Odoo 12 -julkaisutiedot

Odoo 12 on julkaistu! Odoo 12 ottanut jälleen isoja harppauksia eteenpäin ja saanut myös tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvia ominaisuuksia kuten laskujen tietojen tunnistaminen PDF-dokumentista ja käyttäjän aikaisempiin ostolaskurivien tiliöintiin ja veroihin liittyviä automaattisia ehdotuksia. Älypuhelimien mobiilinäkymiä on myös parannettu ja toimintoja laajennettu mm. suodatukseen, ryhmittelyyn ja suosikkeihin.

Täysin uudet ominaisuudet ja sovellukset ovat dokumenttienhallintajärjestelmä (DMS = Document Management System), IoT box, tekoälyä koneoppimisella (erityisesti taloushallintoon), uudet työpöytänäkymät KPI-raporteilla, yhteyshenkilöiden ja yritysten tietojen automaattinen haku, kirjanpitoyritykselle tarkoitetut työpöytänäkymät muista tietokannoista, uusi varastonhallinnan viivakoodikäyttöliittymä ja moni-verkkosivusto ja -verkkokauppa.

Kuvakaappaus Odoo 12 uudesta myynnin työpöydästä
Kuvakaappaus Odoo 12 uudesta myynnin työpöydästä

Alle on listattu Odoo 12 -versioon tulleita uudistuksia. Alkuperäinen lähde englanniksi: https://www.odoo.com/odoo-12-release-notes
Edellisten versioiden julkaisutiedot: https://avoin.systems/tag/julkaisutiedot/

Huom. julkaisutiedoista on poistettu selkeästi Suomessa tarpeettomat uudet ominaisuudet.

Käyttöliittymä, toiminnot ja käytettävyys

Cohort-näkymä

Uusi näkymä analysoi toistuvaissopimusten asiakkuuksien päättymiset halutulla ajanjaksolla.

Työpöydät (Dashboard)

Dynaamiset työpöydät, joiden käyttökokemukseen ja käyttöliittymään on otettu inspiraatiota Google Analyticsistä. Työpöydät voivat sisältää mitä tahansa graafeja, cohort-näkymiä, KPI-arvoja (Key Performance Indicators) jne.

Asetukset ja konfigurointipalkki

Uusi konfigurointipalkki helpottaa alun asetusten konfiguroinnissa myyntisovelluksessa, verkkokaupassa, laskutuksessa ja kirjanpidossa sekä taloushallinnossa.

Toimenpiteet (Activities)

Tuki toistuville toimenpiteille, sähköpostipohjat, uusi näkymä mistä näkee helposti ja nopeasti yhdellä vilkauksella toimenpiteiden tilanteen.

Tietojen tuonti (Import)

Tietojen tuontiin on kehitetty uusi käyttöliittymä, joka on käytettävyydeltään parempi tiedostojen tuomiseen ja näkymä tarjoaa nyt myös tuontipohjat. Järjestelmä oppii myös tietojen/sarakkeiden yhdistelyä (mapping) sekä tunnistaa automaattisesti sarakkeita, tunnistaa datan formaatin (mm. päivämäärä- sekä numerokentistä). Tuonti on nyt myös selvästi nopeampaa.

Sähköpostikooste (Email Digest)

KPI-raportit voidaan lähettää määritettävän toistuvan aikataulun perusteella uusista liideistä, voitetuista myyntimahdollisuuksista, kassasta, suljetuista tiketeistä, avoimista tehtävistä jne.

Sähköpostipohjat

Harmonisoitu käyttöliittymä ja parannettu sähköpostien sisältöosioita vakioissa sähköpostipohjissa.

Täysi näppäimistötuki

Painamalla Alt-näppäintä tulee pikanäppäinten pikakomennot näkyviin korteilla, listoissa ja kanban-näkymissä.

Päivämäärävalitsimet

Päivämäärävälin ja tietyn aikavälin valintaa on helpotettu uusilla suotimilla (tänään, viime viikolla, tässä kvartaalissa, …) ja ryhmittelyillä (per päivä, per viikko, per kuukausi, per kvartaali …).

Linkkien jakaminen

Helppo tapa jakaa dokumentteja ja saatavilla olevaa asiakasportaalia on myös kehitetty.

Käyttöoikeudet

Järjestelmän käyttäjä voi olla julkinen käyttäjä, portaalin kautta kirjautunut tai työntekijä. Eri rooleilla pyritään välttämään virheitä ja sisäänkirjautumisongelmia.

Paranneltu testiympäristö testidatalla

Paranneltu demodata, joka kuvaa business casen toimistokalusteita myyvän yrityksen näkökulmasta.

