Varastonhallinnan työpöytä

Kun avaan Varastonäkymän, sinulle näytetään oletuksena yhteenvedot kaikista niistä keräilytyypeistä jotka firmalle on määritelty:

Eri laatikoihin eritellään jokaiseen varastoon liittyvät vastaanotot, sisäiset siirrot ja toimitukset. Jokaisella kortilla eritellään tarkemmin sellaiset keräilyt jotka odottavat saatavuutta, ovat jälkitoimituksia tms. Värikoodit edustavat eri fyysisiä (tai Odooseen erillisiksi määritettyjä) varastoja. Esimerkin kuvassa näkyvät kahden varaston eri tyyppiset keräilyt.

Keräilytyypit

  • Vastaanotto (receipt) = sisään tuleva keräily eli tyypillisesti toimittajilta/alihankkijoilta tulevat tuotteet.
  • Sisäiset siirrot = eri varastojen tai varastopaikkojen välillä tapahtuvat (sisäiset) siirrot.
  • Toimitustilaukset (picking) = ulos lähtevät keräilyt eli tyypillisesti toimittajille lähtevät tuotteet.

Lisää varastonhallinnan käsitteistä: https://avoin.systems/odoo-kayttoohje/varastonhallinnan-peruskasitteet/