Miksi perustaa B2B-verkkokauppa? – katso 5 keskeistä hyötyä

Verkkokaupat yleistyvät jatkuvasti myös yritysten välisessä kaupassa. Tässä blogissa käymme läpi mitä hyötyjä B2B-verkkokauppa tuo yrityksellesi ja mistä lähteä liikkeelle jos harkitset verkkokaupan perustamista.

B2B-verkkokaupalla helpotat asiakkaidesi ostamista

B2B-ostaminen eroaa kuluttajakaupasta monessa mielessä, mutta B2B-verkkokauppojen käyttäjät ovat samoja ihmisiä, jotka ovat kuluttajaverkkokaupoissa tottuneet sujuvaan ja helppoon ostoprosessiin. Lisäksi he ovat tottuneet siihen, että voivat asioida verkkokaupassa juuri silloin kuin heille sopii.

Tärkeä syy B2B-verkkokaupan perustamiseen onkin asiakkaidesi ostamisen helpottaminen, jolla voit saavuttaa merkittävää kilpailuetua.

Yritysasiakkaille suunnatussa verkkokaupassa on todella paljon erilaisia toteutusmahdollisuuksia, ja vaikka kaikkia tuotteita ei olisi mahdollista myydä suoraan verkosta napin painalluksella, digitaalisilla ratkaisuilla voidaan kuitenkin monin tavoin helpottaa asiakkaiden ostoprosessia. 

B2B-verkkokauppa on parhaimmillaan todella tehokas myyntikanava, joka ei poista perinteisiä myyntimenetelmiä vaan täydentää ja toimii muiden kanavien tukena. Yritysten välisessä liiketoiminnassa on yleistä, että osa toiminnoista tehdään edelleen suoraan asiakaspalvelun tai myyjän kautta, mutta asiakkuutta täydennetään verkkokaupan avulla.

Verkkokaupan rooli voikin hyvin olla toimiminen helppona työkaluna tuotteiden vertailussa, vaikka itse tilaus tehdään suoraan myyjältä perinteisin menetelmin.

B2B-verkkokaupan ei tarvitse olla perinteisen logiikan verkkokauppa

Älä huolestu liiaksi liiketoimintasi erilaisuudesta tai istuvuudesta perinteiseen verkkokauppa-malliin. Lähtötilanne voi olla paljon yksinkertaisempi toteutus kuin kuluttajille suunnatut verkkokaupat.

B2B-verkkokauppaa voisi luonnehtia enemmänkin tilausjärjestelmäksi. Teknisesti verkkokauppa-alusta voi olla sama kuin kuluttajaverkkokaupoissa, mutta kaupan toteutus ja sen toiminnot ovat erilaisia. Tärkeintä on suunnitella verkkokauppa niin, että se tarjoaa lisäarvoa asiakkaillesi.

B2B-verkkokauppa voi olla perinteisen verkkokaupan ohella esimerkiksi:

  • Tilausportaali
  • Tarjouspyyntölomake, tarjouslaskuri tai muu tarjoustyökalu
  • Tuote-esittelyt verkkokaupan muodossa

B2B-verkkokaupan hyödyt

Kilpailu

Jos kilpailijoilta löytyy verkkokauppa, ei kannata jäädä matti myöhäiseksi ja odotella asiakkaita puhelimen ääressä. Vaikka asiakkaat ovat aina ennen ostaneet puhelimella tai asioimalla kivijalkaliikkeessä se ei tarkoita, että näin tulee olemaan jatkossakin. B2B-verkkokaupan avulla et tipu pois kilpailusta. Nykypäivänä huonosti toimivat verkkosivut tarkoittavat sitä, että olet vaarassa jäädä kokonaan kilpailun ulkopuolelle.

Joustavuus

B2B-verkkokaupan avulla mahdollistat asiakkaillesi joustavan ostamisen. Verkkokauppa on avoinna 24/7 eli se tarjoaa huomattavasti joustavamman asiointikanavan ja helpottaa asiakkaittesi työtä kun ostamista ei tarvitse sovittaa tiukasti rajattuun aikaikkunaan tai odotella vastausta tarjouspyyntöihin. 

Tehostaminen

Verkkokauppa toimii myös työkaluna liiketoiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen. Verkkokaupan avulla prosesseja voidaan automatisoida ja integroida. Tämä säästää aikaa ja vaivaa sekä myös työntekijät ovat tyytyväisempiä. Verkkokauppa pakottaa myös pitämään tuotetiedot, kuvat ym. aina ajan tasalla, jota sekä yrityksesi työntekijät että asiakkaat arvostavat.

Oppiminen

Verkkokaupan avulla voit oppia lisää asiakkaistasi sen tarjotessa määrämuotoista asiakasdataa, joka auttaa liiketoimintasi kehittämisessä. Näet helposti esimerkiksi suosituimmat tuotteet, mihin aikaan asiakkaat ostavat tuotteita, mitä sivuja selataan eniten, miten usein asiakkaat ostavat kaupasta jne. Kaikkien näiden tietojen avulla, voit kehittää ja optimoida verkkokauppaa eteenpäin.