Kalenteri

Valitse viikon ensimmäinen päivä.

Pikaluonti

Kanavanäkymissä on helpotettu uusien tietueiden luontia lisäämällä näkyvissä olevia kenttiä ja poistamalla popup-ikkuna.

Dokumentinhallinta

Kuvakaappaus Odoo 12 Dokumenttienhallinnasta
Kuvakaappaus Odoo 12 Dokumenttienhallinnasta

Kansiot

Luo kansioida tiettyihin käyttötarpeisiin, yrityksen tiimeille tai yritystasolle.

Toimenpiteet

Luo mitä tahansa toimenpiteitä haluamillasi ehdoilla. Voit esimerkiksi luoda laskun, siirtää vastuutuksen tai luoda tehtävän Odooseen.

Kategorisoitavat tunnisteet

Järjestä dokumenttisi tunnisteiden avulla

Käyttöliittymä

Uusi käyttöliittymä mahdollistaa suodatuksen kansioiden tai tunnisteiden perusteella, dokumenttien jaottelun kanban-näkymään ja toimintojen hallinnan oikeassa lisätietopalkissa.

Jakaminen

Jaa mikä tahansa dokumentti julkisesti, valitse julkaisuväli kalenterista, anna käyttöoikeuksia ja mahdollista tiedostojen lataaminen tai lähettäminen.

Sähköpostit

Luo dokumentteja sähköpostitse lähettämällä ne tiettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Dokumenttipyynnöt

Luo toimenpide pyytääksesi haluamasi dokumentti toiselta käyttäjältä.

Jaa PDF-tiedostoja

Jaa useasivuinen PDF-tiedosto haluamallasi tavalla yksittäisiksi sivuiksi tai useasivuisesti.

Allekirjoituspyynnöt

Pyydä allekirjoitus dokumentteihin.

Chat

Aloita keskustelu mille tahansa dokumentille.

Lukitse/Poista lukitus

Lukitse dokumentti estääksesi muiden muokkauksia sillä välin, kun itse teet muutoksia.

Esikatselu (preview)

Esikatsele PDF-tiedostoja, kuvia ja videoita.

Viivakoodit (Barcode)

Työnkulku (work flow)

Uusi viivakoodisovellus mahdollistaa nopeammat ja tehokkaammat varastotoimenpiteet vastaanotoista keräilyihin. Lue eränumero tai sarjanumero, lue operaatiotyyppi luodaksesi kokonaan uuden keräilyn ja merkitse varasto tai varastopaikka, josta keräily tehdään.

Uusi käyttöliittymä

Käyttöliittymä on uudelleensuunniteltu mahdollisimman tehokkaiden toimenpiteiden tekemiseksi. Varastotyöntekijä näkee helposti mitä hän on tekemässä ja mitä hänellä on tekemättä.

Mobiilikäyttö

Uusi viivakoodisovellus toimii jouhevasti mobiililaitteilla.

Inventaario ja saldokorjaukset

Uusi viivakoodisovellus mahdollistaa nopeat muutokset varastosaldoissa sekä inventaarioiden tekemisen.

Teollinen internet (IoT = Internet of Things)

Laitteiden kytkeminen

IoT Box mahdollistaa laitteiden kytkemisen Odoo-järjestelmään.

Integraatio

Odoo integroi IoT-teknologian osaksi liiketoimintaprosesseja ilman ylimääräisiä käyttäjän toimenpiteitä.

Helppo käyttöönotto

IoT Boxin käyttöönotto on todella helppoa eikä se vaadi teknistä osaamista.

Laitteet / Hardware

Laitteet voidaan kytkeä Boxiin USB:llä, HDMI:llä, Bluetoothilla tai Wifillä.

Varastonhallinta (WMS)

Työpöytä ja KPI:t

Uusi työpöytä tarjoaa hyvän yleiskuvan varaston hallinnointiin ja tilanteeseen. Raportit sisältävät keskimääräiset kiertoajat, viiveet sekä tietoa saapuvista ja lähtevistä lähetyksistä.

Push and Pull -säännöt

Push and pull -säännöt on nyt yhdistetty yhteen konseptiin, jota on helppo konfiguroida.

Seuraa ostotilausta (PO)

Jos ostotilauksen on generoinut uudelleentilaussääntö, uudelleentilaussääntö näkyy lähdedokumenttina ostotilauksella (myös monivaiheisessa vastaanotossa).

Tuotteen kustannus

Tuotteen kulun muutos antaa enemmän tietoa päiväkirjan merkintöihin. Selkeämmät kuvaukset päiväkirjamerkinnöille.

