Referenssi:

WordPress-sivusto, joka integroituu suoraan ERP-järjestelmään

Rakennustietosäätiö on osa Rakennustieto-yhteisöä, jonka tavoite on edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti.

Screenshot verkkosivun etusivusta

Rakennustietosäätiön tarjoaman cer.rts.fi sivuston tarkoitus on tarjota alusta, jonka kautta loppuasiakkaat voivat hakea sertifioinnin/luokituksen jollekin tuotteelleen verkkosivulomakkeen kautta. Tällaisia luokituksia on esimerkiksi rakennusmateriaalien päästöluokitus tai ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus. Sivusto on rakennettu WordPressillä, sen designista haluttiin tehdä virallinen ja ajaton, ja yhteensopiva rakennustieto-yhteisön muiden verkkopalveluiden kanssa.

Tehokkuutta ja automaatiota lomakeintegraatiosta

Sivuston tavoitteena on tarjota lomakkeet hyvällä käytettävyydellä ja automatisoida tietojen tallentaminen taustajärjestelmään, sillä loppuasiakkaat joutuvat lähettämään paljon tietoja luokitusten hakemista varten. Automatisointia varten toteutettiin integraatio Odoo ERP-järjestelmään.

Lomakkeista tiedot tallennetaan ERP-järjestelmään lomaketta vastaavalle projektille, jossa ne käyvät läpi firman käsittelyvaiheet. Kun hakemus on käsitelty ERP-järjestelmässä , luokitus/sertifikaatti lähetetään takaisin WordPressiin hakupalvelua varten, jossa taas rakentajat voivat käydä katsomassa millainen luokitus jonkun yrityksen tuotteilla on. Projektin toteutus oli integraatioineen haastava, mutta toimivalla yhteistyöllä päästiin hyvään lopputulokseen.

Web-veistämö toteutti alkuperäisen WordPress-pohjaisen sivuston vuonna 2018 ja tänä vuonna sivusto uudistettiin. Sivustolle tehtiin jatkokehitystä erityisesti lomakkeiden osalta, joihin tuli paljon muutoksia. Tällä oli iso merkitys sivuston käytettävyyteen, sillä koko sivuston tavoite on tarjota palvelu luokitusten ja sertifiointien hakemista varten. Sivusto on kaksikielinen, mikä toi lomakkeisiin omat haasteensa.