Varastosaldojen ennuste (forecast)

Tuotteella on oma ennusteanalyysinsä, jonka tarkoitus on kertoa käyttäjälle kuinka paljon tuotetta on varastossa minäkin päivänä. Vaikka tämän olettaisi olevan verrattain helppoa, asiaa vaikeuttaa kenttien epäselvät nimet.

Analyysillä on kolme eri mittaria jotka on selitetty alla. Lue selitykset huolella, koska niiden nimet ovat hämääviä.

 • Quantity: Se muutos mikä tuotteen saldossa tapahtuu minäkin päivänä
  • Vaikka niin voisi olettaa, tämä mittari ei mittaa mikä tuotteen saldo on minäkin päivänä, vaan saldon muutosta. Eli jos jonain päivänä lähtee varastosta ulos 3 kappaletta tuotetta, Quantity sille päivälle on -3. Vastaavasti jos tavaraa tulee jonain päivänä sisään 2 kappaletta, Quantity sille päivälle on 2.
  • Poikkeuksena on aikaisin analyysissä näkyvä päivämäärä: siihen lasketaan mukaan varastossa sillä hetkellä olevien kvanttien summa. Eli jos samana päivänä on varastossa valmiiksi 5 kappaletta ja ulos lähtee 2, ennuste sille päivälle on 3 kappaletta.
  • Näin ollen analyysin oikeassa laidassa oleva summa kuvastaa tuotteen määrän kokonaismuutosta siltä ajalta jota tutkitaan.
 • Cumulative quantity: Quantity-arvojen summa siihen mennessä
  • Tämä kenttä kuvastaa itse saldoa, eli jos viikon mittaan siirretään ulos ja sisään tavaraa, Quantity kenttä näyttää vuorotellen miinus- ja plus-lukuja ja tämä kenttä näyttää mikä saldo tulee olemaan sinä päivänä ja miten se elää.
  • Se mikä Cumulative Quantity:ssä hämää on se että sen lopullinen summa, joka näkyy analyysin oikeassa laidassa, on periaatteessa täysin hyödytön. Se kuvastaa siis ajoittaisten saldomäärien summaa, eli jos saldo on maanantaina 10, keskiviikkona 5 ja perjantaina 7, oikeassa laidassa lukee 22 (10 + 5+ 7) mikä ei ainakaan allekirjoittaneen mielestä ole mitenkään hyödyllinen luku. Keskiarvo saattaisi olla järkevämpi.
 • Count: kuinka monta siirtoa tuotteeseen kohdistuu

 

Näiden lisäksi analyysissä on vielä yksi hieman omituinen piirre: päivämäärät joiden mukaan ryhmitellään eivät välttämättä ole niitä päiviä jolloin tuote itse liikkuu, vaan ovat päiviä jolloin mitkä tahansa tuotteet liikkuvat. Näin ollen tuotteelle saattaa näkyä useita päivämääriä, jolloin Quantity (eli saldon muutos) on 0, koska sitä ei tosiaan sinä päivänä siirry.