PDF-raportit

Parannus PDF-tiedostojen eräkeräilyyn niin, että tuotteet on järjestelty varastopaikoittain. Parannuksia lähetysluetteloon, seurattavuuteen, keräilytoimintoihin ja tuotantotilauksen PDF-raportteihin, jotta ne kattavat paremmin yritysten tarpeet.

Reittien visuaalinen esitysmuoto

Tuotteiden kautta pystyy katsomaan visuaalisen esitysmuodon siihen liittyvistä reiteistä, joka helpottaa konfigurointien tekemistä sekä push and pull -sääntöjen hahmottamista sekä säätämistä.

Kuljetusliikeintegraatiot

Kattava integraatio tehty BPostin ja Easypostin kanssa, joka mahdollistaa tuen 90 uudelle kuljetusliikkeelle.

Varastonsiirron päivämäärä

Lisätty käsittelyn/varastonsiirron päivämäärä käsitellyille siirroille. Keräilyn päivämäärän vakioarvoksi asetetaan kuluva päivä.

Varaston täydennys

Varastoitaville tuotteille on lisätty uusi painike, jolla tuotetta voidaan pyytää lisää varastoon.

Hyllytystapa tuotteittain (putaway strategies)

Hyllytysmenetelmän voi valita tuotekohtaisesti tuotekategoriakohtaisuuden sijaan.

Poikkeukset

Toimenpiteitä vaativissa poikkeustilanteissa seuraava toimenpide asetetaan kyseiselle dokumentille.

Varaston arvostus (valuation)

Kirjanpidon kirjaukset kirjataan automaattisesti, jos/kun valuuttakurssi on muuttunut laskun ja vastaanotto/toimituspäivämäärän välissä.

Ostot

Tarjouspyyntö (RFQ = Request for quotation)

Jos toimittajalta ei löydy hintoja tarjouspyynnön tuotteille, asetetaan tuotteiden hinnaksi 0.

Seurattavuus (Traceability)

Jos ostotilauksen on generoinut uudelleentilaussääntö, uudelleentilaussääntö näkyy lähdedokumenttina ostotilauksella.

Puitejärjestely (Blanket Orders)

Odoo huomioi puitesopimukset (BO = blanket order), kun tarjouspyyntö luodaan. Uudet ominaisuudet puitesopimuksille: tilat, pakollinen toimittajakenttä, monivaluuttatuki, …

Palvelutuotteet

Palvelutuotteille voi luoda automaattisia ostotilauksia (PO = purchase order), kun palvelutuotteen reitiksi asetetaan MTO (make to order). Toimitettu määrä määritellään tuotteelle ostotilauksella.

Valmistus ja MRP

Tuotteiden purkaminen (Unbuild orders)

Push-sääntöjä voi nyt käyttää tuotteen purkamisen jälkeen.

Tuoterakenne (BoM structure)

Tuoterakenteelle voi lisätä viitetietoa ja version, jota voi klikata. Lisäksi voi lisätä tuotteelle liitetiedostoja raportista.

Valmistustilaukselle 2 tai 3 -vaihetta

Komponentit ja raaka-aineet voidaan kerätä ennen varsinaisia valmistusvaiheita ja valmiit tuotteet voidaan viedä oikealle paikalle valmistuksen valmistuttua.

Käyttöoikeudet

Varaston käyttäjä ei tarvitse oikeuksia luodakseen laskuja. “Luo lasku”-painike on näkymättömissä kyseisille käyttäjille.

Variantit ja tuotevariaatiot

Parannettu toiminnallisuutta, jolla voi määritellä mitä komponentteja käytetään lopullisen tuotekohtaisen tuotevariaation tuoterakenteeseen.

Tuotekulutus valmistustilauksella

Valmistustilauksella (MO = manufacturing order) voidaan asettaa tarkat kulutetut määrät raaka-aineista ja komponenteista. Antaa lisää joustavuutta hallita kulutusta ja sitä kautta parantaa myös kustannuslaskentaa.

Tuotteen kustannuslaskelma

Tuotteiden kustannukset voidaan laskea massana suoraan tuotteiden listanäkymästä perustuen tuoterakenteeseen.

Viivakoodit työtilauksilla (work order)

Viivakoodeilla voidaan hyväksyä työtilauksia, siirtyä seuraavaan työvaiheeseen ja tehdä työtilauksen muita toimenpiteitä.

Viestintä

OdooBot

OdooBot auttaa järjestelmään tutustumisessa (onboarding). Se toivottaa tervetulleeksi ensimmäisellä käyttökerralla Viestintä-sovelluksessa.

