Pureudu liiketoimintasi lukuihin reaaliajassa Odoo 17 työpöytien avulla

Odoo 17 tarjoaa reaaliaikaisen näkymän liiketoimintaasi raportointityöpöytien ja KPI-mittareiden muodossa. Mittariston avulla teet parempia, kokonaisvaltaisempia ja dataan perustuvia päätöksiä.

Odoon monipuolinen liiketoimintasovellusten kokonaisuus tarjoaa tehokkaita työkaluja tiedon kokoamiseen ja yhdistelyyn. Odoon työpöytien avulla voit rakentaa visuaalisia raportteja ja mittareita, jotka parantavat Odoossa olevan tiedon hyödyntämistä ja lisäävät läpinäkyvyyttä organisaatiossasi.

Olipa kyseessä myynti, varasto, kirjanpito tai henkilöstöhallinto, voit koostaa kattavan näkymän liiketoiminnastasi. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa, että kaikki tarvittava tieto on helposti saatavilla, poistaen tiedon siiloutumisen ja edistäen parempaa päätöksentekoa.

Odoon työpöytä tarjoaa reaaliaikaisen näkymän operatiivisen liiketoimintasi lukuihin, kuten kassavirtaan ja kannattavuuteen.

Rakenna omia visuaalisia raportteja ja mittareita

Odoon avulla voit luoda räätälöityjä visuaalisia raportteja ja mittareita, jotka tarjoavat selkeän kuvan liiketoimintasi suorituskyvystä. Näiden raporttien avulla voit syventyä dataasi ja analysoida sitä tehokkaammin. Odoon raportointityökalujen avulla voit suunnitella liiketoiminnan mittareita, jotka osoittavat organisaation reaaliaikaisen suorituskyvyn, tarjoten välittömiä näkemyksiä liiketoimintasi eri osa-alueista.

Odoo-työpöydät mahdollistavat liiketoiminnallesi olennaisten tietojen koonnin yhteen näkymään. Työpöytään voidaan luoda uusia kenttiä ja sarakkeita sen mukaan, mitä tietoja haluat seurata – ja tiedot päivittyvät automaattisesti Odoosta.

Voit myös tehostaa tilinpäätösajan työtäsi ja rakentaa esimerkiksi tilinpäätöksen suoraan Odoo-työpöydällesi.

Läpinäkyvyyden kasvattaminen ja reaaliaikainen tieto

Läpinäkyvyys on tehokkaan liiketoimintajohtamisen perusta. Odoo parantaa läpinäkyvyyttä yrityksessäsi tarjoamalla reaaliaikaisen pääsyn tietoon, varmistaen että niin työntekijät kuin asiakkaat ovat aina tietoisia viimeisimmistä tapahtumista. Reaaliaikainen näkyvyys mahdollistaa nopeamman reagoinnin trendeihin ja ongelmiin, luoden ketterämmän liiketoimintaympäristön.

Odoon edistyneet tiedonhallinta- ja raportointiominaisuudet avaavat uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiselle. Oli kyseessä uusien markkinamahdollisuuksien tunnistaminen, toimitusketjun optimointi tai asiakaspalvelun parantaminen, Odoon kattavista raportointityökaluista saadut tiedot voivat edistää innovaatiota ja kasvua.

Yhteensopivat Odoon sovellukset kerryttävät kaiken tiedon samaan paikkaan, jolloin raportointi tarjoaa aidon läpileikkauksen yritykseesi.

Poraudu raportilta suoraan tietoon

Odoon raportointiominaisuudet eivät rajoitu pintapuolisiin tietoihin. Voit porautua suoraan yhteenvedon raporteista yksityiskohtaiseen dataan, mahdollistaen syvällisemmän ymmärryksen taustalla olevista trendeistä ja poikkeamista. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen ongelmien juurisyiden tunnistamisessa ja datalähtöisessä päätöksenteossa.

Taloushallinnon auditointi liiketoimintasi tehostamiseksi

Tässä maailmantilanteessa on kriittistä pitää kassavirrat ja varastot optimoituna. Pysy markkinakehityksessä mukana ja varmista taloushallinnon datan oikeellisuus hyödyntääksesi lukuja päätöksenteossa. Löydä tehostamiskohteet, minimoi yllätykset ja kehitä liiketoimintaasi lukujen perusteella.

Taloushallinnon auditoinnin tuloksena saat raportin, joka sisältää analyysin taloushallintosi nykytilasta ja sen pohjalta tehdyt kehitysehdotukset.

Hanki selkeä ymmärrys taloushallintosi tilasta yhdessä asiantuntijamme Henrik Neiraman kanssa.

Mahdollisuus käyttää Excelistä tuttuja kaavoja

Yksi Odoon raportointityökalujen merkittävimmistä ominaisuuksista on laaja mahdollisuus käyttää Excelistä tuttuja kaavoja. Tämä tekee monimutkaisten laskelmien ja analyysien luomisesta helppoa ilman tarvetta opetella uutta ohjelmistoa. Excel-kaavojen tuttuus Odoon ympäristössä yhdistää perinteisen taulukkoanalyysin ja edistyneen liiketoimintaraportoinnin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Odoon laaja kokonaisuus ja tehokkaat raportointityökalut antavat yrityksesi mahdollisuuden hyödyntää dataa entistä paremmin. Tiedon kokoaminen, omien raporttien luominen ja läpinäkyvyyden lisääminen parantavat reaaliaikaista ymmärrystä liiketoiminnan suorituskyvystä. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa ei ainoastaan paranna operatiivista tehokkuutta, vaan avaa myös uusia kasvu- ja innovointimahdollisuuksia.

Artikkelin asiantuntija

Henrik Neirama

Artikkelin asiantuntijana toimi taloushallinnon asiantuntija Henrik Neirama. Henrik konsultoi asiakkaita sekä suomalaiseen että kansainväliseen Odoo-taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä.