Keräilyjen tekeminen ja käsittely

Toiminnot kuvastavat itse keräilemistä. Jokainen rivi kuvastaa kerättävää määrää ja kuinka paljon siitä on kerätty.

Toiminnot luodaan perustuen alkuperäiseen tarpeeseen, joka on erillinen välilehti.

 

Odoon omat käyttöohjeet (englanniksi): http://www.odoo.com/documentation/user/10.0/inventory.html