Moderointi

Kanavalle saapuvia viestejä voidaan moderoida: viestit voidaan hyväksyä tai hylätä ja käyttäjä voidaan myös hyväksyä tai poistaa kanavalta.

Huomautukset

Mobiililaitteilla ja työpöytäkäytössä huomautuksia on parannettu. Yksinkertaisempi taustakoodi auttaa toiminnon suorituskyvyssä. Epäonnistuneista lähetyksistä näytetään myös virheviestit.

Chat

Tietystä dokumentista voidaan käydä keskustelua chat-ikkunassa. Kun toinen käyttäjä kirjoittaa, niin siitä näytetään tieto muille. Emoji-ikoneita on paranneltu.

Kanavat

Kanavan nimen vieressä on asetukset-ikoni, josta pystyy kanavan asetuksia säätämään.

Toimenpiteet

Huomautukset

Houkuttele käyttäjän huomiota lähettämällä erivärisellä taustavärillä oleva toimenpide (toimenpidetyypin ominaisuus).

Aikataulutus

Toimenpiteitä on mahdollista hoitaa automaattisella aikataulutuksella, joka on kytketty tiettyjen objektien toimenpiteiden työkulkuihin (seuraavat toimenpiteet). Automaattisen aikataulutuksen Myös valmiiksi kuittaus ja uudelleenaikataulutus on lisätty.

Tapaamiset ja neuvottelut

Omat tämän päivän tapaamiset näkyvät seuraavien toimenpiteiden alasvetovalikossa helpottaen päivän suunnittelua.

Muistutukset

Käyttäjät voivat lisätä henkilökohtaisia muistutuksia (kuten mene lounaalle Tuomon kanssa tai soita äidille) Muistiinpanot-sovellusta ja seuraava toimenpide -toimintoja.

Sähköpostipohjat

Sähköpostipohjien avulla voidaan muistuttaa useita henkilöitä kerralla toimenpidetyypeittäin.

Aikataulu

Uusi toimenpiteiden näkymä auttaa saamaan tehtävät tehdyksi – Get things done! Voit helposti kahlata läpi eri toimenpiteitä kuten soittoja, sähköposteja, tapaamisia ja muistutuksia, jotka olet aikatauluttanut itsellesi. Saatavilla kaikissa tietomalleissa.

eSign-allekirjoitukset

Tekstiviestivalidointi (2-way authentication)

Kaksoistunnistautuminen varmistamaan digitaalisten allekirjoituksien aitous.

Käyttövinkit (Onboarding)

Käyttäjän polkua on helpotettu, että käyttäjän on vielä yksinkertaisempaa tehdä toimenpiteitä päivittäisessä työssään.

Poissaolot ja lomat

Päiväkohtaiset poissaolot

Poissaolojen lisäämistä on helpotettu luomalla valinta poissaololle: koko päivä, puolipäivää, tuntimäärä.

Lomakertymät (accrual)

Hae automaattisesti poissaolojen kertymät perustuen työajanjaksoon.

Käytettävyys

Poissaolotyyppien näkymä on kokonaan uudistettu helpottamaan niiden hallintaa.

Valikot

Valikot on uudelleenjärjestetty HR-prosessien perusteella.

Voimassaolo

Poissaolotyypeille voidaan asettaa voimassaoloaika: esimerkiksi vuosilomat 2018 ovat voimassa tietyn päivämäärävälin sisällä.

Näkyvyys

Poissaoloille voidaan asettaa tieto näkyykö se työntekijälle vai ei. Esim. HR-päällikkö voi lisätä sairausloman sairaustodistuksen perusteella.

Sähköpostimarkkinointi (email marketing)

Lähtevän sähköpostin palvelin

Massapostitusta ja sähköpostimarkkinointia varten on mahdollista asettaa oma sähköpostipalvelimensa. Sillä voidaan välttää pääasiallisen sähköpostipalvelimen merkitsemistä roskapostiksi.

Markkinointikielto ja musta lista (blacklist)

Asiakkaat voivat helposti jättäytyä pois postituslistoilta. Odoossa käyttäjät voivat myös lisätä sähköposteja mustalle listalle, jotta asiakkaat eivät saisi jatkossa massasähköposteja järjestelmästäsi.

Tilastot

Voit nähdä klikkauksien määrän lähetetyistä sähköposteista raportointivalikosta. Sähköposteissa on uudet toimintonapit, joista voi nähdä kuinka monta liidiä/mahdollisuutta ja myyntitilausta ne ovat luoneet.

Tekstimuotoiset sähköpostit

Kirjoita tekstimuotoisia sähköposteja, jotka näyttävät henkilökohtaisilta yhtä helposti kuin tavallisella sähköpostiohjelmalla.

