Laatu ERP-järjestelmissä

Mitkä tekijät määrittävät onko ERP-järjestelmä laadukas? Laatu ei ole yksiselitteinen asia, pelkkä koodin laatu ei riitä, vaan siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Yksinkertaisesti sanottuna laadun voi määritellä siten, että miten hyvin ERP-toteutus vastaa asiakkaan tarvetta. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta miten varmistetaan, että myös määrittelytyö on tehty laadukkaasti, jotta lopputuotos vastaa oikeasti tarpeita? Laatu on osaltaan myös subjektiivinen kokemus, ei riitä ettävain kerrotaan, että jokin asia on laatua, sen täytyy olla myös itse havaittavissa, niin asiakaskohtaamisissa, prosessissa kuin lopputuotoksessakin.

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että ERP-järjestelmä on laadukas eli sen kanssa ei tule ongelmia ja virhetilanteita. Jokainen stoppi työnteossa virhetilanteiden takia vähentää tehokasta työaikaa.

Tässä vlog-jaksossa Svante ja Rollo Avoin.Systemsiltä keskustelevat ERP-toteutuksien laadusta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja miten me Avoin.Systemsillä konkreettisesti varmistamme laadun omissa ERP-projekteissamme. Mikäli et ehdi katsomaan koko videota lue tämän sivun lopusta yhteenveto keskustelusta.

Yhteenveto

Laatua pitää tarkastella monesta näkökulmasta, ja yksi tärkeimmistä asioista on että otetaan asiakkaan päästä sidosryhmät aidosti mukaan projektiin. Laatuun vaikuttaa mm. asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja määrittely, toimitusprosessi, koodi sekä testaus. Laatu voidaankin lyhyesti määritellä asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden täyttymisellä.

ERP-projekteissa vaatimusten määrittely ja priorisointi on tärkeässä roolissa. Niiden kautta saadaan asetettua rima tiettyyn kohtaan. Teknisellä toteutuksella ja asiakkaan koulutuksella pyritään sitten pääsemään mahdollisimman lähelle tavoitetta – tai jopa hieman yli.

Svante Suominen

Laadukas toteutus maksaa, sillä se täytyy suunnitella, toteuttaa ja testata huolellisesti. Kokonaiskuvassa laadukas ERP-järjestelmä kuitenkin säästää rahaa, sillä vältetään vikatilanteita ja turhaa työtä ja se parantaa työn tehokkuutta. Laadukkaan toteutuksen elinkaari on myös pidempi.

Miten Avoin.Systems takaa ERP-järjestelmien laadun?
  • Asiakkaan sidosryhmien kanssa tarkka suunnittelu ja määrittely mitä järjestelmältä vaaditaan
  • Laadukas koodi, joka tarkistetaan aina seniorikehittäjien toimesta
  • Laaja testaus sekä meidän että asiakkaan toimesta