Miksi taloushallintoa ei kannata tehdä Odoossa?

Tässä blogissa avaamme tekijöitä miksi meidän mielestä taloushallinnon integrointi ulkopuoliseen taloushallinnon järjestelmään voi olla usein asiakasystävällisempi vaihtoehto pk-yrityksille. Käsittelemme mm. miksi tilitoimistot haluavat mieluiten käyttää ulkoisia taloushallinnon järjestelmiä ERP:n sisällä toteutetun taloushallinnon sijaan.

Räätälöinnin riskit

Kirjanpito voidaan onnistuneesti toteuttaa ERP:n sisällä, mutta kuten muissakin räätälöinneissä, siihen liittyy omat riskinsä (lue blogiteksti aiheesta täältä). Koko ERP:n kanssa voi tulla ongelmia, kun taloushallintoon tehdään muutoksia, esim. pankkiyhteyksien tai laskustandardien muutokset. ERP-toimittajat ovat harvoin erikoistuneet taloushallintoon, joten räätälöinnit ja erityisesti niihin tulevat muutokset ovat haastavia ja aikaa vieviä kokonaisuuksia. Tämä nostaa lähtökohtaisesti koko ERP:n kustannuksia. 

Asiantuntijuus

Taloushallinto-ohjelmistot ovat hyviä taloushallinnossa ja erpit ovat hyviä erpissä, integraatiolla saavutetaan molempien ohjelmistojen parhaat puolet. ERP-järjestelmissä on taloushallinnon lisäksi useita muita toimintoja, joten järjestelmät voivat olla ominaisuuksiltaan suppeampia tai monimutkaisempia käyttää. Taloushallintojärjestelmät sen sijaan on suunniteltu juuri siihen tarpeeseen ja niitä kehittävät järjestelmätoimittajat ovat talouden asiantuntijoita, jotka tuntevat Suomen kirjanpidon vaatimukset kuin omat taskunsa.

Mahdollisuus vaihtaa taloushallinnon kumppania

Monella yrityksellä taloushallinnon hoitaa ulkopuolinen kumppani ja integraatio mahdollistaa sen, että yritys voi valita kaikista integroitua ohjelmistoa käyttävistä tilitoimistoista tai osaajista. Jos taloushallinto on räätälöity ERP-järjestelmään, voi koko maassa olla vain kourallinen osaajia, jotka osaavat kyseisen järjestelmän taloushallinnon, ja mikäli siihen tulee muutoksia on työtaakka entistä suurempi. 

Olemme tehneet ERP:n ja taloushallinnon liittämisen helpoksi jokaiselle yritykselle

Olemme toteuttaneet pk-yrityksille suunnatun ERP-järjestelmän, joka on valmiiksi integroitu Netvisorin taloushallintoon. Avoin.ERP Ready on markkinoiden paras valmis ERP, joten halusimme integroida sen Netvisoriin, joka on markkinoiden monipuolisimpia taloushallinto-ohjelmistoja ja laajasti käytössä. Netvisor-sertifioituja osaajia on yli 800 ja se on käytössä 600 tilitoimistolla. Kumppanuusmalli takaa sen, että asiakkaalle integraatio näyttäytyy yhtä helppona kuin yhden toimijan kanssa asioiminen. 

Taloushallinnon ei tarvitse olla ERP:n sisällä ollakseen reaaliaikainen

Alla oleva kuva havainnollistaa mitkä toiminnot toteutetaan ERP:n puolella ja mitkä taas taloushallinnossa. Asiakkaalle on tehty selkeäksi jako eri toimintoijen välillä ja ylimääräistä manuaalista työtä ei ole. Myynti- ja ostolaskut, asiakkaat sekä tuotteet kulkevat järjestelmästä toiseen automaattisesti. Tämä mahdollistaa, että tilaukset ja toimitukset eivät ole henkilöriippuvaisia, vaan tieto on kaikkien saatavilla riippumatta järjestelmästä.

Avoin.ERP Readyssa työntekijät hoitavat työnsä yhdessä järjestelmässä reaaliaikaisesti. Taloushallinto hoidetaan Netvisorissa joko yrityksesi oman kirjanpitäjän tai tilitoimiston toimesta. Netvisorin ja Odoon saumattomalla yhteistyöllä hoidat yrityksesi toimintaa sujuvasti ja varmistat, että yrityksen myynti, varastonhallinta ja kirjanpito ovat aina synkronoituna.

Näin saat esimerkiksi tarkat katteet myynneiltä, ostolaskujen käsittelyn keston alas ja työntekijät tekemään kaikkein tärkeimpiä tehtäviään. Integraatio mahdollistaa, että sinulla on laaja näkymä yrityksen kaikkiin toimintoihin ja niiden kannattavuuteen ja tiedät oikeasti miten yritykselläsi menee. 

Kahden eri järjestelmän käyttö voi kuulostaa toimintaa hidastavalta tekijältä, mutta tosiasiassa kaksi järjestelmää vähentää ylimääräistä työtä kun toiminnot ovat selkeitä ja tieto kulkee järjestelmien välillä saumattomasti. Kumppanuusmalli takaa sen, että virhetilanteissa asiakkaan ei tarvitse toimia viestikapulana järjestelmien toimittajien välillä, vaan tukipyynnöt voi hoitaa yhdessä kanavassa, josta ne ohjataan oikeaan paikkaan ratkaistavaksi.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?