Postituslistat

Postituslistoja voi nyt yhdistää.

UTM-seuranta

Koko prosessin seurannan kattava markkinoinnin ROIn (return on investment) seuranta sisältäen UTM:t (Urchin Tracking Module) sähköposteista, verkkosivustolta, liideistä, myyntimahdollisuuksista, tarjouksista, tilauksista, laskuista ja nihin liittyvistä raporteista.

Asiakkuudenhallinta ja CRM

Käyttövinkit (onboarding)

Aloituksen vinkkejä on parannettu: myyntiputken vaiheiden määrittely, myyntimahdollisuuden lisääminen, toimenpiteiden aikatauluttaminen ja monia muita.

Työpöydät

Liidien generointien ja konversion analysointia varten on lisätty työpöydät.

Huomautukset

Myyntitiimien seuraajat saavat ilmoituksen, kun uusi liidi luodaan. Ensimmäinen käyttäjä seuraa vakio myyntitiimiä.

Myyntitiimit

Myyntikanavat on uudelleennimetty takaisin myyntitiimeiksi.

Yrityksen tietojen automaattitäydennin

Yrityksen tiedot voidaan täyttää automaatisesti saatavilla olevan yhteyshenkilöiden tai ALV-numeron perusteella.

IP-osoitteen tunnistus

Muunna verkkosivuvierailut liideiksi IP-osoitteen perusteella.

Tapahtumat

Cohort-näkymä

Uudessa Cohort -näkymässä on mahdollista vertailla tapahtumien välisiä osallistujalistoja.

Kalenteri

Lisää tapahtumat kalenteriin tilauksen jälkeen.

Twitter-seinä

Integroitu työkalu, joka näyttää twiitit Twitter-seinällä tapahtumien aikana.

Kassapääte (Point of Sale)

Laitteet (Hardware)

IoT Box korvaa vanhan POS Boxin.

Asetukset

Konfiguroi verot, hinnoittelu ja maksutavat POS-sovelluksen asetuksista.

Myynti

Konfiguraatiopalkki

Konfiguroi myyntisovellus muutamalla klikkauksella, jotta voit alkaa lähettämään oikeita tarjouksia mahdollisimman nopeasti.

Osiot ja lisätietorivit

Lisää osioita ja lisätietorivejä lennosta antaaksesi ammattimaisen ja siistin ulkoasun tarjouksille ja laskuille.

Verkkomyynti

Uusi ikkuna asiakkaille tarjouksen allekirjoittamista tai maksamista varten. Uudessa ikkunassa on mahdollista myös yhdistää allekirjoitus ja maksu vahvistaaksesi asiakkaan sitoutumista tilaukseen.

Tarjouspohjat (templates)

Rakenna rakennuspalikoilla tarjouspohja-työkalu. Voit myös valita voimassaoloajan ja luoda standardoituja tarjouspohjia.

Myyntiraportit

Kaikkiin myyntiraportteihin on yhdistetty kaikki myyntitiimit mukaan lukien myös kassapäätteet.

Toimituspäivämäärä

Tietyn toimituspäivämäärän pyytäminen myyntitilaukselta on helpompaa.

Tuotteet

Jos tuote on loppunut valitusta varastosta, Odoo kertoo mistä varastosta voi tuotetta vielä saada.

Tuotekonfiguraattori (Product Configurator)

Voit valita tuotteen ominaisuudet myyntitilauksella. Voit myös luoda räätälöityjä variantteja myyntitilauksella, jos kombinaatioita on useita.

Osoitteet

Lisätty mahdollisuus muokata laskutus- ja toimitusosoitteita vahvistetulle tilaukselle.

Verkkosivusto

Moni-verkkosivustot ja -verkkokaupat (Multi-Websites)

Hallitse Odoossa useita verkkosivuja tai verkkokauppoja omilla verkkotunnuksillaan, joilla on eri teemat, osoitteet, sivut, tuotteet, blogit jne.

Omat ulkoasuteemat

Uusi näkymä verkkosivun käyttökokemuksen määrittelyyn: värien brändäys, ulkoasu (leveys, kehykset), fontit jne.

Räätälöity värivalitsin

Määrittele verkkosivustosi komponenteille omat värisi: taustat, yläpalkki, alapalkki, tekstit ja ikonit, korostukset jne.

Sisältöosiot (Building Blocks)

Sisältöosioihin pystyy lisäämään tai poistamaan helposti sarakkeita, lisäämään tilaa elementtien ympärille (padding). Lisäksi täysin uusia sisältöelementtejä on nyt saatavilla. Monet sisältöosiot on teemoissa uudistettu tehokkuuden takia.

