Miksi emme käytä WordPress-valmisteemoja

Kerromme tässä artikkelissa miksi kehittäjämme suosivat oman WordPress-teeman rakentamista ja käyttämistä WordPress-valmisteemojen sijasta sekä mitä haasteita valmisteeman käytössä on.

Ensin lyhyt briiffi siitä mikä on WordPress-teema. WordPress-teema on kokoelma sapluunoita ja tyyliohjeita, jolla määritellään sivuston ulkoasu, eli käytännössä miten sisältö näkyy verkkosivustolla. Teemassa on määritelty esimerkiksi sivuston väripaletti, fontit, sivuston asettelu ja elementtien rakenteet. Teemassa voi olla myös joitakin määritteitä sivuston ominaisuuksille ja toiminnallisuuksille. 

Valmisteema lupaa paljon, antaa vähän

Valmisteema on vähän kuin mallipohja, jolla käyttäjän on helppo rakentaa ulkoisesti “näyttäviä” sivustoja. Valmisteemat ovat yleisesti luotu kaupalliseen tarkoitukseen, mikä tarkoittaa että valmiita teemoja ei ole rakennettu yksilöllisesti asiakkaan tarpeeseen vaan siihen, mitä teeman kehittäjä uskoo mahdollisimman monen asiakkaan haluavan.

Useimmat valmisteemat ovat kohtuuhintaisia tai jopa ilmaisia, mutta jotta valmisteemasta saa saman näköisen kuin sen mainoksena toimivasta “demosta”, teemaa varten on yleensä ladattava useita eri lisäosia joiden kustannukset ja lisenssimaksut voivat tulla pidemmän päälle hyvin kalliiksi. Lisäksi kun ladattavien lisäosien ja liitännäisten määrä kasvaa, myös sivuston tietoturvariski nousee.

Suosituimpia WordPress-valmisteemoja ovat mm. Avada (Themefusion) ja Divi (Elegant Themes)

Turhat ominaisuudet alentavat sivuston suorituskykyä

Koska valmiit teemat suunnitellaan tarjoamaan jokaiselle jotakin, niiden mukana tulee paljon ylimääräisiä ominaisuuksia joita asiakas ei monesti tarvitse. Kaikki ylimääräinen turhuus hidastaa sivuston latautumista ja heikentää sivuston suorituskykyä. Valmisteemojen kehityksessä ei aina oteta edes huomioon sivuston suorituskykyä, vaan teema täytetään erilaisilla ominaisuuksilla jotta se palvelisi mahdollisimman montaa erilaista käyttötarkoitusta ja myisi paremmin.

Haasteet valmisteeman jatkokehityksessä

Valmisteeman kehittäjällä on ollut omat työkalunsa ja tapansa tuottaa koodia, jolloin pelkästään niihin tutustuminen vie aikaa ja on työläs prosessi. Useat teemaan valmiiksi rakennetut ominaisuudet vaikeuttavat uusien asiakkaalle räätälöitävien ominaisuuksien tekoa kun hallintapaneelissa kummittelee käyttämättömiä ominaisuuksia hidastamassa jatkokehitystä.

Valmiiksi säädetty (ja rajoitettu) ulkoasu

Valmiissa teemoissa on yleensä käytössä jokin kolmannen osapuolen tekemä visuaalinen sivunrakennustyökalu (esim. WP Page builder, Elementor, Divi), jota on käytettävä saadakseen teeman valmistajan suunnitelema ulkoasu. Jos ulkoasua tehdessä täytyy poiketa teemassa mukana tulleen työkalun käytöstä sen ennalta määritetyllä tavalla, on suuri riski että koko sivuston ulkoasuun tulee vikoja tai se hajoaa. Asiakkaan sivustoa varten kustomisti suunniteltu ulkoasu ei välttämättä ole mahdollinen toteuttaa teeman määritysten mukaan, eikä ulkoasua tulisikaan koskaan suunnitella teeman rajoitusten puitteissa. Pahimmassa tapauksessa valmisteemassa sisältöä joudutaan muokkaamaan ja sovittamaan teeman ulkoasurajoitteiden mukaisesti.

Missä tilanteissa valmisteemaa kannattaa harkita? Joskus viestin nopeasti verkkoon saaminen on jo arvo itsessään.

  1. Toiminnan laajuus ja intensiteetti on pientä, kuten yksityishenkilöt tai pienet yhdistykset.
  2. Oma tekninen osaaminen on rajallista, eikä ulkoiseen koodariin ole varaa.
  3. Ideat vielä elävät tai kyseessä on entuudestaan tuntematon ala; hyvä kokeilla ja rakentaa prototyyppi ensin kevyemmin ja tehdä seuraava versiointi hankkeelle sitten kunnolla kun suunta selkiytyy.

Oman teemapohjan hyödyt

Oma rakentamamme teemapohja on kehittäjillemme tuttu ja kehitystyö on nopea aloittaa. Sivusto pystytään toteuttamaan juuri asiakkaan toiveiden mukaiseksi, ja sivuston jatkokehitys on helpompaa sekä kustannustehokasta, kun teemaa voi kehittää pidemmälle eikä sitä tarvitse vaihtaa uuteen. Oman teeman suorituskyky pystytään myös optimoimaan tarkemmin kun teemaan tulee pelkästään asiakkaalle tarpeellisia ominaisuuksia, eikä mitään ylimääräisiä turhuuksia tarvitse lisätä. Kustomoidussa teemassa voidaan tehdä myös omat kentät ulkoasusuunnitelman eri osille, jolloin sisällön syöttäminen on helpompaa ja kompromisseja ulkoasussa ei tarvitse tehdä, toisin kuin valmiissa teemoissa. Ja tietysti sivustosta saadaan täysin uniikki ja räätälöity asiakkaan käyttötarpeisiin, eikä massatuote jonka kanssa täytyy kikkailla.

Kurkkaa referenssimme ja millaisia toteutuksia olemme asiakkaillemme tehneet!