ERP Kasvavalle yritykselle – huomioi nämä 7 asiaa ERP-järjestelmiä vertaillessa

ERP-järjestelmä on tärkeässä roolissa kun yritys tavoittelee kasvua. Yrityksen kasvu tulee käytännössä myynnin kasvusta, joten on tärkeää huomioida, että valittava ERP on yhteensopiva myös tulevaisuuden kasvutavoitteidesi kanssa.

Mikään ERP-järjestelmä ei automaattisesti takaa yrityksesi menestymistä, joten järjestelmän hankinnassa pitää osata tunnistaa juuri sinun yrityksellesi tärkeät ominaisuudet. ERP-järjestelmiä vertaillessa on siis hyvä varmistua sen soveltuvuudesta yrityksesi sen hetken, mutta myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Listasimme 7 kohtaa, joiden avulla voi vertailla eri ERP-järjestelmiä ja niiden sopivuutta kasvua tavoitteleville yrityksille.

erp-vertailu

Huomioi nämä asiat kasvua tukevaa ERP-järjestelmää hankkiessa

1. Teknologia

 • Millaiselle teknologialle järjestelmä pohjautuu eli onko järjestelmä teknologisesti moderni?

Kasvavalle yritykselle on erityisen tärkeää, että ERP-järjestelmä on teknologisesti moderni. Nykyaika haastaa ERP-järjestelmiä, joten modernin erpin pitää kehittyä koko ajan ja olla kehityksessä mukana. Jo ERP-järjestelmää hankittaessa on tärkeää miettiä ennakkoon tulevaisuutta, ja miten ERP-järjestelmä pystyy tukemaan yritystä sen muuttuvissa tarpeissa sekä vastaamaan ympäröivän maailman kehityskulkuun.

2. Järjestelmän kehittyvyys ja kehitettävyys

 • Kehitetäänkö järjestelmää jatkuvasti eteenpäin​? 
 • Kuka kehittää järjestelmää?  
 • Kehitetäänkö järjestelmää omaehtoisesti eli ilman, että  asiakas maksaa sen?

Mikään yritys ei toimi staattisessa ympäristössä, joten ERP-järjestelmän pitää pystyä vastaamaan yrityksesi tämän hetken mutta myös tulevaisuuden tarpeisiin, eli on tärkeää, että järjestelmää kehitetään aktiivisesti eteenpäin. Myös moderneissa ERP-järjestelmissä on eroja sen suhteen, mikä on niiden taustalla oleva kehitysfilosofia. Kannattaa varmistua, että järjestelmää kehitetään eteenpäin, mutta ettei kaikki järjestelmän kehityskulut lankea yrityksesi maksettavaksi.

3. Laajennettavuus

 • Onko järjestelmä laajennettavissa, saako järjestelmään helposti lisämoduuleita?

Kasvuyrityksen ERP-järjestelmän tulee kasvaa ja kehittyä yrityksen mukana. Modernit ERP-järjestelmät muodostuvat yksittäisille osa-alueille kehitetyistä moduuleista, joka mahdollistaa sen, että niihin voidaan lisätä uusia ominaisuuksia yrityksen liiketoiminnan tarpeiden mukaan. ERP-järjestelmiä vertaillessa, kiinnitä huomiota siihen mitä ominaisuuksia ERP-järjestelmään on saatavilla, miten helppo ne on ottaa käyttöön sekä millaiset kustannukset lisämoduuleilla on.

4. Integrointi

 • Tukeeko järjestelmä integraatioita?
 • Miten helppo järjestelmä on integroida?

Moderneissa ERP-järjestelmissä voidaan toteuttaa monia eri toimintoja ERP-järjestelmän sisällä, mutta yrityksen koon ja tarpeiden kasvaessa voidaan tarvita integraatioita ulkoisiin järjestelmiin, kuten esimerkiksi verkkokauppaan. ERP-järjestelmää hankkiessa kannattaakin selvittää ennakkoon, millaisia integraatioita järjestelmään on tehty ja miten helposti ne ovat otettavissa käyttöön.

5. Kustannusrakenne

 • Millaiset ovat järjestelmän elinkaarikustannukset? 
 • Miten järjestelmän kulut nousevat jos käyttäjämäärä, transaktiot tms. kasvavat?

Yrityksen kasvaessa myös järjestelmän käyttöaste nousee. Järjestelmänhankinnassa tulee siis huomioida, että uusien ominaisuuksien lisääminen on mahdollista, mutta pitää olla tarkkana myös sen suhteen miten paljon järjestelmän kulut nousevat käyttäjämäärien, transaktioiden yms. kasvaessa.