SEO-avustin

Uusi SEO-avustinnäkymä, joka sisältää uuden avainsana-välilehden, joka auttaa huomaamaan mitä osaa sivun sisällöstä voisi parantaa (otsikot, kuvaukset, tekstit, H1, H2). Voit myös asettaa jakokuvan sosiaalisen median jakamista varten.

Tiedostopankki (Media Manager)

Suora pääsy uuteen tiedostopankkiin mahdollistaa esim. uuden taustakuvan valitsemisen entistä nopeammin.

Valikko

Verkkosivuston valikko on uudistettu niin, että sen voi kiinnittää näkyviin, kun sivua vieritetään alas.

Unsplash

Löydä upeita ilmaisia kuvia verkkosivuillesi mediamanagerin Unsplash-haun ansiosta.

Verkkosivuston hallinta (Web Master)

Verkkosivuston taustanäkymät on suunniteltu uudelleen konfiguroinnin sekä asioiden löydettävyyden parantamiseksi. Lisäksi sovelluskauppa on uudistettu, että uudet ominaisuudet löytyvät entistä helpommin.

Kuvat

Räätälöi dynaamisia kuvia tuplaklikkaamalla ja muokkaamalla niitä. Tuo kuvia verkko-osoitteesta, rajaa, käännä, ja muunna kuvia. Etsi hyviä kuvia Unplash-palvelusta osaksi verkkosivustoasi.

Muokkausalueet (Drop Areas)

Vimpaimien (snippets) pudotusalueet ja kuvien asetustoiminnallisuuksia on paranneltu paremman käyttötuntuman saavuttamiseksi.

Logon asettelu ja koko

Yrityksen logo näkyy nyt täydessä koossa ylävalikossa.

Alapalkki (footer)

Automaattinen verkkosivuston alapalkki on korvattu räätälöitävällä.

Blogit

Blogien tunnisteita voi nyt kategorisoida löydettävyyden helpottamiseksi.

Keskustelupalsta (Forum)

Keskustelupalstan arkistointi poistaa vanhat keskustelusivut näkyvistä.

Facebook

Uusi sisältöosio näyttää Facebookin fanisivun sisällöt verkkosivustollasi.

Verkkokauppa (eCommerce)

Asetukset

Verkkokauppa saadaan käyttövalmiiksi asettamalla maksutavat ja arvonlisäverokannat muutamalla klikkauksella

Työpöydät (Dashboard)

Verkkokauppamyyntiä on mahdollista analysoida käyttämällä suodattimia, ryhmittelyjä ja vertailuja uudessa työpöytänäkymässä.

Alennuskoodit (Coupons)

Tulosta ja lähetä alennuskoodit asiakkaille omalla sähköpostipohjalla.

Ostoprosessi (Checkout)

Ostokokemuksesta on tehty nopeampi, helpompi ja täysin responsiivinen. Uusi ostoprosessi vaikuttaa positiviisesti yrityksen myyntiin.

Suurenna tuotekuvia (Zoom)

Tuotekuvien suurentamista on parannettu. Kaikkia kuvia voidaan suurentaa 50 %. Suurennustoiminto voidaan myös valita: ei suurennusta, suurennus klikkauksesta, viemällä kursori päälle.

ALV-numero (VAT number)

Asiakas saa asetettua yrityksen tietoja sekä ALV-numeron kassalla tai portaalissa, kunhan ensimmäistä tilausta ei ole vahvistettu.

Portaali

Parannettu ulkoasu sekä ilmainen rekisteröityminen oletuksena asiakkaiden portaalitileissä.

Tuntikirjaukset ja ennusteet (Forecast)

Laskutus

Projektin yhteenvetonäkymästä pystyy projektille luomaan myyntitilauksen sekä laskuttamaan sitä.

Työntekijäkohtainen hinta

Eri työntekijöille on mahdollista asettaa tuntikortille samaan projektiin/tehtävään eri hintoja.

Ennuste (Forecast)

Projekti voidaan nyt ennustaa päivän, viikon ja kuukauden tasolla.

Aikayksiköt

Työntekijät voivat valita mitä aikayksikköä he haluavat käyttää: tunteja tai päiviä.

Suunnitellut tunnit

Myyntitilausriviin kytketyn tehtävän suunnitellut tunnit päivittyvät, kun vastaavaa riviä päivitetään myyntitilauksella.

Raportointi

Pivot-näkymässä voi vertailla tuntikirjauksia ja ennusteitta.

Projektinhallinta

Projektipohjat

Automaattisesti luotaville projekteille voidaan määritellä projektipohja.