Asiakaskokemus

Helppo ostaminen näkyy myös parempana asiakaskokemuksena sekä uusintaostoina. Kiireisessä arjessa asiakkaasi arvostavat helppoa ostamista, jossa on otettu huomioon heidän nykyiset kipukohtansa. Verkkokauppa ei tee palvelusta persoonatonta, vaan se tarjoaa laajasti mahdollisuuksia luoda yksilöityä palvelua.

B2B-verkkokauppa toteutetaan usein niin, että se vaatii asiakkaan kirjautumisen, jolloin asiakkaille voidaan tarjota asiakaskohtaiset hinnat tai juuri heille suunnattuja tuotteita. Verkkokauppa toimii myös hyvänä kanava esitellä vanhoille asiakkaille helposti uusia tuotteita ja palveluita.

Mistä lähteä liikkeelle B2B-verkkokaupan suunnittelussa?

Aloita kohderyhmästä

B2B-verkkokauppaa suunnitellessa kannattaa lähteä liikkeelle samalla tavalla kuin minkä tahansa verkkokaupan kanssa eli miettimällä verkkokaupan tavoitetta ja kohderyhmää.

Tärkeitä kysymyksiä suunnittelussa on esimerkiksi: Millaisia tuotteita tai palveluita myydään? Kenelle myydään eli mikä on kohderyhmä? Millaisissa tilanteissa asiakkaat käyttävät palvelua? 

Jotta verkkokauppa saadaan vastaamaan liiketoimintasi ja erityisesti asiakkaittesi tarpeita, verkkokaupan määrittely ja soveltuvan alustan löytäminen on kriittinen vaihe ja siihen kannattaa panostaa.

Kun verkkokaupan määrittely ja palvelumuotoilu tehdään huolella, on helpompi löytää soveltuvin alusta ja saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos.

Mitä tarpeita asiakkaillasi on?

Yritysasiakkaat ovat usein oman alansa asiantuntijoita ja ostamisen taustalla ovat eri motiivit kuin kuluttajakaupassa. B2B-kauppaan ei tulla selailemaan tai tekemään heräteostoksia, vaan asiakkaalla on usein jo tarkkaan tiedossa mitä hän haluaa ostaa. Tästä syystä verkkokaupassa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota asiakkaan tarpeisiin.

Yritysasiakas voi ostaa satoja tai tuhansia tuotteita kerralla, joten kaupan pitää esimerkiksi tarjota tehokkaat työkalut massaostamiseen, tai asiakasprofiilin takaa asiakas voi nähdä aiemmat ostonsa ja kopioda suoraan edellisen tilauksen. Jos asiakkaan ostamista saadaan aidosti helpotettua ja se nopeuttaa hänen työtään, asiakas käyttää todennäköisesti kauppaa jatkossakin.

Varaa riittävästi aikaa projektiin

Uuden verkkokaupan perustaminen on aina strateginen valinta ja se vaatii prosessien kehittämistä sekä paljon muita yrityksen sisäisiä linjavetoja ja päätöksiä. Verkkokauppaprojekti kannattaa siis aikatauluttaa riittävän pitkälle aikavälille, jotta siihen voidaan aidosti panostaa.

Kerralla ei siis kannata yrittää saada koko liiketoimintaa verkkoon, sen sijaan verkkopalvelu kannattaa toteuttaa MVP-periaatteella (Minimum Viable Product). Tämä tarkoittaa, että ensin tehdään suoraviivainen ja yksinkertainen “MVP-versio”, jossa on rajatut ominaisuudet.

MVP-mallin avulla myös käyttövaiheen kehitysideat voidaan huomioida ja lisäksi aikataulu ja budjetti pysyvät projektin aikana hallinnassa. Ensimmäistä versiota kannattaa testata ensin esimerkiksi muutamalla pilottiasiakkaalla, joilta kerätään palautetta.

Yhteenveto

Tiivistettynä B2B-verkkokauppa on juuri sinun yrityksesi liiketoimintaan suunniteltu digitaalinen tilausjärjestelmä, jolla helpotat asiakkaidesi ostamista. Hyvin tehtynä verkkokauppa tuo yrityksellesi monia hyötyjä – se palvelee asiakkaita, parantaa asiakaskokemusta ja toimii myös markkinointikanavana ja mainoksena.

Jos olet harkinnut verkkokaupan perustamista tai haluat uudistaa olemassa olevaa tilausjärjestelmääsi, ota rohkeasti yhteyttä!

Autamme liiketoimintaasi räätälöidyn verkkokaupan suunnittelussa ja palvelumuotoilussa.  Olemme toteuttaneet useita B2B-verkkokauppoja, ja autamme sopivan ratkaisun suunnittelussa.

Asiakastarina: Talhu

B2B-verkkokaupasta lisäarvoa asiakkaille

Pääsimme vastaamaan Talhun B2B-verkkokaupan toteutuksesta, jonka tarkoituksena oli tuoda asiakkaille uusi yhteydenottokanava ja helpottaa tuotteiden vertailua. Perinteisellä alalla toimivana yrityksenä Talhu on halunnut verkkokaupalla tuoda uuden palvelumuodon vanhojen yhteydenottotapojen rinnalle.