6. Kansainvälisyys

 • Onko järjestelmä yhteensopiva uusille markkinoille, tukeeko järjestelmä kansainvälistymistä? 
 • Onko järjestelmään saatavilla tukea uusille markkinoille?

Erityisesti pienemmät ERP-järjestelmät on usein suunnattu tietyille toimialoille ja kapealle markkinalle, joka voi tulevaisuudessa muuttua toimintaa rajoittavaksi tekijäksi. Vaikka järjestelmää hankkiessa yrityksen tavoitteissa ei olisi heti siirtyä kansainvälisille markkinoille, niin nykyajan globaalissa ympäristössä kannattaa myös huomioida miten ERP tukee kansainvälistymistä.

7. Järjestelmän toimittaja

 • Onko järjestelmää saatavilla useilta eri toimittajilta? 
 • Voiko toimittajaa vaihtaa tarvittaessa?

ERP-järjestelmää hankkiessa kannattaa myös ottaa huomioon erilaiset skenaariot mitä tulevaisuudessa saattaa tulla vastaan. Yksi tällainen eteen tuleva asia saattaa olla tarve vaihtaa toimittajaa. Tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että toimittajan osaaminen järjestelmän suhteen ei vastaa enää yrityksen tarvetta tai toimittaja itse on tehnyt päätöksen lopettaa järjestelmän ylläpidon. Avoimen lähdekoodin ERP-järjestelmä on turvallinen valinta, se mahdollistaa järjestelmäkumppanin vaihtamisen, mutta itse järjestelmää ei tarvitse vaihtaa uuteen.

Case: Odoo ERP-järjestelmän laajentaminen yrityksen kasvun mukana 

Odoo on moderni ERP-järjestelmä, joka soveltuu modulaarisuutensa ansiosta hyvin kasvua tavoittelevan yrityksen toiminnanohjaukseen. Voit valita juuri sinun yrityksellesi sopivimmat toiminnot Odoo-järjestelmän tarjoomasta ja laajentaa järjestelmää yrityksesi tarpeiden mukaan.

Tässä yksinkertaistettu esimerkki, kuinka Odoo ERP-järjestelmää voidaan laajentaa yrityksen kasvun mukana:

1. vaihe: Järjestelmä otetaan käyttöön perustoiminnoilla, esim. myynti-ostot-varasto-crm.

2. vaihe: Järjestelmää on käytetty puoli vuotta ja huomataan, että tarvitaan myös valmistusta. Lisätään Odoon valmistus-moduuli. Kustannus on todella pieni kun järjestelmä on valmiiksi suunniteltu siihen, että toimintoja voidaan lisätä ja moduulit keskustelevat automaattisesti keskenään.

3. vaihe: Halutaan uusi myyntikanava ja päätetään perustaa B2B-verkkokauppa. Asennetaan Odoon verkkokauppa-moduuli, joka voidaan ottaa käyttöön ilman integraatioita ja verkkokaupan toimintaan tarvittavat ERP-toiminnot (kuten CRM ja varastonhallinta) löytyvät suoraan samasta järjestelmässä.

4. vaihe: Halutaan ottaa käyttöön asiakaspalvelujärjestelmä. Asennetaan Odoon Helpdesk-moduuli / tiketöintijärjestelmä, joka on jälleen kerran helposti asennettavissa ja saadaan nopeasti käyttöön.

5. vaihe: Siirrytään projekti ja huoltoliiketoimintaan, jota varten asennetaan Odoon projektinhallinta- ja huolto-moduulit. 

6. vaihe: Yritys on kasvanut ja markkinointia halutaan tehostaa. Otetaan käyttöön Odoon uutiskirje- ja markkinointiautomaatio-moduulit. Sähköpostilistat saadaan suoraan Odoosta ja markkinointiautomaatiodata linkittyy automaattisesti suoraan CRM-järjestelmään.

7. vaihe: Laajentuminen uusiin maihin, asennetaan uudet kieliversiot Odooseen. Odoo on kansainvälinen järjestelmä, joka on saatavilla yli 30 kielellä. Kaikissa eri maissa voidaan käyttää samaa järjestelmää paikallisella kielellä, uusien kieliversioiden lisääminen on täysin ilmaista.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Blogin asiantuntijat

Svante Suominen, Sales & Product Management

Svante on ollut asiantuntijana ja projektipäällikkönä mukana monissa ERP-projekteissa, ja työskennellyt erityisesti sen parissa, miten Odoo saadaan tukemaan pk-yritysten kasvua.

Joni Winsten, Sales Manager

Joni vastaa Avoin.Systemsin ERP-myynnistä. Tiivis asiakasrajapinnassa työskentely tarjoaa ensikäden tietoa yritysten kasvutavoitteista ja nykyisistä toiminnan pullonkauloista.