Referenssi:

Käyttäjäpolkujen mukaan suunniteltu sivusto nosti Kansan Sivistysrahaston verkkokaupan käyttöastetta

Kansan Sivistysrahasto on vuonna 1955 perustettu työväenliikkeen itsenäinen säätiö, joka tukee apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimusta, opiskelua, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä sivistystyötä.

Videolla Kansan Sivistysrahaston viestintäpäällikkö Anni Lahtinen kertoo heidän tarpeistaan verkkopalvelulle ja millainen oli projektin lopputulos.

Uuteen verkkopalveluun kaivattiin viimeisteltyä ilmettä ja selkeitä toimintoja

Projektin alkaessa KSR:llä oli melko vastikään rakennetut verkkosivut, jotka koettiin kuitenkin sekaviksi ja vaikeiksi käyttää. Kansan Sivistysrahastolle oli aiemmin otettu käyttöön myös verkkokauppa, mutta palvelu koettiin keskeneräiseksi, joka näkyi myös verkkokaupan käyttöasteessa.

“Meidän vanhat verkkosivut oli aika vastikään tehty, mutta niistä jäi ehkä se viimeinen viimeistely tekemättä. Eli sivusto jäi vähän keskeneräisen oloiseksi, jonka takia sivuston käyttäjät ehkä ajatteli, että jokin palvelu ei ole suoraan käytössä, kuten vaikka meidän verkkokauppa”, Anni Lahtinen kertoo projektin taustoista.

Projekti aloitettiin yhdessä vaatimusmääritelyllä, jossa suunniteltiin uuden sivuston käyttäjäpolut ja rakennettiin rautalankamalli. Kansan Sivistysrahastolle oli heti projektin alkaessa selkeää, mitä projektin lopputulokselta haettiin. Uuteen verkkopalvelukokonaisuuteen kaivattiin selkeyttä. Apurahan hakemisen tai lahjoituksen tekemisen pitäisi olla käyttäjälle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.

“Me saatiin paljon palautetta siitä, että meidän verkkosivut koettiin aika sekaviksi. Meidän ykköstavoite tässä projektissa oli se, että haluttiin vastata käyttäjien huoleen ja tehdä sivuista mahdollisimman käyttäjäystävälliset, niin että niiden käyttö on helppoa, nopeaa ja yksinkertaista.”,  Lahtinen kuvailee projektin tavoitteita. 

Lopputuloksena käyttäjäkokemus edellä suunniteltu verkkopalvelu

Vaatimusmäärittelyprojektin lopputuloksena saatiin selkeä suunnitelma sivuston toteutukseen. Vaatimusmäärittelyn yhteydessä kävi myös ilmi, että vanha sivusto toimi todella hitaasti, joten uuden sivuston rakentamisessa kiinnitettiin erityisesti huomiota myös sivuston optimointiin ja nopeaan latautumiseen.

Projektissa ei lähdetty mullistamaan verkkopalvelua kokonaan uusiksi, vaan keskityttiin käyttäjäkokemukseen. Palveluun tuotiin tarkemmin mietittyjä käyttäjäpolkuja ja selkeytettiin valikkorakenteita. Ulkoasun suhteen Kansan Sivistysrahaston toive oli saada säätiötä kunnioittavat ja tyylikkäät sivut, jotka kuitenkin elävät ajassa.

Sivuston design toteutettiin ketterästi rautalankamallin pohjalta. Designissa hyödynnettiin suoraan Avoin.Systemsin Lastu WooCommerce-teemasta löytyviä elementtejä ja muokattiin teema asiakkaan värimaailmaan sopivaksi, jolloin sivuston ulkoasu voitiin toteuttaa kustannustehokkaasti ja suoraan teemaan sopivaksi.

Verkkopalvelun toteutuksessa kaikki säätiön eri toiminnot tuotiin verkkopalveluun helposti ostettavaksi. Uudesta verkkopalvelusta käyttäjä löytää tarpeensa mukaan helposti eri rahastot, apurahat sekä muut lahjoitustuotteet, joita ovat mm. adressit, kirjekukat, mitalit ja merkkipäivälahjoitukset.

Verkkokaupan tuotteita räätälöitiin Kansan Sivistysrahaston ostopolkua tukevaksi ja mahdollistettiin se, että samassa ostossa käyttäjä voi tilata sekä fyysisiä tuotteita että tehdä lahjoituksen, joka ei aiemmassa ratkaisussa ollut mahdollista. Fyysisiin tuotteisiin (esim. adressit) tehtiin lisäkenttiä, niin että käyttäjä voi lisätä niihin oston yhteydessä haluamansa tekstin ja syöttää tilauksen yhteydessä myös suoraan saajan osoitteen. Verkkokauppaan lisättiin myös toiminnallisuus, jossa käyttäjät voivat luoda haluamalleen henkilölle merkkipäiväkeräyksen, jolloin verkkokaupasta voidaan helposti lahjoittaa suoraan ko. merkkipäiväkeräykseen.

Avoimella kommunikaatiolla projekti oli sujuvaa ja saavutettiin onnistunut lopputulos. “Meidän yhteistyö Avoin.Systemsin kanssa on ollut tosi hyvää. Tuntuu, että heti alusta asti ymmärrettiin hyvin meidän tarpeet ja niihin vastattiin. Koko oikeestaan projektin ajan, niin se kommunikointi oli helppoa ja vaivatonta – ja kaikki meidän pienetkin toiveet ja huolet matkan varrella, niin niihin vastattiin. Ja me oltiin lopulta enemmän kuin tyytyväisiä lopputulokseen.” Anni Lahtinen kuvailee yhteistyötä Avoin.Systemsin kanssa.

Uudistus on lisännyt verkkokaupan kautta tehtyjen lahjoitusten määrää

Projektin lopputuloksessa Kansan Sivistysrahasto on ollut erityisen tyytyväisiä siihen, että käyttäjäpolut ovat nyt tarkkaan mietittyjä ja kaikki halutut elementit on onnistuttu asettelemaan sivuille selkeästi ja yksinkertaisesti.

Uusilla verkkosivuilla kaikki tieto on todella helposti löydettävissä. Se että meidän säätiöllä on paljon erilaisia rahastoja ja erilaisia toimintoja, niin ne on sieltä kaikki nyt helposti löydettävissä ja kaikki oikeastaan mitä sivuilta haluaa löytää tai siellä tehdä on tehty todella helpoksi ja vaivattomaksi.

Anni Lahtinen, viestintäpäällikkö Kansan Sivistysrahasto

Uuden sivuston hyödyt ovat näkyneet konkreettisesti Kansan Sivistysrahaston arjessa. Säätiölle tulee vähemmän kyselyjä puhelimitse tai muilla tavoin, koska tieto löytyy nykyään verkkosivuilta niin helposti. Uudistus on näkynyt myös verkkokaupan käyttöasteessa.

“Meidän adressi- ja kirjekukkamyynti sekä lahjoitusten tekeminen on helpottunut ja niitä ei tehdä enää niin paljon perinteisesti tilisiirtojen kautta tai soittamalla, vaan yhä enemmän hyödynnetään meidän verkkokauppaa”, Lahtinen korostaa uudistuksen hyötyjä.

Tutustu sivustoon täältä: sivistysrahasto.fi