Kuortaneenkatu 2, Helsinki, Finland
+358-40-759 9695

Tuotannonohjaus (MRP)

Odoo sisältää täysiverisen tuotannonohjausjärjestelmän eli MRP-järjestelmän (engl. Manufacturing Resource Planning), johon sisältyy muun muassa tuotteiden täysi jäljitettävyys, viivakoodilukijat, useat varastot, logistiset reitit, monitasoiset tuoterakenteet (engl. multi-level Bill-of-Material) ja edistyneet reititykset. Odoon MPR-järjestelmällä pystyy suunnittelemaan tuotantotilauksia ja seuraamaan työtilauksien edistymistä automaattisesti.

Odoo mahdollistaa tuotantotilausten tehokkaan aikataulutuksen ja tuotannon suunnittelun. Aikataulutusta voidaan tehdä myös automaattisesti liittämällä se hankintasääntöihin, materiaalien tai raaka-aineiden määrien ennusteeseen tai tuotantotilausten riippuvuuteen.

Odoo auttaa myös resurssien saatavuuden sekä pullonkaulojen tunnistamisessa että korjaamisessa, joiden havaitseminen helpottaa tuotannon pysymistä aikataulusta. Resursseille voidaan määritellä reittejä ja suunnitella työaikoja sekä kapasiteettejä. Lisäksi erilaiset näkymät kuten listat, kalenterit ja Gantt-kaaviot auttavat asioiden visualisoimisessa, seurannassa sekä hallitsemisessa. Näkymät auttavat myös erilaisten toimintojen muokkaamisen missä prosessin vaiheessa tahansa – järjestelmä on ketterä eikä aseta turhia rajoituksia hallinnointiin.

Odoon tuotannonohjaus ottaa kaiken irti muista siihen kytkeytyvistä moduuleista ja integroituu tiukasti muihin toimintoihin aina myynnistä, hankintoihin ja taloushallintoon. Automatisoitu hankinta nopeuttaa ja helpottaa myyntiä, joka tuottaa työtä tuotantoon. Tuotantovaiheiden valmistumisen jälkeen tuotteet joko varastoidaan tai toimitetaan asiakkaalle. Tiukka integroituminen taloushallintoon mahdollistaa reaaliaikaisen varastonarvotuksen sekä syvemmän tason raportoinnin kustannuksiin sekä tuottoihin tuotannon operaatioista.

Eri näkymien kuten Kanban-, Gantt- ja kalenterinäkymien kautta pystyy tarkastelemaan suunnitelmaa eri näkökulmista. Edistyneet analytiikkaominaisuudet mahdollistavat myös pullonkaulojen tunnistamisen resursseista ja varastopaikoista.

Odoo tukee tuoterakenteita ja tuotevariaatioita. Valmistusta varten tehtävät tuoterakenteet voivat Odoossa sisältää materiaaleja, komponentteja ja muita tuotteita, joilla voi lisäksi olla omia tuoterakenteitaan. Monitasoinen tuoterakenne mahdollistaa tuotteista muodostuvan puurakenteen, jolloin tuotannossa valmistetaan ensin komponentteja ja niistä kasataan lopulta lopputuote. Tuoterakenteeseen voidaan lisäksi määrittää tuotteiden väliset suhteet ja määrät.

Odoon tuotteille voidaan määrittää myös parametreja, joista muodostuu tuotevariaatiot. Tuotevariaatiot ovat siis pieniä muutoksia varsinaiseen tuotteeseen kuten väri tai koko.