarjoomapotentiaalin kanssa.

Myyntityön tavoiteintensiteetti toki vaihtelee toimialan, myytävän asian kompleksisuuden, tilauskirjan paksuuden, yleisen markkinatilanteen ja jopa yrityksen kulttuurin mukaan, mutta otetaan esimerkki:

Oletetaan, että olen suomalainen rakennusliikkeen työmaainsinööri, tavoitteenani löytää kerrostalo­työmaalleni valaistusratkaisu. Täydellisessä tilanteessa täydellisellä digitaalisia työkaluja käyttävällä myyjällä on jo tieto starttaavasta työmaastani ja olen ehkä saanut sähköpostiini tai display-mainoksiini tiedon, että tarpeeni saadaan tyydytettyä esimerkiksi suomalaisilla MBerg®-valaisimilla. Just nyt ei ehdi, mutta myöhemmin googlaan “työmaavalaistus” -termillä. Päädyn miellyttävään laskuriin (media 1).

Media 1: Asiakkaan tarpeita kartoittava miellyttävä laskuri.

Laskurin avulla ymmärrän omaa tarvettani paremmin, ja saan tehokkaasti kysyttyä jo melko pitkälle viedysti, pystyisikö tämä nimenomainen toimittajaehdokas vastaamaan tarpeeseeni. Päädyn pyytämään itselleni hintatiedot napinpainalluksella.

Toisessa päässä toimittaja­ehdokkaan toiminnanohjaus­järjestelmä laskee minulle hinnat ja toimitusajat (media 2). Saan sähköpostiini web-linkin tarjoukseen ehtoineen ja toimitusaikoineen.

Media 2: Toiminnanohjausjärjestelmän automaattisesti kokoama tarjous.

Hyväksyn tarjouksen vetämällä puumerkin (media 3), mikä käynnistää toiminnanohjaus­järjestelmän tilaus–toimitusprosessin tai sitten kysyn myyjältä tarkentavaa jo hyvin spesifiä tietoa. Vasta prosessin tässä haarassa ja vaiheessa arvokasta ihmistyöaikaa tarvittaisiin ensimmäistä kertaa.

Media 3: Tarjouksen hyväksyminen suoraan verkossa.

Kuinka pitkälle tarpeiden ja tarjoomapotentiaalin digitaalisessa ja automatisoidussa yhteensovittamisen sinun nykytilanteessasi voitaisiin mennä?

Kurkista seuraavaksi, millaisen dynaamisen kodin Odoo-CRM voisi sinulle tuoda tai kysy suoraan lisää myynnin digitalisointimahdollisuuksista.