Alitehtävät

Alitehtävät voivat sijaita toisessa projektissa. Nopealla katsauksella näkee käytetyt tunnit sekä varsinaisilla tehtävillä että alitehtävillä.

Käyttövinkit (Onboarding)

Aloitusaskeleita on parannettu käytön aloittamisen helpottamiseksi.

Kulukirjaukset (Expenses)

Projektin yhteenveto

Projektin yhteenvetonäkymään tulee näkyviin myös kulukirjaukset sekä ostolaskut. Näkymä erittelee myös asiakkaalta läpilaskutettavat asiat.

Liitetiedostot

Uuden liitetiedoston liittämispainikeen kautta voit liittää tiedoston tai kuvan.

Maksaminen

Maksun nopeuttamiseksi kirjanpitäjällä on suora pääsy hyväksyttävien kulukirjauksien raporttiin.

Kulukirjauksen kuva

Liitetiedosto näkyy kulukortin vieressä, joten tietojen tarkistaminen ja täyttäminen on helppoa.

Asiakaspalvelu (Helpdesk)

SLA

SLA:n (Service Level Agreement eli palvelutasosopimukset) voi määritellä asiakaspalvelutiimi-tasolla, koska asiakaspalvelutiimeillä voi olla eri työajat.

Liitteet

Uusi liitekenttä on lisätty oletuksena tikettilomakkeelle. Liitteet lisätään myös tiketin keskusteluun käsittelyn helpottamiseksi.

Laskutus

Verkkomaksut

Vahvistetut maksutapahtumat mahdollistavat helpomman maksujen täsmäytyksen. Maksutapahtumat tulevat myös ilmoituksina dokumentin viestihistoriaan seurannan helpottamiseksi.

Asetukset-valikko

Kirjanpito-moduuli saadaan käyttövalmiiksi 4:llä eri vaiheella. Kirjanpidon asetuksilla saadaan myös laskutus käyttövalmiiksi.

Laskutus kommunikaatio

Laskunumeroon perustuva automaattisesti luotu viestikenttä on lisätty maksumääräyksiin rahalähetyksiä varten.

QR-koodit

Asiakkaasi voivat maksaa QR-koodia käyttäen pankkisovelluksessasi. QR-koodin voi lisätä PDF-laskuille ja se myös näkyy maksuruudulla tarjouksissa ja laskuissa.

Hyvityslaskut työpöydällä

Klikkaamalla “Laskut” myynnin työpöydällä näyttää myös asiakkaille tehdyt hyvityslaskut.

OCR & FacturX

Laskujen tietojen tunnistaminen pdf-tiedostosta tai kuvasta ja tietojen täyttäminen ostolaskun kenttiin.

Ostolaskujen automaattinen tietojen täydennys

Käyttäjän aikaisempiin toimenpiteisiin tai ostotilaukseen perustuen.

Stripe

Stripe-maksutapaa voidaan käyttää verkkokaupan, toistuvaistilausten tai perinteisten myyntitilausten maksamiseen.

Kirjanpito ja taloushallinto

Asetukset-valikko

Kirjanpito-moduuli saadaan käyttövalmiiksi 4:llä eri vaiheella.

Maksut ja pankkisiirrot

Maksu pysyy luonnoksena kunnes maksutosite täsmäytyy kyseiselle maksulle.

Käytettävyysparannukset

Uudet työpöydät, graafit, tyylitellyt raportit, visuaaliset parannukset, korostukset.

Pankkiaineistojen tiliöinti

Tiliöintejä varten voidaan perustaa erilaisia sääntöjä mm. kontaktin, kuvauksen tai summan perusteella. Sääntöjen käsittely voidaan tehdä automaattisesti, manuaalisesti tai käyttäjälle tehtyjä ehdotuksia hyväksymällä.

Maksut

Tiliotteelta kirjattavat maksut sekä luottokorttimaksut ovat yhdistetty täsmäytyksien helpottamiseksi.

Valuuttakurssit

Negatiivisen ja 0-arvoisen valuuttakurssin luonti on estetty.

Veroraportin tarkastus

Rivit voidaan auditoida klikkaamalla niitä veroraportilla.

Maksuehdot

Maksuehtojen asetukset ovat tehty joustavammaksi sekä tarkemmaksi. Esimerkiksi laskun eräpäivä 15 pv netto, jokaisen kuun 7:teen päivään mennessä.

Vastakirjaukset

Vastakirjauksen voi asettaa automaattiseksi päivämäärän perusteella.

Talousraportit

Suodattimet ja ryhmät on lisätty talousraportteihin vertailun mahdollistamiseksi.

Analyyttinen kirjanpito

Analyyttisen kirjanpidon hierarkiaa on paranneltu. Kustannusten jyvittäminen useille analyyttisille tileille on mahdollista tunnisteiden sekä uusien analyyttisten kirjanpitoraporttien ansiosta.

Tilikausi

Yrityksen ensimmäinen tilikausi voi olla murrettu.

Budjetti

Valitse analyyttinen tilibudjetti, yleinen tilibudjetti tai molemmat.

Pankkitietojen synkronointi

Vaihda uuteen PLAID API:in, jossa on uudet tuetut pankkitahot.

Tilaukset ja sopimukset (Subscriptions)

Myyjäkohtainen hälytys

Vastuumyyjä saa hälytyksen, kun sopimuksella on jotain tehtävää.

Laskutus

Laskutustilan pakotus manuaalisesti, valtuutuksella (with token) tai maksun jälkeen.

Arvostelu (Rating)

Liitä sähköpostipohja sopimusten vaiheisiin saadaksesi asiakkaiden palautteita palveluistasi.

Sopimusten elinvoimaisuus (Health measures)

Sopimuksille voidaan asettaa KPI:t, joilla nähdään niiden elinvoimaisuus.

Työpöydät

Työpöydältä pääsee KPI-analyysiin, joka sisältää graafisen raportin ja uuden cohort-raportin.

Mobiililaitteet

Näkymänvaihtaja

Mobiililaitteiden käyttökokemusta on parannettu lisäämällä näkymän vaihtaja sovelluksiin eli ikoninapit eri näkymien kuten kortti, lista, pivot jne välillä.

Hakutoiminnallisuus

Hakutoiminnallisuutta kehitetty toimimaan paremmin mobiililaitteilla ja ryhmittelyominaisuus on tuotu saataville myös mobiililaitteille.

Toimintopainikkeet

Parannettu toimintopainikkeiden näkyvyyttä mobiililaitteilla.

Kamera

Älylaitteen kameratoiminnallisuuden saa avattua entistä helpommin. Esimerkiksi kulukirjausten lisääminen on entistä nopeampaa.

Studio -työkalu prototypointiin

Raporttien muokkaus- ja suunnittelutyökalu (Report Designer)

Uusi Studion työkalu mahdollistaa uusien PDF-raporttien luomisen sekä vanhojen muokkaukset.

Sovelluksen ikoni

Sovelluksen ikonin voi vaihtaa Studiolla.

Kenttien siirtäminen

Käyttöliittymässä olevia kenttiä voi raahata uuteen paikkaan käyttöliittymässä.

Tilapalkki

Lomakenäkymän kautta voidaan aktivoida ja muokata tilapalkkia ja vaiheita.

Rahakentät (Monetary Fields)

Rahakenttiä voidaan nyt luoda.

Alasvetovalikon arvot (Selection Values)

Alasvetovalikon kenttiä voidaan muokata ja järjestää.

Kuvien koon muuttaminen

Kuvien kokoa voidaan muokata.

Teknisiä muutoksia

Virheensietokyvyn parannukset

Estä käyttäjiä poistamasta tietokantadataa kuten mittayksiköiden kategorioita tai aktiviteettityyppejä. Estä käyttäjiä rikkomasta heidän sähköpostipohjiaan. Luotu uusi super admin, jolla estetään käyttäjiä rikkomasta adminin käyttöoikeuksia.

Suorituskyky

Optimoitu seuraajien hakua ja ilmoitusten lähettämistä.

Sisään tulevan sähköpostin muutokset

Sisään tulevan sähköpostin palvelimet eivät ole enää linkattu yhteen tietomalliin. Sähköpostialiasten ja automaattisen viestiketjun luonnin avulla sähköposteista voi luoda tietueita erilaisiin tietomalleihin.

Vähemmän riippuvuuksia

Esimerkiksi kyselytyökalu ei enää riipu verkkosivumoduulista, ostot eivät enää riipu varastonhallintasovelluksesta ja yksiköt (UoM) on eriytetty tuotteista.

Python-testaus

Yml-testit poistettu ja korvattu Python-testeillä.

Bootstrap 4

Käyttöliittymä päivitetty käyttämään bootstrap versiota 4 version 3.3.7 sijaan.

Suorituskyvyn optimointeja

Käännösten lataaminen on nyt 10x nopeampaa. Moduulien asentaminen 15% nopeampaa välttämällä näkymien validointi.

Käännökset

Yksinkertaistettu varoitusviestejä, kun käännettävää tietuetta päivitetään. “ZeroClipboard” javascript-kirjasto korvattu “Clipboard” js-kirjastolla.

Less korvattu SCSS:llä

Less korvattu SCSS:llä